vineri, 6 septembrie 2013

Rubrici în care s-a postat recent

   
 .           Postări   recente   
----------------  2 0 1 7 ---------------------------   
--------------  în luna mai  =============
.                  ----------------

 la rubrica ” Sfidări  anticristice” :  

-                                                 --- motto--- ul  rubricii  : 
.            D O M N U L   I S U S   E S T E   S T E A G U L   L U I    D U M N E Z E U  
.                                   Î N Ă L Ț A T    P E S T E   P O P O A R E    !
                                                                             
- la rubrica Imunizante ”  
.   --- poezia  ”Nu  ceda !”
.   --  Cîntarea  veche  nr  111 (  Mîndră  corabia , meșter cîrmaciul ” ! ) 
                                           
----------------------------------------------------------------

==========  O   GLUMĂ  ÎN  FINAL  : 
.                               UN APOSTAT
.                                     A  POSTAT . . .