vineri, 6 septembrie 2013

Rubrici în care s-a postat recent

   
 .           Postări   recente   
----------------  2 0 1 7 ---------------------------    
----------------   în  luna iunie  ------------------
-                         --------------------
.     în  03  la rubrica Nepoților” = Drum crucial ( Ion Minulescu )
-----  în  06  la rubrica Imunizante   
 .-----  în 09  la rubrica Nepoților ” :  Radu  Gyr
  --------- 11 -----------------------------  Și după aceea ? ” ( Wilhelm  Busch )
 ---------  20  ------------ ” LECUITORUL  DE  SFINȚI  ”  
-----------22  -------------------------------------------------------
  --------- 25  ------------- ” Nepoților ” (  Istoria omenirii )         
------------------------------------------------------------------------
==========  O   GLUMĂ  ÎN  FINAL  : 
.                               UN APOSTAT
.                                     A  POSTAT . . .