luni, 1 iunie 2015

NOILE MINCIUNI ALE SECTEI MARTORILOR


---- --- Motto-uri  
-----------------------------------------------
--------. C  U  P  R  I  N  S    2  0  1  7  
--------------------------------------------------  
--- -- Ion D Sîrbu --- Degradările ” subsemnatului ”  
-------- ogrinji
------ De ce îl persecută  j w . org  pe Russell  ?
------ Două  replici  domnului Dacian  Aflat
------ Absurdități  de la AIMI  
-----  Martorii fac anticrism  ca în urmă  cu 2000 !       
 ----  Martorii fac botezuri  anonime !  
------ De -ale lui Gîgă din Brooklyn   
------ Clică clicoasă , ai ajuns la vorba noastră !  
-----   Viață simplă ---- cu cravată ?
-----   mai = O frecție la un picior de lemn        
------- Apropo  de mutare 
---------------------------------------------
---------------------------------------------   
----   C  U  P  R  I  N  S    2  0  1  6 
----  Textul din 14 nov : Chestii spirtuale în loc de chestiuni spirituale  
----- 03  oct : La Cîntări  noi --- minciuni noi  !  ” Marfa  clientului ” : cîntarea 86 .                    
----- Textul din 2o iulie = O culme a  ipocriziei și tupeului  marca j w . org  
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
---  C U P R I N S   2 O 1 5
 --- Textul  din 23 august : minciuni gogonate !  
--- Tromboanele din 31 iulie : Cum se fanatizează pionierii  
--- Textul din 24 iulie 2015 : Demagogie bla-bla  
--- Textul din 16 iulie 2015 : Cîteva obrăznicii tradiţionale ale jw.org 
---  Minciunile  textului zilei din 7 iulie 2o15 : Cîteva baliverne      
--- Scrisoare către doi martori moderni - dansatori  
--- Minciunile textului zilei din 1 iulie 2015 : Nişte clătinaţi în gîndire
--- Senzaţional ! Ide-ologii sectei martorilor cenzurează Postul !  
---- În ce constă vestea bună ? 
---- Autoritatea congregației       
--- În excludere nu e vorba de iubire !
--- Gog --- care nu există !
 --- Aceiaş cauză produce acelaş  efect  
 --- Spirtul înaintea spiritului ! . . .
---- Cîntarea veche 111  
******************************** 

--- MOTTO-URI --------------------                                    

 ---IOV 11 : 2, 3 = Să rămînă această năvală de cuvinte fără răspuns ?  şi să creadă limbutul că are dreptate ? Vor face vorbele tale deşerte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii , fără să te facă cineva de ruşine?
 --- ISAIA 62 : 10 = Treceţi , treceţi pe porţi ! Pregătiţi o cale poporului ! Croiţi , croiţi drum ! daţi pietrele la o parte ! Ridicaţi un steag peste popoare !
-- TIT 1 : 9 - 11 = să se ţină de cuvîntul adevărat , care este potrivit cu învăţătura , pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi , flecari şi amăgitori ,cărora trebuie să li se astupe gura . Ei buimăcesc familii întregi , învăţînd pe oameni , pentru un cîştig urît , lucruri pe care nu trebuie să le înveţe .
  ***************************************************************************
------------------- 2 0 1 7  ----------------------- 
-----------------------------------------------------------


.        --- ION  D .  SÎRBU                                                    
.        ---------------------------
.   DEGRADĂRILE ” SUBSEMNATULUI  
---------------------------------------------------------                             
------  Subsemnatul     
.  -----  însemnatul 
 . -----   desemnatul 
 . -----  consemnatul 
 . -----  condamnatul 
 . ----- resemnatul  
 . -----  neînsemnatul 
 . ----- nesemnatul . . . 
=========================================== -
----------------------------------------------------------------------------
.               OGRINJI  PENTRU  ROBOȚI 
---------------------------------------------------------- 
--- Comentariul textului din 27 nov 2017
--------------------------------------------------------
.                        Luni, 27 noiembrie.  
 .      Cel fără experiență dă crezare oricărui cuvânt, dar cel prevăzător ia aminte la pașii
 lui . (Prov. 14:15
Din nefericire, în această lume lacomă există persoane care, pentru a face bani, profită de
 faptul că oamenii se îmbolnăvesc. Alte persoane sau companii încurajează folosirea unor 
produse foarte scumpe pentru a avea un profit cât mai mare. Pentru un om bolnav care 
caută cu disperare să se simtă mai bine sau să-și prelungească viața, aceste „remedii” pot 
părea atrăgătoare. „Cel prevăzător” va fi atent îndeosebi dacă recomandarea medicală 
provine de la o persoană care nu are o pregătire corespunzătoare. „Cel prevăzător” s-ar
 putea gândi: El spune că această vitamină, plantă sau dietă a ajutat pe cineva, dar ce 
garanție am că lucrurile stau așa? Chiar dacă i-a ajutat pe alții, de unde știu că mă va ajuta 
și pe mine? Ar trebui oare să fac mai multe cercetări sau chiar să consult pe cineva care 
este competent și are pregătire în domeniu? (Deut. 17:6) w15 15/12 4:14,15
-------------------------------------------------------
.       Cititorule , ai aflat ceva ce nu știai Și la aceasta te așteptai să găsești într un
comentariu la un text biblic de zi sfaturi medicale arhicunoscute Nicidecum 
Demagogii ăștia plictisitori  înșiră banalități sanitare cunoscute de oricine de mii de ani
 și mai nou de la grădiniță și de la televizor și o fac pe un ton solemn de parcă ar
 comunica niște mari noutăți secrete în premieră ! Vor să le vândă grădinarilor castraveți !
 Solomon doar la aspecte fizice s-a  gândit cum fac ei ? Nu le pasă ei  nu fac nici o
aplicare unde este întradevăr nevoie  mare în spiritualitate ! Nu îi interesează decît
carnalul , au o singură preocupare biologicul De parcă nu ar exista profitori religioși
 care înșeală credulii spirituali și de parcă sănătatea spirituală nu ar fi mai importantă
decât cea fizică !Excrocii spirituali amatori de profituri trebuie demascați și remediile
false ce le oferă , să fim prevăzători cu platformele religioase aparent ultrageneroase 
dar ei nu atrag atenția la necesitatea unor astfel de verificări De ce Ca să nu afle că
nici ei nu au pregătire corespunzătoare”, că sunt șarlatani .
 .       Comentariul le mai trădează și alte hibe 
-----2 ) Sunt în pană de subiecte deoarece despre cele cu adevărat importante profețiile
 și  Salvarea nu mai îndrăznesc deoarece s-au făcut de râsu plînsu  iar celălalte sunt ca aici :
tip Crucea Roșie și poluare .
. -----3 ) Vă desconsideră , spus pe șleau vă cred proști care înghițiți nemestecat orice    
 fantezie le trece lor prin cap ; și după halul fără de hal în care v-au coborît și vă tratează
se pare că nu se înșeală .
.----- 4 ) Martorilor dacă ați fi cu adevărat maturi spiritual cum vă pretindeți ar trebui
să resimțiți că această nerușinare cu pretenții e o jignire ce merită aruncată la gunoi cu
broșura cu celălalte texte și comentarii .  E o maculatură nu numai inutilă  și  păgubitoare ci
 și o lovitură în demnitatea  creștină Dumnezeu ne dă demnitate însă ide ologii și scribii
 J w org  v - o iau cu aceste banalități Chiar aveți nevoie să vi se explice de la 10 . 000 de
 km înțelesul și aplicarea unui verset așa de ușor de înțeles ca Proverbe 14 : 15 Înseamnă
că ați decăzut mai rău decît îmi închipuiam ! Ascultați  îndemnul lui Isus : ”Pentru ce nu
  judecați și voi singuri ce este drept ? ” = Luca 12 : 57 ). Nu nesocotiți îndemnul apostolului
  Pavel : ” Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată judecați voi singuri ce spun ”.  
 (1 Corinteni 10 : 15 ) Nu aveți nici o tresărire de demnitate : îi plătiți pe trântorii  ăia
 care vă dezinformează , intimidează și derutează și vă dau , în loc de ” hrană ”,  ogrinji ,
 ca explicația de azi 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
.   DE  CE  ÎL  PERSECUTĂ   J W . ORG  PE  CHARLES  RUSSELL  ? 
.             ---------------------------------------------------------------------------------------------
-           Ura elitei sectei contra lui Russell este  tot mai  evidentă De ce îl urăște 
          Pentrucă a fost  ferm contra ideii de organizație . 
--------  Iată o dovadă :
 -      Studii în Scripturi , volumul  3= Vie Împărăția Ta paginile 181 --- 187 .                                             
 ---- ( pagina 181)
În zadar încearcă unii să pledeze pentru partea lor din Babilon, şi, în timp ce admit corectitudinea generală a portretului profetic, să pretindă că secta lor, sau congregaţia lor anume, este o excepţie de la caracterul general al Babilonului, şi, prin urmare, că Domnul nu-i poate chema să se retragă din el formal şi public, aşa cum i s-au alăturat odată.
Să se gândească aceştia că acum suntem în timpul de seceriş al separării, şi să ne amintim motivul expres al Domnului pentru care ne-a chemat afară din Babilon, şi anume, „ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei”. Să ne gândim, de asemenea, de ce Babilonul este numit astfel. Evident din cauza multelor lui erori de doctrină, care, amestecate cu câteva elemente de adevăr divin, fac mare confuzie, şi din cauza societăţii amestecate adunate împreună prin adevărurile şi erorile amestecate. Şi deoarece ei vor reţine erorile cu sacrificiul adevărului, acesta din urmă este făcut fără valoare şi adesea mai rău decât fără sens. Acest păcat, de a ţine şi a învăţa eroarea prin sacrificarea adevărului, este unul de care este vinovată fiecare sectă a Bisericii nominale, fără excepţie. Unde este secta care să vă ajute să cercetaţi cu hărnicie Scripturile, prin care să creşteţi în har şi în cunoştinţa adevărului? Unde este secta care să nu vă împiedice creşterea, atât prin doctrinele cât şi prin uzanţele ei ?
 ----- ( pagina 182 ) Unde este secta în care să vă puteţi supune cuvintelor Învăţătorului şi să lăsaţi lumina voastră să strălucească? Noi nu cunoaştem nici una.Dacă vreunii dintre copiii lui Dumnezeu din aceste organizaţii nu-şi dau seama de robia lor, este fiindcă ei nu încearcă să-şi folosească libertatea, fiindcă dorm la postul lor de gardă, când ar trebui să fie administratori activi şi paznici credincioşi (1 Tes. 5:5, 6). Să se trezească aceştia şi să încerce să folosească libertatea pe care cred ei că o au; să le arate confraţilor închinători în ce nu corespund crezurile lor cu planul divin, în ce se depărtează de el şi fug în direcţie opusă lui; să le arate cum Isus Cristos prin favoarea lui Dumnezeu a gustat moartea pentru fiecare om; cum acest fapt şi binecuvântările care decurg din el vor fi mărturisite „la timpul potrivit” fiecărui om; cum în aceste „timpuri de înviorare” binecuvântările restabilirii vor curge către toată rasa umană. Să le arate mai departe chemarea de sus a Bisericii Evanghelice, condiţiile stricte ale membrilor acestui corp şi misiunea specială a Veacului Evanghelic, să ia acest „popor pentru Numele Său”, special, care la timpul cuvenit să fie înălţat şi să domnească cu Cristos. Cei care vor încerca astfel săşi folosească libertatea ca să predice vestea bună în sinagogile de astăzi, vor reuşi fie să convertească congregaţii întregi, sau altfel să trezească o furtună de împotrivire. Sigur vă vor arunca afară din sinagogile lor şi vă vor separa de societatea lor, şi vor spune tot felul de rele împotriva voastră, pe nedrept, din pricina lui Cristos. Şi astfel făcând, fără îndoială mulţi vor gândi că fac un serviciu pentru Dumnezeu. Dar, dacă veţi fi astfel credincioşi, veţi fi mângâiaţi cu prisosinţă de făgăduinţele scumpe din Isaia 66:5 şi din Luca 6:22 — „Ascultaţi cuvântul Domnului, voi, care tremuraţi la cuvântul Lui. Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc din cauza Numelui Meu: «Domnul să fie slăvit [noi facem
.------( pagina 183 ) aceasta pentru slava Domnului] şi să vă vedem bucuria!» Dar ei vor rămâne de ruşine!” „Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor batjocori şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din cauza Fiului Omului! Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săriţi de veselie, căci iată, răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor faţă de proroci.” Dar „Vai de voi când toţi oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!”Dacă toţi cei cu care vă închinaţi ca adunare sunt sfinţi — dacă toţi sunt grâu, fără neghină printre ei — aţi întâlnit oameni cât se poate de remarcabili, care vor primi adevărul secerişului cu bucurie. Dar dacă nu, trebuie să aşteptaţi ca adevărul prezent să separe neghina de grâu. Şi mai mult, trebuie să vă faceţi partea în prezentarea chiar a acestor adevăruri care vor face separarea. Dacă vreţi să fiţi unul dintre sfinţii învingători, trebuie să fiţi acum unul dintre „secerătorii” care mânuiesc secera adevărului. Dacă sunteţi credincioşi Domnului, vrednici de adevăr şi vrednici de comoştenire cu El în slavă, vă veţi bucura să aveţi parte cu Secerătorul principal în secerişul actual — nu contează cât de dispuşi puteţi fi din punct de vedere natural să alunecaţi lin prin lume. Dacă există neghină printre grâul din adunarea în care sunteţi membru, aşa cum este întotdeauna cazul, mult va depinde care dintre ele este în majoritate. Dacă predomină grâul, adevărul prezentat înţelept şi iubitor îl va afecta favorabil; şi neghina nu va vrea să stea mult. Dar dacă majoritatea este neghină, aşa cum în general sunt nouă zecimi sau mai mult — efectul celei mai atente şi mai blânde prezentări a adevărului secerişului va fi să trezească amărăciune şi împotrivire puternică; şi, dacă persistaţi în declararea veştilor bune şi în expunerea erorilor de mult stabilite, veţi fi „scoşi afară” curând, pentru binele cauzei sectare, sau vi se vor restrânge libertăţile aşa încât nu veţi
-----( pagina 184 )putea lăsa lumina voastră să strălucească în acea adunare. Atunci datoria voastră este clară: Daţi mărturia voastră iubitoare în privinţa bunătăţii şi înţelepciunii marelui plan al veacurilor al Domnului, şi după ce aţi arătat în mod înţelept şi smerit motivele voastre, retrageţi-vă în mod public de la ei . În diferitele secte ale Babilonului — „Creştinătăţii” — există diferite grade de robie. Unii care s-ar împotrivi cu indignare robiei complete şi absolute a conştiinţei şi a judecăţii individuale, cerută de romano-catolicism, sunt foarte dispuşi să se lege pe ei şi să lege şi pe alţii prin crezurile şi dogmele uneia sau alteia dintre sectele protestante. Este adevărat, lanţurile lor sunt mai uşoare şi mai lungi decât cele ale Romei şi ale Veacurilor Întunecate. Într-o măsură aceasta este bine — reformare cu adevărat — un pas în direcţia bună — spre libertate deplină — spre starea Bisericii din timpurile apostolice. Dar de ce să purtăm cătuşe umane? De ce să ne legăm şi să ne limităm conştiinţa? De ce să nu stăm fermi în libertatea deplină cu care Cristos ne-a făcut liberi? De ce să nu respingem toate eforturile semenilor noştri greşitori de a ne încătuşa conştiinţa şi a ne împiedica investigarea — nu numai eforturile trecutului îndepărtat, ale Veacurilor Întunecate, ci şi eforturile diferiţilor reformatori din trecutul mai recent? De ce să nu hotărâm să fim ca Biserica apostolică — liberi să creştem în cunoştinţă, în har şi iubire, pe măsură ce „timpul potrivit” al Domnului descoperă tot mai deplin planul Său îndurător?                                       .         .  Desigur,toţi ştiu că ori de câte ori se alătură uneia dintre aceste organizaţii umane, acceptând Confesiunea ei de Credinţă ca fiind a lor, ei se obligă să creadă nici mai mult nici mai puţin decât exprimă acel crez asupra subiectului. Dacă, în ciuda robiei la care au cedat voluntar vor gândi pentru ei înşişi şi vor primi lumină din alte surse, mai avansată decât lumina de care s-a bucurat secta în care au fost, ei trebuie fie să se dovedească neloiali sectei şi
------ ((185)) legământului lor cu ea, acela de a nu crede nimic contrar Confesiunii ei, fie altfel să dea la o parte cu onestitate şi să respingă Confesiunea pe care au depăşit-o şi să iasă din astfel de sectă. Pentru a face aceasta se cere har şi costă ceva efort, deranjând asocierile plăcute, cum adesea se întâmplă, şi expunând pe căutătorul onest al adevărului la acuzaţiile nechibzuite de a fi „trădător” al sectei sale, un „apostat”, unul „nestabilit” etc. Când unul intră într-o sectă, se presupune că mintea lui este complet predată acelei secte şi de atunci încolo nu mai este a lui. Secta îşi ia sarcina să decidă pentru el ce este adevăr şi ce este eroare, iar el, pentru a fi un membru adevărat, de nădejde, credincios, trebuie să accepte deciziile sectei sale, atât viitoare cât şi trecute, în toate chestiunile religioase, ignorând gândirea sa personală şi evitând investigarea personală, ca nu cumva să crească în cunoştinţă şi să fie pierdut ca membru al acelei secte. Această sclavie a conştiinţei faţă de o sectă şi de un crez este adeseori declarată răspicat, când unul ca acesta declară că „aparţine” unei astfel de secte.Aceste cătuşe ale sectarismului, departe de a fi văzute în mod corect drept cătuşe şi lanţuri, sunt văzute şi purtate ca ornamente, ca semne de respect şi trăsături de caracter. Atât de departe a mers înşelarea, încât mulţi dintre copiii lui Dumnezeu s-ar ruşina să fie cunoscuţi că sunt fără astfel de lanţuri — uşoare sau grele, lungi sau scurte, în libertatea personală acordată. Ei se ruşinează să spună că nu sunt în robia nici unei secte sau crez, ci „aparţin” numai lui Cristos.De aceea vedem uneori câte un copil al lui Dumnezeu onest, flămând după adevăr, înaintând treptat de la o denominaţie la alta, aşa cum un copil trece la şcoală dintr-o clasă în alta. Dacă este în Biserica Romei, când i se deschid ochii iese afară din ea, căzând probabil în vreo ramură a sistemului metodist sau presbiterian. Dacă aici dorinţa lui pentru adevăr nu este cu totul stinsă şi simţurile sale spirituale nu sunt amorţite de spiritul lumii, îl veţi putea
 ----- (186)) găsi după câţiva ani într-una din ramurile sistemului baptist; şi dacă el continuă să crească în har, în cunoştinţă şi în iubirea adevărului, şi într-o apreciere a libertăţii cu care Cristos ne face liberi, îl veţi găsi în curând în afara oricărei organizaţii umane, unit numai cu Domnul şi cu sfinţii Săi, legat numai prin legăturile gingaşe dar puternice ale iubirii şi adevărului, asemenea Bisericii timpurii. 1 Cor. 6:15, 17; Ef. 4:15, 16. Sentimentul de incomoditate şi de insecuritate, dacă nu sunt legaţi cu lanţurile unei secte, este general. Este conceput de ideea falsă, mai întâi promulgată de papalitate, că a fi membru într-o organizaţie pământească este esenţial, plăcut Domnului şi necesar pentru viaţa veşnică. Aceste sisteme pământeşti, organizate de oameni, atât de diferite de asocierile simple, neîncătuşate din zilele apostolilor, sunt privite involuntar şi aproape inconştient de către creştini ca tot atâtea Companii de Asigurare pentru Cer, la care trebuie să se dea în mod regulat bani, timp şi respect etc., pentru a asigura odihna şi pacea cerească după moarte. Acţionând după această idee falsă, oamenii, dacă ies dintro sectă, sunt la fel de nerăbdători să fie legaţi de altă sectă cum sunt să-şi reînnoiască poliţa de asigurare la o companie respectabilă dacă aceasta le-a expirat. Dar nici o organizaţie pământească nu poate acorda un paşaport spre glorie cerească. Nici cel mai bigot sectar (în afară de romano-catolic) nu va pretinde că starea lui de membru în secta sa îi va asigura slava cerească. Toţi sunt forţaţi să admită că Biserica adevărată este cea care este scrisă în cer, şi nu pe pământ. Ei înşeală pe oameni când pretind că este nevoie să mergi la Cristos prin ei — este nevoie să devii membru al unui corp sectar pentru a deveni membru al „trupului lui Hristos”, Biserica adevărată. Dimpotrivă, Domnul, în timp ce n-a refuzat pe nici unul care a venit la El prin sectarism şi n-a îndepărtat cu mâna goală pe nici un căutător al
 . -----  (187)) adevărului, ne spune că n-avem nevoie de astfel de piedici, ci putem veni la El mult mai bine în mod direct. El cheamă: „Veniţi la Mine”; „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine”; „jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară; „şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. Am dori să fi dat atenţie vocii Sale mai repede. Am fi evitat multe dintre poverile grele ale sectarismului, multe dintre mlaştinile lui de disperare, multe dintre castelele lui de îndoială, dintre bâlciurile deşertăciunii, dintre leii înclinaţiilor minţii lumeşti etc. Mulţi însă, născuţi în diferite secte, sau introduşi acolo în pruncie sau în copilărie, fără să pună la îndoială sistemele, au ajuns să fie liberi în inimă şi fără să ştie sunt în afara limitelor şi hotarelor crezurilor pe care le recunosc prin declaraţia lor şi le sprijină cu mijloacele şi cu influenţa lor. Puţini dintre aceştia au recunoscut avantajele libertăţii depline, sau obstacolele robiei sectare. Dar separarea deplină, completă, n-a fost poruncită până acum, în timpul secerişului. Acum sunt auzite cuvintele Domnului, ieşiţi afară dintre ei: curăţiţi-vă (eliberaţi-vă, atât de practicile greşite, cât şi de doctrinele false), toţi cei care purtaţi vasele (adevărurile — doctrinele) Domnului. Isa. 52:11.Acum securea este înfiptă la rădăcina sistemului creştin nominal — Babilonul, „Creştinătatea” — aşa cum a fost înfiptă la a sistemului iudeu la prima venire; şi marele sistem în care „păsărilor cerului” le place să se cuibărească şi pe care l-au murdărit grav (Luca 13;18, 19), şi care de fapt a devenit „o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâcioase” (Apoc. 18:2), va fi doborât şi nu va mai înşela lumea. Se va vedea că în locul lui, adevărata şi singura comoştenitoare şi mireasa Mielului va fi adevăratul măslin, ale cărui rădăcini sunt promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu şi ale cărui ramuri sunt cei cu adevărat şi pe deplin consacraţi şi credincioşi din acest Veac Evanghelic, ale căror nume sunt „scrise în ceruri”. Apoc. 17:14
 ----  (188))   
---------------------------------------------------------------
Încercarea şi cernerea clasei sfântului locaş
Deşi ieşirea din Babilon este un pas, şi încă unul mare, în direcţia biruinţei complete, nu este în nici un caz ultimul; şi trebuie să fim atenţi să ne păzim împotriva unei dispoziţii spre odihnă după fiecare pas înainte pe cale.
„Nu gândi că ai biruinţa
Şi nu-ţi înceta silinţa;
Lucrarea terminată nu-ţi va fi
Până când coroana o vei dobândi.
În juru-ţi un nor de martori
Te cuprind cu privirea.
Trecutul să-l dai uitării
Şi fugi la ţinta ta.”
Pasul ieşirii din Babilon a fost în general precedat de alţi paşi de ascultare, care la rândul lor au antrenat şi au întărit caracterul pentru conflictele şi victoriile ulterioare. Şi va fi urmat de alte probe şi ocazii de biruinţă, în vederea cărora Pavel (Gal. 5:1) a scris: „Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi iarăşi sub jugul robiei!” Fiecare persoană care ajunge să-şi dea seama de libertatea fiilor lui Dumnezeu şi de deplina libertate din robia Babilonului trebuie să se aştepte să întâmpine alte tentative ale marelui adversar de a-l duce în alte robii, sau de a-l poticni. Domnul permite aceste încercări severe, pentru ca clasa care este căutată acum să se poată arăta şi pregăti pentru serviciul Lui în Împărăţia slavei.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------   .                       
                      DOUĂ  REPLICI  DOMNULUI  DACIAN  AFLAT de la  A I M I R
.                             ---------- face book  22 23 septembrie 2017 ----------         
.----------------------------------------------------------------------------------------          
.      Prima este la articolul ” ÎMPOTRIVIRE  FAȚĂ DE  ÎMPĂRĂȚIA LUI  HRISTOS ”
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Domnule Dacian , nu am vrut să mă mai contrez cu dta dar prea ești provocator , recidivezi cu dezinformări spuse cu ton sigur Te citez din articolul de față : ” Noi citim că ATUNCI CÎND SE VA ÎNCHEIA ACEASTĂ LUCRARE A ÎMPĂRĂȚIEI orice GENUNCHI SE VA PLECA ȘI ORICE LIMBĂ VA MĂRTURISI SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU TATĂL că ISUS CRISTOS ESTE DOMNUL ” = Filipeni 2 : 10 ,11 
----- Domnule Dacian ,unde citiți voi așa ? Spuneți-ne și nouă , cititorilor.! Căci noi citim altceva în Filipeni 2 10 11 ---- citez din Testament : ” Pentru ca în numele lui Isus SĂ SE PLECE ORICE GENUNCHI al celor din ceruri , de pe pămînt și de subt pămînt și ORICE LIMBĂ SĂ MĂRTURISEASCĂ SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU TATĂL CĂ ISUS CRISTOS ESTE DOMNUL ”. 
-----Ai înțeles care -i păcatul dumitale ? Falsificarea timpului , domnule ! Apostolul Pavel a scris că ACUM să se plece orice genunchi și ACUM să mărturisească despre Isus Cristos că e DOMNUL ! Nu s-a referit la ATUNCI cum ai scris dta ! Nu vorbea de viitor !
.     Și nu e corectă nici motivarea : NU PENTRU LUCRAREA ÎMPĂRĂȚIEI a fost isus făcut Domn CI PENTRU JERTFIREA DE PE GOLGOTA , citim aceasta în contextul versetului 10 din Filipeni 2 , versetele 8 și 9 , le citez : ” La înfățișare a fost găsit ca un om , s-a smerit și s-a făcut ascultător pînă la moarte și încă moarte de cruce . DE ACEEA ȘI DUMNEZEU L-A ÎNĂLȚAT NESPUS DE MULT ȘI I-A DAT NUMELE CARE ESTE MAI PE SUS DE ORICE NUME ”. 
----  Dumnezeu Tatăl l-a făcut Domn ( Faptele 2 36 I Corinteni 8 6 ) dar voi vă încăpățînați să nu folosiți expresia DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS cum se exprimau apostolii și primii creștini ! Nu e Domnul vostru ! În I Corinteni 12 : 3 b citim ce înseamnă aceasta = Nimeni nu poate zice ISUS ESTE DOMNUL DECÎT PRIN DUHUL SFÂNT ” Deci vă aflați în anticrism dezlănțuit ! Tot așa de mizerabil se aberează și sora voastră j w . orb , sunteți croiți pe același calapod . 
Dacian , la fel ca ei, și tu idolatrizezi Împărăția și îl minimalizezi pe Domnul Cristos ! Cînd ai compus articolul ai tras cu ochiul la maculatura lor , se vede din avion . Numai voi , martorii lui Rutherford , nu îi onorați pe Fiul Unic ! Psalmul 2 12 Ioan 5 23 
---- Domnule Dacian , se poate și cum faci dta , Dumnezeu permite . Dar eu zic , cunoscându-i voia , să fi înțelept , să nu mai dezinformezi și să nu mai numești prezentul ---- viitor și invers . 
. ---- Și nu mai imita exemplul prost al martorilor : pleacă- ți genunchii în prezent dacă vrei să ai fericirea să îi pleci în viitor .
--                 ------------------------------------------------------------
.              A doua replică e privitor la modul incorect cum Nu răspunzi la replici
.-                  ------------------------------------------------------------
---    Domnule Dacian , m-ai întrebat ” care este problema ?”
 ----- Ai de AFLAT că sunt două probleme .  
 .     La una , cea din articol , despre Împărăție și despre Domnul Cristos , ți-am răspuns deja . 
-- A doua problemă este modul total incorect în care discuți de fapt în care NU DISCUȚI ! întrebi , ipocrit ” care-i problema ? însă nu vrei să o discutăm ! Nu vrei să auzi ce are de spus celălalt , vrei doar să te auzi vorbind ! Nu te interesează adevărul ideilor ci să îți reciți textele și să faci ore pentru raport ! Nu te doare de calitatea muncii ! În loc să te referi la problema în discuție --- dta îți pornești casetofonul cu vreuna din benzile înregistrate despre orice altceva ! Crezi că cititorii sunt proști ? Nu văd ei că nu vrei dialog ci monolog ? Ei înțeleg că nu ești capabil să porți o discuție .  Domnule Dacian , ai de AFLAT că Nu păcălești pe nimeni , 
------ În sfîrșit , se poate și așa , aiuristic , cum procedezi dta . Doar că n-o să ajungi departe . Păcat , domnule , căci cauza sfîntă merită altă atitudine și cînd e practicată corespunzătorla adevărata altitudine , dă satisfacții mult mai mari , chiar veșnice .
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------.
                                 ------- Reghin 17 septembrie 2017 -----
. ABSURDITĂȚI DE LA ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MARTORILOR LUI IEHOVA 
. -------------------------------------------------------------------------
. ARTICOLE PE CARE DOMNII DACIAN AFLAT ȘI PAVEL VARGA , MARTORI AI LUI IEHOVA DIN ”ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ ”, LE-AR VREA UITATE . 
. --------------------------------------------------------------------
. Două replici la articolul domnului Aflat : ”De ce 1914 ?”
. --------------------------------------------------------------
. Domnul Dacian a scris în articol ( publicat pe face - book ) că evenimentele din 1914 au schimbat istoria Universului . Apoi a urmat o dezbatere , tot pe face -book , și domnul Pavel a afirmat , ca martorii , că : Împărăția lui Dumnezeu a dus la o dezbatere universală findcă Împărăția lui Dumnezeu este o chestiune universală .
--------------------------------------------------------------------------
. --------------- I -----------------
---- Domnule Varga , ce e cu colegul dtale ? A AFLAT că trebuie să se refacă ? Ziceam să îl ajutați , nu să vă schimbați , nu să lucrați cu schimbul , doi contra unul nu ar fi tocmai corect . Presupun că e lîngă dta și te încurajează .Fie și așa .
--- Să trecem la întrebările mele și răspunsurile dvs : .
----- Referitor la prima --- afirm că nu s-a schimbat nimic ÎN UNIVERS din cauza anului 1914 . Vorbiți de grozăviile războiului mondial , dar al doilea l-a întrecut cu mult ! 1914 a fost doar o treaptă .
---- Acum despre Împărăția - chestiune universală . Spun că Biblia ni s-a dat pentru salvarea noastră , a pămîntenilor , și Împărăția se ocupă tot așa .,cu noi , nu cu Universul .O dovadă e chiar rugăciunea - model , cerințele din ea = trebuie să se facă voia lui Dumnezeu pe pămînt ca în cer ! deci unde sunt probleme ? În Univers ? Nu ci pe pămînt ! Ca fost martor vă cunosc ideile astea adventiste primite de la Ellena White prin filiera Russell -- Rutherford dar nu se pot susține , rugăciunea ”Tatăl nostru le contrazice . Dar le contrazice și referința ce ați dat-o : Apocalipsa 12 : 12 = vaiul e pe pămînt și mare , nu în Univers !
----- Mai spuneți că Mireasa a înviat în 1919 , dar mormintele lor sunt intacte . și nunta lor va fi după căderea Babilonului , eveniment ce nu a avut loc , vezi Apocalipsa 19 .
----- Nici cei 144000 nu au înviat .
------ Privitor la cele 7 timpuri = și această speculație este o moștenire adventistă , o fantezie nesustenabilă , o interpretare forțată , o scoatere din context deoarece :
---- 1 ) Nici Domnul Isus , nici Apocalipsa și nici tot Noul Testament nu au făcut caz de ele ! Contraziceți-mă ! - ---- 2 ) Istoria lui Nabuco nu are legătură cu Împărăția deoarece : --- a ) Copacul l-a reprezentat pe Nabuco , atît , Biblia afirmă hotărît aceasta = Daniel 4 : 20 - 22 Dacă respecți Biblia nu poți să spui despre copac că simboliza Regatul . ------ b ) Biblia afirmă la fel de răspicat că cele 7 timpuri se referă la Nabuco , nu la state = versetele 24 26 ----- c ) Nabuco era un păgân --- cum să simbolizeze Teocrația ?
------- Dar mai sunt și alte aspecte importante : -- a ) Istoria contrazice : Au trecut 100 de ani de la 1914 ! Împărățiile lumești sunt în vigoare , nu li s-a sfîrșit timpul , dimpotrivă : la sfîrșitul primului război mondiai , în 1918 - 1919 , s-au destrămat 5 ( cinci ) imperii și au apărut alte state , iar după al doilea război mondial s-au eliberat multe colonii devenind state independente
---- b ) Contrazic și profețiile despre state , .profeții pe care statele urmează să le împlinească = căderea Babilonului , pacea falsă , lepădarea de credință .------ c) Iar Domnul Isus e rege de la Înălțare , citește Matei 28 : 18 Evrei
1 : 6
------- Concluzia : anul 1914 nu a schimbat nimic în Univers iar Biblia și Împărăția nu sunt pentru chestiuni ale Universului ci pentru ale noastre , ale pămîntenilor .
------ Iar de acuma se va vedea cine UMBLĂ PRIN CREDINȚĂ , nu ca pînă acum : pe bază de calcule interzise = Fapte 1 : 7 .
.-------------------------------------------------------------------

----- Domnule Dudu Frim , excelentă întrebarea dumitale : ” Iesus știe că a vorbit despre toate aceste lucruri ?” !
--------------------------------------------------------------
. II
. --- Domnilor ---
--- Mă adresez la plural deoarece știu precis că lucrați amîndoi din greu să reproduceți din cartea veche ” Adevărul ”,
v-am ” prins ” !
---- Apreciez tăcerea despre unul din fixurile dvs : chestiunea de discuție privitor la suveranitatea Universului , e un pas înapoi binevenit . Dar aș fi apreciat mai mult dacă făceați o recunoaștere deschisă . Dar nu disprețuiesc începuturile slabe , străduințele voastre timide contra alterării sectare de care suferiți cronic ...
----- Mă bucur că ați înțeles că rebeliunea acelor spirite nu s-a rezolvat pe pămînt și Dumnezeu a acționat fără tărăgănare de mii de ani , pe loc : răzvrătiții au fost aruncați și izolați ( Ezechiel 28 : 16 II Petru 2 :4 ) iar în cer e bucurie .= Luca 15 : 10 Apocalipsa 12 :12 Ideea unei tulburări universale din cauza Diavolului e o rătăcire copiată de la adventiști , suveranitatea lui Dumnezeu nu e sub semnul întrebării . Dacă e vreo dezbatere este doar pe pămînt , și demonii au fost aruncați aici .
---- Acum voi comenta punctual zisele dvs :
----- ÎNCEPÎND CU ANUL 1914 DOMNIA NEÎNTRERUPTĂ A NEAMURILOR ASUPRA PĂMÎNTULUI A LUAT SFÎRȘIT --- Ce vorbești , domnule A .I .M. I ? Vorbești prăpăstii ! Ia lasă calculatorul , ieși în stradă și vezi steagurile țării și ale U E și apoi vorbește .! Cine guvernează la București : prnții profețiți de Rutherford și așteptați la Beth - Sarin ?
------ ” ÎN CONFORMITATE CU DESCOPERIRILE BIBLICE NOI ÎNȚELEGEM ” ----- Dezinformați ! Nu înțelegeți în conformitate cu descoperirile biblice ci cu fantezia interpretativă a lui Russell și a lui Rutherford ! Russell a murit în 1916 , înainte de vreme , la 64 de an , supărat că nu venise Armaghedonul , cum profețise el , și a fost numit PROFET MINCINOS . Iar Rutherford l-a imitat .
-------” ÎN 1914 REGELE LUI IEHOVA DUMNEZEU --- ISUS CRISTOS A FOST ÎNTRONAT PENTRU A DOMNI ” ---- V-am mai răspuns la falsul ăsta : . Isus a fost făcut Rege nu în 1914 ci la Înălțare ! Matei 28 : 18 Faptele 17 : 7 I Corinteni 15 : 25 Evrei 1 : 6
------ ÎN ANUL 1914 ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU A FOST ÎNTEMEIATĂ ÎN CER ---- Fals ! Împărăția lui Dumnezeu exista și pe timpul lui Isus , de aceea i-a învățat să o caute . .
------ ANUL 1914 A FOST PROFEȚIT CU EXACTITATE ------ Nu ! Domnul isus a spus că nu e treaba noastră să știm vremurile ( Faptele 1 : 7 ) ci să umblăm prin credință (II Corinteni 5 :7 ) .
----- Repetați că ” ÎN 1914 S-AU ÎNCHEIAT VREMURILE NEAMURILOR ” --- Deci acum nu trăim în timpurile păgînilor ? Dar ale cui sunt timpurile astea mizerabile ,domnule ? Ale creștinilor ? Ale Împărăției lui Dumnezeu ? Vorbiți prostii cu P mare ! Și să vedeți dezlănțuire de păgînism de acum încolo ! Barbarie modernă !Cum spune proverbul unguresc : ”Ciorba neagră e înapoi ” Realitatea de pe teren spune NU ! Au trecut 100 de ani de la 1914 și ” vremurile neamurilor ” ”curg ” în continuare pînă la Armaghedon , sunt în vigoare . ..
Degeaba aduci și Luca 21 : 24 --- căci acolo nu vorbește de 7 timpuri și nici de Nabuco !
------ Teoria cu CELE ȘAPTE TIMPURI e o mare falsitate ! Ați început să copiați din greu , cuvânt cu cuvânt , din cartea veche ” Adevărul ” , cunosc textul , am cartea , e muncă multă , aici e clar că lucrați doi , v-am ghicit , lucrați în echipă . Ați rămas la nivelul interpretării sectare din anii 50 . În Daniel 4 e vorba de 7 timpuri dar se referă la Nabuco , atît ! Însă voi le aplicați națiunilor ! Nu voi , ci Russell și Rutherford iar voi îi credeți , contrar precizării exprese din Biblie !
------ ” Manualele ” voastre mai spun că CELE ȘAPTE TIMPURI AU ÎNCEPUT ODATĂ CU DOBORÎREA TEOCRAȚIEI DE CĂTRE NABUCO ÎN 607 ÎNAINTE DE CRISTOS . E fals deoarece:
---- a ) În Daniel capitolul 4 e vorba de prăbușirea lui Nabuco , nu a Israelului
---- b ) Pierderea suveranității naționale a Israeliților , în 607 , nu a contat pentru Dumnezeu , pentru Dumnezeu a contat venirea lui Șillo ! ( geneza 49 : 10 ) , un eveniment incomparabil = Daniel 9 : 24 - 27 .
---- c ) În realitate , istoric , căderea teocrației din Ierusalim a fost în anul 70 ( Matei 23 38 ) , deci în generație cu Șillo .
. Toate aceste teorii despre 1914 nu se potrivesc fiindcă sunt minciuni .
. Dar mai produceți și alte gogoși reci , tari , necoapte și fără zahăr .
-------” IEHOVA L-A ÎNTREBUINȚAT PE NABUCO BAZĂ PRIN CARE DANIEL SĂ ROSTEASCĂ PROFEȚII DE CEA MAI MARE IMPORTANȚĂ CU PRIVIRE LA INSTALAREA ÎMPĂRĂȚIEI LUI MESIA ” ---- Nu , nu la plural ci doar una , în capitolul 2 , o profeție despre defilarea puterilor mondiale și nu conține date ” de cea mai mare importanță cu privire la instalarea împărăției lui Mesia ” .
----- FIIND PROFEȚI DANIEL ȘI EZECHIEL DEVENIRĂ MARTORI AI LUI IEHOVA ------ Dați vreo referință biblică !
----- MARTORII LUI IEHOVA SUNT URÎȚI PENTRU NUMELE LUI CRISTOS . Chiar ? Aceasta li se reproșează ? E o noutate pentru mine ! O să se mire și ei auzind așa ceva ! Vorba domnului Dudu Frim : ”Ei știu asta ? ” Cum să fi urît pentru un nume pe care nu îl porți ?
------ A observat bine doamna Mariana Badiu : sunteți o fică a wts --- - același spirit . . . fără spirit . Să numiți revenirea ,
din 1962 , la înțelegerea corectă a stăpînirilor din Romani !3. = ” compromis cu lumea ”! Uau !
----- Sunteți certați cu Dicționarul din cauza cuvîntului RELIGIE ! Deoarece majoritatea sunt blamabile exagerați considerând cuvîntul negativ și nu admiteți că poate exista și religie ” curată și neîntinată ” deși în Bible este întrevăzut aceasta .
------ Și asemenea exemple nedorite ar putea continua . .
. În fața acestor încăpățînări de catîr ,manifestări de fanatism ,și extremism nu poți aștepta rezonabilitate la
argumente . Atunci de ce am intrat în acest ”dialog ” ? Nu pentru dvs ci ca să îi pot ajuta pe cei cu mințile neînțepenite .. Sunteți un pretext instructiv , o ilustrare de contraexemplu .
.. Vă mulțumesc ! ----- Cu tot respectul cuvenit ! . --- Nelu Bota

----------------------------------------------------------------------

. -----------------------------------------------------
.                               -----  ANTICRISM  CA  ÎN URMĂ  CU  2000  DE ANI !      
.                                  -------------------------------------------------------------------
-                                 l-a culcat într-o iesle  pentru că în casa de
 .                               poposire  nu era  loc pentru ei ”. = Luca  2 : 7
,                             -----------------------------------------------------------
--------  În  revista ” Turnul  de veghe ” ,  2015 , decembrie 15 , la pagina 13  , 
 paragraful 15 , în articolul  ” O  traducere vie a  Cuvîntului lui Dumnezeu” 
.citim  cu stupoare :      
.          ----------------------------------------------------------
.---------  15 În multe ţări, Bibliile sunt scumpe sau greu de găsit. Aşadar, primirea unei Biblii
 este o mare binecuvântare! Un raport din Rwanda spunea: „Vreme îndelungată, mulţi oameni 
care studiau nu făceau progrese pentru că n-aveau o Biblie. Ei n-aveau bani ca să cumpere 
ediţia publicată de biserică. Şi, de multe ori, nu înţelegeau clar sensul anumitor versete, fapt 
care le încetinea progresul”. Lucrurile s-au schimbat când Traducerea lumii noi a devenit 
disponibilă în limba lor. O familie rwandeză cu patru copii adolescenţi a spus:„ Îi mulțumim 
din inimă lui Iehova și sclavului fidel și prevăzător  pentru această Biblie. Noi suntem 
foarte săraci şi nu ne permiteam să cumpărăm Biblii pentru fiecare membru al familiei. Dar 
acum, fiecare dintre noi are Biblia lui . Pentru a ne arăta recunoştinţa faţă de Iehova, citim 
Biblia ca familie în fiecare zi”.
.             --------------------------------------------------------------
----- a ) Cheltuieli sunt suportate de frații lor martori de pe glob e vorba de întrajutorare
frățească așa trebuie învățați să gîndească nu să le mulțumească unor întreținuți și
 speculanți !          
----- b)Nimic despre Cristos ! Nu au găsit loc pentru el ” în mulțumirea lor bieții creduli !
Nu au fost învățați de cunoștința exactă ” că îi datorează recunoștință ȘI Celui care s-a jertfit
ȘI pentru ei ! În schimb s-a cocoțat în locul său sclavul ” cu năravuri de stăpîn și încasează
el mulțumiri , recunoștină  și ce se mai nimerește ( ”Dacă nu curge --- pică ! ) Involuntar îți
aminești de textul din Luca Rușine sclavule  anticristic , infidel și neprevăzător !
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
 .                             . Martorii fac botezuri ANONIME ! . . . 

----------------------------===========================


 .   Anticrismul , ipocrizia și lașitatea sectei Jw .org au depășit i cele mai negre anticipări ! Mai nou , trepădușii sectei botează în nici un nume ! Nici în cele trei nume și nici în numele lui Cristos ! Fac botezuri ANONIME !
. Și nu numai că nu botează în numele lui Cristos dar nici măcar nu îl pomenesc la botezuri ! Îl 
pomenesc doar la prima întrebare de botez jignindu-l : 
” Pe baza jertfei lui Cristos te-ai căit de păcate ? ” Prezintă jertfa ca fiind mai importantă decît Cristos ! contrazicînd Ioan 3 : 16 ! .
. Și nu mai citesc Matei 28 : 19 , un verset - cheie , un text obligatoriu la botez ! Nu l-au citit anul trecut ---- la Sighet și nici în anul acesta ( 2017 ) ---- la Congresul internațional de la Cluj ! De ce ? Ca să nu se facă de rîsu- plînsu ! Findcă acum se știe pe tot globul ---- pe bază de manuscrise --- că acel verset a fost falsificat de adepții teoriei trinității stăpînitori încă din primele secole . Domnul Isus a spus doar: ” în numele meu ” , nu a spus de ” numele
Tatălui și al spiritului ” ! Păcatul clicii sectei Jw org e foarte mare , probabil eliminatoriu , deoarece ei știau aceasta cînd au tradus Biblia și totuși au redat fals , ca ceilalți ! Din lașitate ! Dar au denumit-o pompos , demagogic : ” Traducerea Lumii Noi ” ! Săraca Lume Nouă cu năravuri vechi ! Vai de progresul cu care se laudă și de cunoștința lor ”exactă ” așijderea ! Nu-și citesc propria traducere ---- ca să nu fie învinovățiți de traducere falsă ! Vreți
înfrîngere mai mare ? Unde le e mult - trîmbițata iubire de adevăr ?
. . Și peste acestea = ipocrizia ! Nu spun deschis ! Încăodată au renunțat la o bîlbă fără să îi anunțe pe credulii .lor ! Iar au năpîrlit pe tăcute .
----- Și toate aceste păcate sunt apropo de unul din ” adevărurile începătoare ale lui Cristos ! ” Evrei
 6 : 1
--------------------------------------------------
=============================-
.                                            DE -ALE  LUI  GÎGĂ  DIN  BROOKLYN  
.                                              ----------------------------------------------------- 
.                                                       Din revista” Săraca veghere ” 
------------------------------------------------------------------
  ----  în 2008 , novembrie 15 , pagina 12 , paragraful 1 :
.       -----------------------------------------------------------------------
 .         Iată de ce, aceia care s-au îndepărtat de turma lui DUMNEZEU , dar care vor să fie aprobaţi de IEHOVA , trebuie ‘să se trezească’ şi să se întoarcă acum! Romani 13 :11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- în  2007 , martie 1 , pagina 24 , în paragrafele 17 și 18  : .      
.      17 ) . . . . . ” chiar dacă pe moment noi nu ne dăm seama, îngerii înlătură obstacolele din calea serviciului nostru pentru DUMNEZEU şi ne feresc de lucrurile care ne-ar putea pune în pericol prietenia cu IEHOVA  . 
----------------------------------------------------------------------....
18 ) . . . . .   îngerul lui DUMNEZEU îşi aşază tabăra numai „în jurul celor ce se tem de IEHOVA “.     
----------------------------------------------------------- 
----- februarie 1 , pagina 18 , paragraful 6 =  subtitlul : .        
.    IEHOVA îl răsplăteşte pe un etiopian temător de Dumnezeu      
-----------------------------------------------------------------
-------februarie 1 , pagina 20 , paragraful 12 : .      12 ) . . . . . .  Străduindu-ne să evităm lucrurile care îi displac lui IEHOVA, ne păstrăm conştiinţa curată, dar şi bucuria de a şti că suntem aprobaţi de DUMNEZEU.”.      

------------------------------------------------------------------------
.  ---  în 2006 , iulie 1  pagina 28 paragraful  9 :   
.           ----------------------------------------------------
 .       9 )IEHOVA putea să ne creeze asemenea unor roboţi, să ne programeze să înfăptuim voinţa sa şi să nu putem lua singuri decizii. Însă DUMNEZEU ne-a onorat înzestrându-ne cu liber arbitru. DUMNEZEUL nostru doreşte ca fiinţele raţionale create de el i se supună de bunăvoie. El se bucură când vede oameni tineri şi vârstnici care îi slujesc din iubire. Cel mai bun exemplu de supunere plină de iubire faţă de voinţa lui DUMNEZEU este Fiul său unic-născut, despre care IEHOVA a spus :         „ Acesta este Fiul meu, cel iubit . . . . . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------în 2006 , februarie 1 , pagina 19, paragraful 7 
.           ------------------------------------------------------
.        7 ) Cei care refuză cu încăpăţânare să se întoarcă de la căile lor rele vor fi distruşi de IEHOVA . Totuşi, DUMNEZEU nu-şi găseşte plăcerea în moartea celor răi . 
-----------------------------------------------------------------
  -----  în 2005 , aprilie 15 , pagina 14 , paragraful 21 :
   .      --------------------------------------------------------------
           21 ) . . . . .  ei nu au reușit și nu vor reuși niciodată să îi extermine pe martorii lui IEHOVA care se încred în DUMNEZEU .Datorită cuvântului lui DUMNEZEU avem motive întemeiate să ne încredem în IEHOVA .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- în   2000 iulie 1 pagina 13  paragraful 21 a 
.      ------------------------------------------------------   
. ”IEHOVA ne dă spiritul său și ne pune la dispoziție sabia duhului = cuvântul lui DUMNEZEU ”.
.---------------------------------------------------------------------------------------------------

.       Observați ce fac ide-ologii ignoranți ai acestei secte dau impresia că DUMNEZEU și IEHOVA sunt două persoane persoane diferite Iată cine vrea să ne deie lecții de exprimare ,
 de gîndire și mai ales de închinare : niște agramați care nu știu să se exprime și să  gîndească !  
 Napoleon considera criminali asemenea iresponsabili spunînd : ” E o crimă să practici o meserie 
pe care nu o cunoști ! ” Și sunt sub blestem  biblic  Ieremia 48 :10  Blestemat să fie cel ce 
face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Iehova ! ”
.       Putem exclama ca paznicii din Evul Mediu : ” Au intrat  barbarii în cetate ! ”
 .  --------------------------------------------------------------------------------------
. -----------------------------------------------------------------------------------------
.           .                                             -------------  Reghin iulie  2017 ---------      

.                                                  CLICĂ CLICOASĂ , 
.                     AI AJUNS LA VORBA NOASTRĂ ! . . .
====================================================================
.-------------    În  revista Turnul de veghe ediția de studiu ”,  februarie 2017 ,
 articolul ”Cine conduce în prezent poporul lui Dumnnezeu ? ” -----------------------
  ---------------------------------------------------- în paragraful  12 :
      ÎN SFÂRȘIT,  ELITA CLICII CLICOASE  A J W. ORG  
RECUNOAȘTE CEACE EXMARTORII ȘTIU ȘI AU SPUS 
                             DE LA ÎNCEPUT :      
 .         Corpul de guvernare nu este nici inspirat ,
.                            nici infailibil ! 
        De aceea, el poate face greșeli de natură doctrinală sau organizatorică. . Adevărul este
 că Isus nu a spus că sclavul fidel avea să pregătească o hrană spirituală perfectă ”.  
-------------------------------------------------------------------------
.      ACEASTA  ESTE O DECLARAȚIE  DE ÎNVINȘI !
.      ANUL  2017  A ÎNCEPUT  EXCELENT : CU  ACEASTĂ VICTORIE  PENTRU 
 EX MARTORI , O MARE ÎNFRÎNGERE  A CLICII  DICTATOARE  A  J W . ORG ! 
.      V-AU TREBUIT  PESTE  O SUTĂ  DE ANI  CA SĂ  RECUNOAȘTEȚI  CEACE  
FRAȚII  NOȘTRI AU SPUS  DE LA ÎNCEPUTUL  ACESTEI  MIȘCĂRI , 
PERSECUTAȚI  DE  VOI , STRĂNEPOȚI  AI  LUI  DIOTREF !    
       RECUNOAȘTEȚI FĂRĂ NICI O  PLĂCERE . ȘI NU DE BUNĂVOIE . REALITATEA 
VOASTRĂ  DEZOLANTĂ  VĂ SILEȘTE SĂ  FACEȚI DEOARECE ȘI DACĂ NU RECUNOAȘTEȚI NU VĂ MAI SÎNT  CREZUTE  PRETENȚIILE . 
 .   NU SUNTEȚI  NICI INSPIRAȚI , NICI  INFAILIBILI ! ȘI NU AȚI FOST NICIODATĂ ! 
.      AȚI  MAI FĂCUT ASEMENEA  DECLARAȚII  ȘI TOTDEAUNA AU  FOST  DOAR 
IPOCRIZII DE OCHII LUMII DEOARECE TOTDEAUNA AȚI FOLOSIT ȘI FOLOSIȚI  ÎN CONTINUARE TON DE INFAILIBILI ! CINE EXPRIMĂ  ÎNDOIELI FAȚĂ DE 
SPECULAȚIILE ȘI ENORMITĂȚIILE VOASTRE  ÎL CALOMNIAȚI  CĂ  E  APOSTAT  
FAȚĂ  DE DUMNEZEU ! ÎNFUMURAREA VĂ TRANSPARE  PRIN TOȚI PORII ! 
.      DEGEABA VĂ PREFACEȚI  MAGIȘTRI ! REALITATEA V-A ÎNȚEPAT ȘI V-A
 DEZUMFLAT BALONUL FĂLIRILOR !     
.                       ÎNTRE FUMUL VICIOȘILOR  ȘI ÎNFUMURAREA  AMĂGITORILOR .     
.                      -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------  paragraful 15  :    
(15.) Ce deosebire există între Corpul de Guvernare și conducătorii creștinătății? Dați un exemplu.
 ( 15 ) În Turnul de veghe din 1 iunie 1973 se punea următoarea întrebare: „Se califică pentru botez persoanele care nu au renunțat încă la fumat?”. Răspunsul a fost: „Din Biblie reiese că nu”. După ce au fost citate câteva versete relevante, în Turnul de veghe s-a explicat că un fumător care nu se căiește trebuie să fie exclus. (1 Cor. 5:7; 2 Cor. 7:1) În revistă se mai spunea: „Măsura nu este luată în mod arbitrar sau dictatorial. În realitate, această rigurozitate este impusă de Dumnezeu, care își face cunoscută voința prin intermediul Cuvântului său scris”. 
- --- VAI  DE  FIRMA  VOASTRĂ  FALIMENTARĂ ,  CÎRPACILOR ! ÎN 1973  ERAU  APROAPE  1900 DE LA FINALIZAREA  BIBLIEI ȘI O SUTĂ DE ANI DE VECHIME  A SECTEI VOASTRE . 
ȘI ABIA ATUNCI , DUPĂ  O SUTĂ DE ANI  DE BĂTUT APA ÎN PIUĂ , AȚI ÎNȚELES CĂ FUMATUL NU RIMEAZĂ  CU VOIA LUI DUMNEZEU ! ASTA NUMIȚI  VOI  AJUTOR  DE  LA  SPIRITUL  SFÂNT ( par. 13 )  , ÎNGERI ( par . 14 ) , CUVÎNTUL  LUI  DUMNEZEU ( par. 15 ) ? NU AVEȚI CAPETE LUMINATE CI CAPETE  PĂTRATE !  
---------------------------------------------- continuare par .15 :
 Mai există vreo organizație religioasă dispusă să adere la Cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când unora dintre membrii acesteia le este greu să se conformeze lui ? 
.     DA TROMBONIȘTILOR  CĂZUȚI  ÎN  AUTOADMIRAȚIE , ÎNCHIPUIȚI-VĂ  CĂ DA       EXISTĂ MULTE ORGANIZAȚII  RELIGIOASE DISPUSE SĂ ADERE LA  CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU  CHIAR ȘI ATUNCI  CÎND UNORA  DINTRE MEMBRII LOR LE ESTE GREU SĂ 
I SE CONFORMEZE ! ” CINE SECTELE NEOPROTESTANTE NUMIȚII ” POCĂIȚI ” ! 
VĂ REFERIȚI CONCRET LA FUMAT EI BINE = CULTELE NEOPROTESTANTE LE INTERZIC DEMULT DE SUTE DE ANI , APARTENENȚILOR  SĂ FUMEZE !  PENTRU ACEASTA  NU AU AVUT NEVOIE DE BÎLBELE  DE O SUTĂ  DE ANI ALE PARANOICILOR 
 DIN  CORPUL  VOSTRU  FĂRĂ CAP .
 . ------------------------------------------------ sfîrșitul  par .15 :
 Într-o carte despre religiile din Statele Unite se spune: „Conducătorii creștini și-au adaptat mereu învățăturile la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general”. Membrii Corpului de Guvernare nu se lasă influențați de opiniile larg răspândite. Ei își bazează deciziile pe Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează că IEHOVA  ESTE  CEL CARE ÎȘI  CONDUCE
  ÎN  PREZENT POPORUL  ”.
------  MINȚIȚI  LA DRUMUL  MARE DEZINFORMATORILOR LIBERALIZAREA  DANSURILOR ȘI  PETRECERILOR  CU  BĂUTURI  ȘI  MUZICĂ  LUMEASCĂ  ÎN SECTA
 VOASTRĂ ---- CE SUNT  ACESTEA  DACĂ NU adaptare la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general  ȘI ” influențați de opiniile lar răspîndite ?
ȘI  ACESTEA  NU SUNT SINGURELE VOASTRE COMPROMISURI LISTA  E  LUNGĂ . SOCIETATEA ” LUMII NOI ”  CÎNTĂ MANELE ȘI DANSEAZĂ PE RITMUL LOR CU SOCIETATEA LUMII !   
------ ÎN SFÎRȘITUL PARAGRAFULUI 15  AȚI SCRIS  : ” Iehova este cel care își
conduce în prezent poporul ”. ACEASTA  E ALTĂ  MINCIUNĂ ÎN CREȘTINISM  NU DUMNEZEU  ÎI CONDUCE  PE CREȘTINI  CĂCI  TATĂL I-A DAT FIULUI  ÎMPUTERNICIRILE Matei 28 : 18 I Corinteni 15 : 27 Evrei 1 : 2 ; 12 : 2 .  IAR  ÎN  ORGANIZAȚIA  VOASTRĂ  CONDUCE CORPUL VOSTRU  FĂRĂ CAP  !   
-------  LA O CITIRE  ATENTĂ  A BĂLMĂJELII  VOASTRE  AUTOADMIRATIVE  MAI
SAR  ÎN OCHI , DE LA  DISTANȚĂ , ȘI ALTE  AROGANȚE , EXHIBIȚII ȘI ÎNFUMURĂRI  :
.-------  NICIODATĂ , ÎN CELE 19 PARAGRAFE , NU FOLOSIȚI  EXPRESIA 
DOMNUL ISUS , NECUNOSCĂTORILOR  ȘI  NERECUNOSCĂTORILOR ! 
DOAR   ISUS  ! PE LÎNGĂ  CĂ NU ÎL ONORAȚI  CUM  I SE CUVINE --- LE  DAȚI   EXEMPLU  PROST  ROBOȚILOR  VOȘTRI  NERUMEGĂTORI , CENZURÎND 
PRACTIC GLORIFICAREA  MÎNTUITORULUI  DE CĂTRE  IDOLATRII  VOȘTRI , ÎNFUMURAȚILOR  !
-------  PROPUNEȚI  IDOLATRIZĂRII  CREDULILOR  DOUĂ  ICOANE ( POZE ) CU COMITETELE  VOASTRE  PARANOICE  CARE  SE  AUTOADMIRĂ  ÎN CRAVATE ȚIPĂTOARE VECHI  SIMBOL SEXUAL ÎGNORANȚILOR 
-------------------------------------
. --------  ÎN PARAGRAFUL 3 =  ” Ce asemănări există între modul de organizare  a poporului
 lui Dumnezeu din prezent și cel din secolul  I ?
.              PĂI TOCMAI  ASTA E  NENOROCIREA VOASTRĂ ȘI NU SUNTEȚI  CONȘTIENȚI
DE  EA CĂ NU COPIAȚI „ modul de organizare  din secolul  NU EXISTĂ ASEMĂNĂRI  CI VĂ DEOSEBIȚI !
----   IAR  CELĂLALTE  PARAGRAFE SUNT LA FEL DE  CATASTROFICE : 
------- PARAGRAFUL 4  =   în calitate  de corp de guvernare  ---- ACEASTĂ  EXPRESIE NU
EXISTĂ  ÎN NOUL TESTAMENT !
--------------------------------------
------  PARAGRAFUL 5 = creștinii unși -----  ACESTE  CUVINTE  NU SE GĂSESC  ALĂTURI  ÎN  NOUL  TESTAMENT FINDCĂ NU EXISTĂ CREȘTINI  NE-UNȘI TOȚI  CREȘTINII  SUNT  UNȘI !  CINE NU E UNS  NU E  CREȘTIN .
---------------------------------------   
.-------   PARAGRAFUL 7 =  a )  DE CE  AU FOST NUMIȚI ” creștini prin îngrijire divină  ȘI NU MARTORI  AI  LUI  IEHOVA ?
-----------------------------------------
------   PARAGRAFUL  8 =  Russell a  înțeles  că întoarcerea lui Cristos avea să fie invizibilă 
și că  timpurile fixate ale națiunilor  urmau să se sfîrșească în 1914 . ( Luca 21 : 24 ) 
.        RUSSELL A ÎNȚELES  INVERS DE  CUM CITIM  ÎN BIBLIE  :  ISUS A SPUS CĂ ” ORICE OCHI  ÎL VA VEDEA ”.  IAR TIMPURILE NAȚIUNILOR  NU S-AU SFÎRȘIT  ÎN
1914 CONTINUĂ  ȘI ACUM  ȘI SE VOR SFÎRȘI  ÎN ARMAGHEDON .           .
.  ------ SCLAV  FIDEL ESTE ORICE CREȘTIN  DĂ HRANĂ  DIN  BIBLIE .                         
 . ------ pregăteau hrană  spirituală ”  ---- FALS ! HRANA SPIRITUALĂ NU TREBUIE  PREGĂTITĂ ,  EA  EXISTĂ :  E  BIBLIA .      
. ------------------------------------------ PARAGRAFUL 12
- NU  PREGĂTESC  HRANĂ SPIRITUALĂ CI  FALSIFICĂ ÎNVĂȚĂTURILE  BIBLICE ! 
----------------------------------- ÎN ULTIMELE  PATRU PARAGRAFE = 16 - 19 ,  DAȚI  LA
O PARTE ORICE  APARENȚĂ DE ONESTITATE ,  FALSIFICAȚI  DIN GREU  ȘI  CU NERUȘINARE ÎNȚELESUL ÎNDEMNULUI  APOSTOLULUI  PAVEL PE CARE ÎL
 CITIM  ÎN  EVREI  13 : 7  =  ” Amintiți-vă de cei care  sunt în fruntea voastră ” --- ÎL
APLICAȚI” CORPULUI  DE GUVERNARE ” DÎNDU-LE DE ÎNȚELES CREDULILOR
VOȘTRI CĂ  APOSTOLUL  S-AR  FI REFERIT  LA  VOI , DEMAGOGILOR  
ACEASTA ESTE  O MINCIUNĂ ! DEZINFORMAȚI  ENGROSS , 
FALSIFICATORILOR ! DIMPOTRIVĂ VERSETUL  E O DOVADĂ INDIRECTĂ CĂ  ÎN FRUNTEA  PRIMILOR  CREȘTINI  ERAU ” CEI CARE  V-AU SPUS  CUVÎNTUL  LUI DUMNEZEU ȘI  PRIVIND  CU ATENȚIE REZULTATUL  PURTĂRII  LOR  , 
IMITAȚI-LE CREDINȚA ”. APOSTOLUL SE  REFEREA LA  CREȘTINII  BĂTRÎNI  DIN ADUNĂRI . ATÎT 
.            NICI VORBĂ DE ” CORP DE GUVERNARE ” PESTE CREȘTINII  DIN PRIMUL SECOL !  DAR NU VĂ  PASĂ  O ȚINEȚI  LANGA  CU  PROPAGANDA  VOASTRĂ  SECTARĂ . SUNTEȚI  INCORIGIBILI !
. ---------------------------------------------------------------------------     
.                             --------------- Reghin , 09  iulie  2017 ---------------

.              VIAȚĂ  SIMPLĂ  --- CU  CRAVATĂ  ÎNTRE  SĂRMANI ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.      Tot în ” Turnul de veghe” din mai 2017 ediția pentru studiu”, la pagina 30 e
prezentată povestea unei perechi de pionieri” din Spania Daniel și Miriam în
 articolul  Bucuria unei vieți simple”. 
.     Viață simplă ! E unul din gîndurile mele totdeauna am dorit să duc o viață simplă .
Și citind acest titlu m-am bucurat că o să aflu niște exemple . Însă m-am bucurat degeaba ,
 perechea aceasta exemplară ” m-a dezamăgit O să vedeți cum și de ce .
   
.     În 2007 și-a părăsit locurile de muncă din Barcelona pentru pionierat în Panama și
 în insulele din Caraibe .Sunt fotografiați relaxați într-o poză cu un localnic probabil
un pescarpe o ridicătură de pietre între niște ape lîngă o pădurice . Dar de fapt se știe
 cum se fac pozele astea pe care le dau ca instantanee : e o poză aranjată au pus un
martor să facă figurație pentru rolul de băștinaș surprins pe teren de mărturia lor
ocazională” ,vor să sugereze condițiile precare de acolo . Și propaganda asta ar merge
cum trec atîtea alte articole de acest soi dacă poza nu ar conține o chestie șocantă 
nerealistă , artificială contrară situației Daniel poartă un crăvătoi lung pînă la șlițul
pantalonilor,  ca la o expoziție de modă sau ca turist ! Și parcă anume pentru ca privitorii
 să nu uite că , la origine , cravata a fost un simbol al potenței sexuale masculine Iar
rochia madamei Miriam mătură pietrele și colbul planetei , parcă ar fi la dans ; și ---
nu se putea altfel căci e martoră de-a lui Rutherford ! --- dă mărturiecu capul
 descoperit ! Sacul cu petecul Se potrivesc ca nuca-n perete cu zona aceea tropicală și
 sfidează sărăcia indienilor îi umilesc la ei acasă cu ținuta occidentală ! Nici o
adaptare la mediu , nici o empatie nici o umilință Asta înseamnă spiritualitate și predicare Aceasta înseamnă viață simplă Nu ! Categoric Nu !   
.       Scribi fără spiritul sfânt , cravata , în poza asta e ca o muscă înecată în
ciorbă iar între săracii Americii Centrale e ca mersul în picioarele goale pe asfalt 
Sunteți penibili Nu știți ce e simplitatea ! Simplitatea veritabilă nu rimează nicidecum
 cu Cravata ! Cravata e unul din idolii voștri care vă  face , simultan și de râs și de plîns .    
.       Și ca să fie totul pe calapodul sectei W T S ---- J W Org ce credeți că îi arată ei
acelui pescar care le-a căzut victimă Credeți că Biblia Vă înșelați naivilor Îi arată
revistele sectei reclama sectară publicitate tip : ”Noi și numai noi Toți ceilalți sunt
 niște răuvoitori și întunecați ! ”     
.       Ide-ologi nerecunoscători , ca să umpleți și în maculatura asta măsura păcatelor nu
l-ați pomenit pe Domnul Isus E unul din fixurile voastre anticristice ticăloșilor !
De aceea pentru a-l onora cum i se cuvine ( Ioan 3 : 16 ;  !7 : 3  Faptele 4 : 12  1 Ioan 1 : 3 Apocalipsa : 9 , 10 19 : 10 și alte texte) , închei acest comentariu spunînd ca
apostolul Ioan : Vino Doamne Isuse !”  Vino și dă cu  Babilonul de pămînt !  . . . 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
.                                --------  Reghin  21  mai  2017 ------------
.
.                         O  FRECȚIE  LA  UN  PICIOR  DE  LEMN 
------------------------------------------------------------------------------------
-      Migrația refugiaților este una din realitățile triste ale timpului nostru : lumea e plină
de ei , mai ales din cauza unor conflicte cum sunt cele din Orientul  Apropiat și din unele
țări africane și din alte zone dar sunt refugiați și din alte motive .
.     În  primele luni ale acestui an scribii sectei j w . org fostă sectă Martorii lui Iehova au
 publicat un șir de articole privind ajutorarea refugiaților Conducerea sectei e interesată
de soarta lor deoarece în ultimii ani grosul credincioșilor se mută din țările civilizate 
din Europa și America  --- în Africa și alte zone fără Internet și Centrul se preocupă de ei
 fiind îngrijorat ca să nu îi piardă deoarece sărmanii îndură situații dificile pentru
supraviețuire și unii sunt în pericol să își piardă credința  .
 .     Iată ce îi sfătuiesc într-un paragraf din  revista lor intitulată ” Turnul de veghe ”, din
mai 2017 pagina 5 paragraful 11 :

.                              .SĂ OFERIM AJUTOR PRACTIC
11. a) De ce ajutor au nevoie refugiații când sosesc într-o țară? b) Cum își pot arăta recunoștința refugiații?
11 Poate că la început este nevoie să oferim hrană, îmbrăcăminte și alte lucruri de strictă necesitate.* Chiar și gesturile mici, cum ar fi faptul de a-i da unui frate o CRAVATĂ, pot
însemna mult. La rândul lor, frații refugiați trebuie să fie recunoscători și să nu ridice pretenții,
 astfel încât cei care oferă ajutor să dăruiască cu bucurie. ÎN  PLUS , trebuie să facă tot ce 
depinde de ei pentru a se întreține. Acest lucru îi va ajuta să-și păstreze respectul de sine și 
să rămână în relații bune cu frații. ( 2 Tesaloniceni. 3:7-10) Totuși, frații refugiați au nevoie de 
ajutor practic”.
---------------------------
.    Textierii sectei martorilor spun că refugiații  să-și păstreze respectul de sine ”. Folosesc 
frazeologia New Age , nu sezizează că acesta e un limbaj care inspiră egoiștii să supraviețuiască
 cu orice preț chiar nerespectîndu-i  pe alții Și e un limbaj manipulator vrea să mascheze 
Căderea din Eden cînd am fost decăzuți din respect și stimă și onoare E destul cît de mult
 respect ne acordă  Tatăl din ceruri și Isus că ne-a răscumpărat Ne rămîne ca emigranți sau nu ,
să  le fim recunoscători și imitatori și  la fel binefăcătorilor     
.     Ați observat ce spun despre CRAVATĂ Că a-i da unui refugiat  o CRAVATĂ 
poate însemna mult ! Așa crede scribul acela neinspirat și neexperimentat care a scris
 așa idioțenie . Scriind aceasta el a dovedit ce fanatic și CRAVATIST înverșunat e În 
realitate refugiații nu au nevoie de așa fleac și CRAVATA nu face parte din necesarul 
ajutor practic ”. În pofida subtitlului dat de autorii ” studiului --- CRAVATA e contra indicată , 
alungă compătimirea localnicilor : ce gîndește despre refugiat cine îl vede cu fleacul de cîrpă 
la gît ? ”Ia uite la el fudulul E pe aripile vîntului dar face pe grozavul . Cerșește dar se 
afișează cu CRAVATĂ  Dacă am fi noi în locul lui și ne-am maimuțări așa  --- nu ne-ar 
învrednici nici cu o privire ! Se crede șmecher și ne crede fraieri Să-și schimbe CRAVATA
 pe pîine .” Da CRAVATA  e chiar contraindicată la refugiați ea trebuie aruncată prima 
e ca o frecție la un picior de lemn Revista vorbește de gesturi mici care pot însemna mult 
ei bine --- dă-i refugiatului pantofi sosete batiste prosoape ,săpun ceai cu lămîie sau
 cafea iar dacă e femeie -- dă-i un parfum sau bani să își cumpere ce și-ar dori medicamente sau întreab-o cu ce crede că ai putea să o ajuți --- oferiți -le orice altceva refugiaților însă nu 
CRAVATE cum vă sfătuiesc eronat revistele sectei martorilor . Și atunci le veți da într- adevăr necesarul ajutor practic !            
.    Nu altceva dă de înțeles și paragraful 14 din același articol :  
.   14. a)   Cărei tentații trebuie să se împotrivească refugiații? b) Dați un exemplu.
 . 14  La fel ca toți creștinii, frații refugiați trebuie să se împotrivească tentațiilor și presiunilor de a pune lucrurile materiale mai presus de relația cu Iehova.* Lije și frații săi își amintesc ce lecție de credință i-a învățat tatăl lor. „Tata a aruncat rând pe rând lucrurile pe care le căram cu noi, dar care nu erau de strictă necesitate. În cele din urmă, a ridicat geanta goală și a spus zâmbind: «Vedeți? Doar de atât avem nevoie!».” (Citește 1 Timotei  6:8.)   
.       Mai trebuie oare spus că în acea geantă goală nu a rămas  vreo CRAVATĂ Și nu a fost nici înainte De ce Pentrucă acel tată era un înțelept știa să se debaraseze de lucrurile materiale 
care nu erau de strictă necesitate Dar ide-ologii și scribii sectei deși consemnează asemenea lecții 
înțelepte --- nu învață din ele de aceea vin cu gargariseli despre CRAVATĂ .      
.        CRAVATA e un simbol a deșertăciunii și a superficialității lumii . Demnitarii lumii o folosesc , alături de protocoale muzici și fanfare , pentru a da impresia de onorabilitate și excelență pentru ca să impresioneze mulțimile . Clica dictatoare a adoptat-o și le-a impus-o 
martorilor din aceleași motive nebinecuvîntate ca să le ia ochii să le închidă gura , să îi 
impresioneze și să îi domine De aceea au făcut din ea un IDOL nu permit vorbire sau 
rugăciune în public fără CRAVATĂ Dar închinarea la Dumnezeul Bibliei nu pretinde și nu are 
nevoie de așa artificii lumești solemnitatea ei se susține singură findcă sublimitatea ei o dă Dumnezeu   
.      Scribi ai sectei martorilor mai este un aspect de care habar nu aveți încă nu v-ați prins că 
moftul ăla lumesc care a devenit unul din idolii voștrii , CRAVATA vă cauzează pagube  A
 devenit unul din semnalele folosite de cei ce vor să vă evite : cum vă văd CRAVATELE  --- vă 
ocolesc dispar din calea voastră prefăcîndu-se brusc foarte preocupați și că nu vă văd Le oferiți ajutor practic ” celor ce vreau să vă evite În loc să vă ajute --- CRAVATELE vă sabotează  
au efect invers publicul se refugiază din calea voastră toți devin REFUGIAȚI ! Ide-ologii voștri
 care vă comandă și vă plătesc se dovedesc niște chiori . 
.    În foarte multe articole ați folosit expresia ÎN PLUS ” și era o apreciere corectă o
  recunoaștere neintenționată că textele respective nu au valoare Așa este și în acest articol  :
 trăncăneala voastră despre oferirea de CRAVATE emigranților este nebiblică în plus ”,
  se aruncă la coșul cu deșeuri .      
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
.  APROPO  DE MUTARE     
-------------------------------------  
Clică  fără  grație 
 și fără inspirație ,
 lamentabilă generație , 
copleșită de acuzație  
 de conspirație ! 
Nu ajunge schimbarea de locație !
Nu ajunge mutarea , trebuie MUTAȚIE  !
 Altă dedicație ,  
cu altă prestație 
 și altă gradație !
Altă demarcație ,    
și altă figurație 
și configurație .
 Nu malformație !   
Altă formație 
cu altă costumație 
și altă consumație . 
O permutație ! 
O transmutație ! 
Alte accente și semne de punctuație !
Nu epicureism ci ponderație , 
La Post , nu  depășire de rație 
și de salivație 
și de alocație ,  
La Post și lustrație ! 
La rugăciuni în genunchi , nu la tentație ,
trufașă aristocrație ! 
În genunchi , cu venerație 
și adorație , 
cu întreaga Creație ----
Celui sublim peste imaginație !

-      Acum 2000 de ani poetul latin Horațiu  a scris : ” Cerul deasupra schimbi , nu sufletul , 
marea trecînd o ”. Iar rumânii au un proverb : ” Lupu -și schimbă părul dar năravul ba ”. 
Aceste două zicale vi se potrivesc exact ca niște mănuși !  Ele spun că și în TURNUL DEZAMĂGIRILOR din Wawrik ,veți fi tot ca la Brooklyn  : aceiași farisei , lași , intriganți fără caracter trufași impostori necompetenți  și demagogi !
    Iată-vă  trufia nemărginită : în  Anuarul din 2006 (care se ocupă de România)la pagina 31ultimele trei rînduri ---- ce titlu impunător v -- ați  inventat ORDINUL RELIGIOS MONDIAL AL SLUJITORILOR SPECIALI  CU TIMP INTEGRAL MARTORI AI LUI IEHOVA Se confirmă proverbul : "Discipolul adevărat îşi întrece maestrul ".Clerul catolic păleşte de invidie n-au fost în stare să inventeze aşa titlu răsunător ,bombastic cu care vă împăunați voi  Domnul Isus s-a născut într-o iesle şi a murit ţintuit pe un stîlp însă voi fugiți după titluri faimă aplauze cravate şi sume şi donaţii pentru huzur în  lux  !  
.       Nu mutare , ci mutație , ipocriților !  Mutație înseamnă  modificare interioară  însă ea
nu se poate fără influența binefăcătoare a spiritului sfînt ce nu îl  aveți .
.       Citiți -- sentința prezentă și  viitoare , șarlatani învechiți în rele  ! Iacov 5 : 1 -- 5 .  
----------------------------- --------------------------------------------------------------
-------------------- 2 0 1 6 -----------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- CHESTII  SPIRTUALE  ÎN LOC  DE CHESTIUNI  SPIRITUALE  ! . . .                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Textul de zi din Luni 14 noiembrie

.Când intraţi în cortul întâlnirii, să nu beţi vin sau vreo băutură ameţitoare. (Lev. 10:9)

Se înţelege oare din acest pasaj că nu trebuie să consumăm niciun fel de băutură alcoolică înainte de a merge la întruniri? Să ne gândim la următoarele aspecte: Noi nu ne aflăm sub Lege (Rom. 10:4). În unele ţări, fraţii noştri de credinţă consumă cu moderaţie băuturi alcoolice la masă înainte să meargă la întruniri. Cu ocazia Paştelui, evreii foloseau patru pahare de vin. Când a instituit Comemorarea, Isus le-a dat discipolilor săi să bea vin, care reprezenta sângele său (Mat. 26:27). Biblia condamnă consumul excesiv de alcool şi beţia (1 Cor. 6:10; 1 Tim. 3:8). Conştiinţa îi îndeamnă pe mulţi dintre fraţii noştri să nu consume deloc băuturi alcoolice înainte de a participa la activităţile creştine. Însă împrejurările variază de la ţară la ţară. De aceea, este important să rămânem sfinţi şi să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu (Lev. 10:10). w14 15/11 3:18 

.     -------------------------------------------------------------------
.     Auzi de ce îi doare pe ei capul : să guste sau nu alcoolice înainte de întrunirea religioasă și cîte pahare ! Cică asta este hrană spirituală”. Nu , epicurienilor ! E bălmăjeală spirtuală ! . . . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
.   La  CÎNTĂRI  NOI --- MINCIUNI  NOI ! 

.  ” Marfa   clientului ”  = Cântarea nr. 86

.     Surorile creştine sunt femei fidele

.   (Romani 16:2)
--------------------------------------------------------
.(Strofa 1) Sara, Estera, Rut, dar şi Maria,
Toate-au fost demne şi harnice soţii,
Pe Iah iubind din adâncul inimii.
Prin devoţiunea lor s-au remarcat !
Multe-au fost femeile fidele,
Numele lor nu-l ştim, dar sunt de imitat .
-------------------------------------------------
.     Titlul spune că e  o cîntare  despre femeile creștine ; atunci de ce  vorbesc de Saara ( nu
Sara , analfabeților !) și continuă cu Estera și Rut ? Ele nu au fost creștine ! Carevasăzică
 trei nume =  trei minciuni
.      Atîta tupeu cînd ești atît de ignorant  ar trebui premiat ! Numai supușii lor sectanții nu observă cît de aeriene sunt capetele împăiate ale mandarinilor care le exploatează credulitatea ; iar dacă totuș cumva // observă careva --- nu îndrăznește să comenteze
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
.       T E X T U L  D I N  2 0   I U L I E   2 0 1 6  :
.              Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui (Ecl. 7:8)
În ultimii ani, mai multe filiale au fuzionat. Ca urmare, fraţii şi surorile care slujeau la filialele respective au trebuit să facă unele schimbări. În scurtă vreme însă, toţi au văzut avantajele aduse de aceste schimbări organizatorice. Cât de bucuroşi sunt aceşti fraţi că au un rol în istoria contemporană a poporului lui Iehova! Când unele filiale fuzionează, unii betelişti sunt repartizaţi ca pionieri. Printre aceştia se numără şi Florian şi Anja, care au spus: „Considerăm noua repartiţie o provocare fascinantă. Este minunat să fim folosiţi de Iehova, indiferent unde slujim”. Chiar dacă cei mai mulţi dintre noi nu vor trebui, probabil, să facă niciodată astfel de schimbări, putem imita dispoziţia acestor fraţi şi surori punând Regatul pe primul plan (Is. 6:8). Iehova îi binecuvântează întotdeauna pe cei care preţuiesc privilegiul de a colabora cu el, indiferent unde sunt repartizaţi. w14 15/10 3:10, 15 
.          O  CULME  A  IPOCRIZIEI ȘI TUPEULUI  MARCA  J W . ORG : 
.                                 CICĂ  BETELIȘTII  SE  BUCURĂ  CĂ 
.      LI SE DESFINȚEAZĂ FILIALELE  ȘI SUNT TRIMIȘI LA MUNCA DE JOS ! 
        
       Comentariul începe comunicînd ceace știe oricine că mai multe filiale au fuzionat Puteau spune mai multe că aceste fuziuni au început după 2000 și că tendința asta continuă și se va accelera ; și puteau să mai spună și că se desfințează și multe congregații De ce aceste reduceri Din lipsă de enoriași deoarece le dispare obiectul muncii ” : credulii .
       Nu intră în aceste amănunte căci sunt jenante pentru ei . Iar după aceste informații cenzurate își încep șirul interminabil al dezinformărilor și o țin așa langa pînă la sfîrșit .
       Prima minciună sugerează că ele filialele au fost străbătute (sau bătute ?) așa spontan ,  brusc de niște revelații revoluționare de inițiative experimentale de tipul : ”Oare ce ar fi să fuzionăm Ne-am face și noi niște probleme că ne cam plictisim”. Adică
au poftit să facă niște experiențe ele pe ele să-și fie propri cobai , cum spune și un proverb : ”Prostul cînd nu are de lucru își strică casa ”,  îl confirme și ei . Căci nu numai ” Somnul rațiunii naște monștri” ci și Plictiseala naște monștri . Așa li s-a năzărit filialelor și așa au făcut Da Așa s-au petrecut lucrurile Pe cine vor să prostească Cine e atît de naiv încît să creadă că filialele au atîta putere încît să decidă așa schimbări radicale cauzatoare de mari și multe probleme de toate felurile chiar și drame și tragedii în viețile unora Aceasta e prima minciună !  Nu scribilor ,  mințiți : vătafii de la filiale nu au atîta autonomie .   
       Mai departe : ” Frații de acolo au trebuit să facă unele schimbări organizatorice ”. După aceasta plasează minciuna următoare : ” În scurtă vreme au văzut că aceste schimbări au adus avantaje și bucurii ”. Oare despre ce satisfacții e vorba o să ne spună   
       Da : precizează că bucuriile multrîvnite sunt repartițiile unor beteliști ca pionieri în diverse teritorii la ” munca de jos și insistă cît de bucuroși sunt ei din cauză că au pierdut confortul și comoditatea de lîngă calorifere sălile de fitness și vinoteca de la filiale Dar nu
scot nici o vorbă despre celălalte aspecte neplăcute despre șocurile surprizelor despre iluziile pierdute ale retrogradaților despre coșmarul adaptării și că se înfioară gîndind la viitor E adevărat că ”Hîrtia rabdă orice ”, dar cine poate să îi creadă pe acești scribi care scriu la comandă despre bucuriile altora așa din auzite ? În niciun caz pățiții nu îi cred . Dar scribii nu se descurajează că nu vor fi crezuți se felicită că nu se află ei pe lista neagră a sacrificaților și au scăpat și de data aceasta dea treia cizmă” și își continuă neabătut punerea în scenă conform unei rețete demult știute de cunoscătorii sectei martorilor aduc în sprijin o pereche fictivă și îi pun în gură o declarație compusă la birou o declarație pe LINIE ipocrită entuziastă cum se cuvine să declare că ei consideră repartiția ” o provocare fascinantă ”.  Că sunt foarte fericiți și nu mai pot de bucurie ! Iar scribii pun rezoluția și parafa : ” Este minunat ! ” 
       O fi pentru ei cei din foișor de la Centru ; însă beteliștii repartizați prin diverse zone și puncte nu se bucură de schimbare  ci sunt dezamăgiți și stresați Cînd au fost chemați li s-a promis loc de muncă sigur și liniștit mulți nu s-ar fi dus acolo dacă nu li se dădea această perspectivă Iar acum se trezesc înșelați rămași cu ochii în soare tîrîți de inerție la cheremul toanelor voastre nevoiți să învețe să vă lingușească          
.     Dar perechile de pionieri și misionari dedicați propagandei sectei cărora le-ați promis siguranță și îngrijire pe viață și acum îi abandonați la vîrste înaintate uzați de activitate dar fără cărți de muncă și nepregătiți pentru alte munci deoarece v-au crezut sloganele de succes Nu și-au întemeiat familii  așteptînd Armaghedonul și repetînd ca papagalii sloganele voastre sectare . Îi puneți pe liber ”, mai rău decît pe șomeri dîndu-le a treia cizmă”, după ce le- ați ratat viața țeparilor !     
.     Dar tinerii necopți pe care i-ați fermecat să nu studieze amăgindu-i cu lozinca
mincinoasă ” Pionieratul este o carieră ! ” ? și care sunt acum nepregătiți pentru viață din cauza voastră ,  bieții naivi deoarece s-au încrezut  în niște mincinoși cu diplomă ? ! 
.    De ce nu scoateți nici o vorbă despre aceste categorii de fraieriți , frustrați , spoliați și despre necazurile pe care le-ați provocat Pentru ei nu ” este minunat ”. Dar nu vă pasă de ei demagogi religioși falimentari !  
.      Cu entuziasmul artificial din acest text de zi și cu articolul din revista Turnul de veghe , din 2014 din care ați luat acest text  , urmăriți să acreditați minciuna că  fuziunile au fost inițiate de ei de beteliști pentru progresul lucrării mondiale de predicare ” -- în loc să recunoașteți că adevăratul motiv al  fuziunilor de filiale și al dispariției de congregații este cu totul altul că e împlinirea unei profeții biblice pe care nu puteți să o împiedicați  :  profeția despre scăderea apelor Eufratului fluviul  Babilonului ce curge și prin curtea voastră vezi  Apoalipsa 16 12 
.      Această secare a apelor Babilonului în sectorul sectei martorilor a început în jurul
anului 2000 o ajung și pe secta asta la fel ca pe celălalte , efectele pagubelor și
ale dezamăgirilor ce le-a cauzat credulilor de-a lungul a peste un secol de amăgiri și rateuri 
.      nenumărate alarme false despre sfîrșitul  lumii
-      prostii elementare :  de exemplu  : aberația că sîngele transfuzat este hrană cu toate nu intră în stomac -- și interzicerea transfuziei !
-      șantajul cu evitarea de către familie și rude a celor ce nu mai sunt de acord cu doctrinele ei mincinoase încălcînd drepturile omului
.      dușmani tineretului studios
-      procese de pedofilie cu despăgubiri consistente  și pagube de imagine .
 ---- Le-au scăzut și lor vertiginos cifrele de activitate audiența și încasările și au crescut în schimb numărul demonstrațiilor de protest contra abuzurilor sectei De aceea au părăsit sediul din Brooklyn speriați că sunt numiți mincinoșii cartieruluiși au început să construiască alt sediu ,  care înghite sume uriașe 
.      Alt motiv de părăsire este nu în ultimul rînd , demascările de pe Internet s -au trezit credulii , intimidații și înșelații și Dumnezeu le-a dat posibilitate să-și exprime la scenă globală dezamăgirile și indignările contra lăcomiei de profituri din clericalism Demască nenumăratele rateuri trufii și imposturi Și cu efect .
.     Toate acestea laolaltă sunt simțite și resimțite ca un cutremur spiritual și financiar ce zguduie din temelii și pe tot globul această sectă lăudăroasă prevestindu- i apropiatul faliment , laolaltă cu celălalte organizații religioase babilonice Și toate acestea au dus și duc la lipsă acută și serioasă de bani . De aceea vînd tot ce pot  ca să facă rost de bani vînd și săli și nu îi mai finanțează pe pionieri Și și-ar vinde și dreptul de întîi născut , ” pentru un pumn de dolari ” sau ” pentru cîțiva dolari în plus ”, ca Esau dacă l-ar avea !
        Fac orice , dar nu vreau să recunoască realitatea să -și declare cinstit situația falimentară atît ideologic cît și financiar De aceea  prezintă înfrîngerile ca victorii numesc tristețile pionierilor -- bucurii și trăncănesc că ” este minunat !” Și o țin așa cu ipocriziile rupți de realitate . Așa a căzut și Comunismul aplaudîndu-se și lăudîndu-se La fel ca ei , și ide- ologii sectei martorilor schimbă definițiile și inversează etichetele după interesul lor meschin Au experiențe vechi de invidiat la creat și întreținut așa confuzii . Iată una din isprăvile  lor de pomină  în acest sens deja veche  la fel au schimbat după răul lor plac definiția privilegiului de bătrîn sau prezbiter în adunarea creștină conform Bibliei este bătrîn cum a fost normal dintotdeauna , cine are vîrsta înaintată și înfățișarea corespunzătoare bătrîneții părul alb experiența de familist și vechimea în credință = I Timotei 3 Tit 1 însă conform acestor nerușinați falsificatori  --- bătrîn , în adunarea creștină este acela care este numit așa de satrapii sectei deoarece e credul- fanatic în ideile clicii care domină secta și dacă le este slugarnic --- chiar dacă abia a primit buletin abia a atins majoratul și are mustăți doar schițate cu cărbune Și numesc aceasta teocrație ! . . . 
.      Alte derapaje în text 
---  a) Folosesc  expresii ce nu se găsesc în Noul Testament ”poporul lui Iehova ”, ” folosit de Iehova ” și ”colaboratori cu Iehova” ; îl menționează pe  Jehova de 3 ori .
--- b) Menționează și Regatul spunînd ” punînd Regatul pe primul plan ”. 
 .    Dar nu scot nici un cuvînt despre Domnul Isus Cristos ! Parcă nu ar exista pentru ei 
Acesta nu este un accident ci este un obicei urmărit insistent și metodic de ide - ologii sectei
 martorilor Secta J worg îl ignoră îl minimalizează și îl disprețuiește pe Fiul Unic Nu e Domnul lor Nu îl onorează cum i se cuvine Ioan 5 23 I Corinteni 1 22 , 23 2 Apocalipsa 19 :10 Secta aceasta nu folosește limbajul Noului Testament Acesta nu este limbajul creștinilor ! Secta asta nu îl iubește pe Domnul Isus ! Îl  persecută ! Ceace face ea este anticrism ! o aLINIEre globală la COMPLOTUL  TĂCERII CONTRA  REGELUI ISUS MESIA ! Se vede și din satelit aceasta !  Avem de-a face cu niște mojici care își etalează ostentativ tupeul ,  impertinența ,   sfidarea !  
--- c) Strecoară o confuzie pentru a deruta dau ca dovadă pentru preocuparea de regat Isaia 6 : 8 dar această  referință nu are nici o legătură !
.      Perfizilor textul pe care l-ați adus ca bază ( Eclesiastul 7 : 8 a) vă contrazice nu se potrivește cu istoria voastră dubioasă și cu prezentul vostru falimentar sfîrșitul lucrului vostru nu e mai bun decît începutul ci mai rău Sunteți neinspirați și în alegerea textelor ! Mai bine alegeați continuarea lui partea a doua : ”Mai bine cel bun la suflet decît  cel îngîmfat ”. Meditați la acest proverb .  
.     Meditați și la  Isaia 42 : 21 , 22  = ” Iehova a vrut , pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată . Și totuș poporul acesta este un popor prădat și jefuit Toți zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă Sunt jefuiți și nimeni nu zice : ” Dă înapoi ! ”  ---  Peșterile și temnițele simbolizează multele religii și secte care îi jefuiesc pe oameni de apropierea de Dumnezeu una dintre ele fiind chiar organizația voastră infectă .
.     Ide- ologi și scribi falsificatori de definiții și de situații se apropie vremea cînd Dumnezeu va stopa asemenea intrigii și confuzii Atunci va fi într-adevăr minunat căci ” sfîrșitul va fi mai bun decît începutul ”. Vino Doamne Isuse !
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
.                                                    ---  2 0 1 5 ---                    

-                      TEXTUL DIN 23 AUGUST : MINCIUNI GOGONATE  
.     În tromboneala din această zi  scribalăii plătiţi anume pentru a dezinforma credulii mint fără pic de jenă despre incorectitudinea bătrînilor congregaţiilor : "Cînd au de luat decizii ei se lasă călăuziţi de cuvîntul lui Dumnezeu considerîndu-l o lampă pentru piciorul lor şi o lumină pe cărarea lor şi se roagă pentru îndrumare ". 
      Minciuni gogonate uşor de dovedit 
--- 1) Nu Nu se lasă călăuziţi  de Biblie ci după  instrucţiuni  din altecărţi din Cartea de Organizare din Manualul bătrînilor din Serviciul pentru Regat şi  din revista "Turnul de veghe", nişte maculaturi pline de chiţibuşuri sectare despre care aici şi acum nu amintesc nimic dezinformînd prin omisiune !                                                                                    
 --- 2 ) Cum se rugau pentru îndrumare bătrînii de congregaţii din secolulI Citim  în  Fapte 13 3 că  postind ceace "bătrînii "sectei  martorilor nu fac niciodată 
 ---3 ) Apostolii şi bătrînii de congregaţii din secolul întîi nufăceau  excluderi secrete numiri de diaconi şi prezbiteri ( bătrîni ) fără consultarea congregaţiilor nu trimiteau copii şi fetele şi femeile la evanghelizare şi nici vorbă pe străzi şi la case Iar Domnul  Cristos nu strălucea ca la ei --- prin ABSENŢĂ ci prin  PROCLAMARE  CU  INSISTENŢĂ !
 --- 4 ) Şi  încă un aspect :  îi abandonează pe cei neputincioşi care nu au ajutor,  pe slabii şi  îmbătrîniţii  ce nu le mai sunt de folos la propagandă , nu construiesc cămine pentru ei  sau să plătească să  fie internaţi  în azile unde să fie îngrijiţi demn deoarece AU DESFINŢAT  CUTIA  MILEI şi  nu adună  bani pentru ei ! Aceasta se aseamănă cu cruzimea unei armate ce îşi părăseşte răniţii pe cîmpul de luptă nedîndu-le ajutorul posibil şi necesar să le aline suferinţele Halal  iubire creştină ! În schimb strîng bani  şi  cerşesc donaţii  pentru luxul şi confortul suprastructurii parazitare care le căpuşează  organizaţia .  
 .    Şi lista derapajelor acestei secte lăudăroase ar putea continua , ceaace înseamnă că şi demascărilevor continua ritmic adică "pas cu pas", cum zice o excelenţă din zona noastră .         
-----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------

- Tromboanele din 31 iulie 2015 : CUM SE FANATIZEAZĂ PIONIERII 
.    Textul zilei Romani 2 : 21  = Tu , care îl înveți pe altul -- pe tine însuți nu te înveți ?
---------------------------
.       Comentariul doctrinarilor sectei :   Apostolul Pavel a scris cuvintele de mai sus referindu-se la unii iudei din zilele sale care nu trăiau în armonie cu ceace predicau . Însă lucrurile nu stau deloc așa cu pionierii ! În general ei au multe ocazii să-i învețe pe alții adevărul și să conducă studii biblice . Pentru a fi eficienți ei trebuie să se pregătească pentru fiecare studiu și să facă probabil cercetări ca să poată răspundă la unele întrebări  .
.      Am întrerupt citatul . Precum marfa e mai importantă decît ambalajul şi ce este de vînzare în magazin e mai de preţ decît ce ni se arată în vitrină , aşa e şi aici : nu e prima oară cînd comentariul e totul , iar versetul biblic doar un pretext ,un moft al lor , pentru derutarea naivilor ; și îl citează fragmentat ! Cum zic : clenciul e în comentariu , la el să fim atenţi .
 .      Ologii firmei spun că pionerii sectei martorilor sunt net superiori iudeilor contemporani apostolului Pavel , căci aceia nu trăiau în armonie cu ceace predicau , cum cică ar proceda pionierii sectei j w . org ; mai mult auziţi-i ce puri se dau : "Însă lucrurile nu stau deloc aşa cu pionerii ".  Chiar ? Iudeii aceia fiind morţi nu pot să se apere şi ide-ologii sectei profită de absenţa lor Şi ne"dovedesc" superioritatea pionierilor cu mărturisirea . . . unei pioniere ,numele ei : Janeen . Nu putem fi siguri că e o persoană reală , flerul îmi spune că e o ficţiune , că anonimii îşi închipuie anonime Să fie sănătoasă , aşa imaginată cum e , însă provoacă o primă nedumirire : de ce e intervievată în locul pionierilor mult- lăudaţi  ? De ce nu- i  prezintă să- și ilustreze superioritatea ? Dacă sunt aşa de grozavi de ce nu-şi pledează ei cauza ? E o primă nepotrivire aici Totuși s-o auzim  , citez în continuare  :
.      O pionieră pe nume  Janeen explică : De fiecare dată cînd îi învăț pe alții din Biblie simt că acele adevăruri se întipăresc mai bine în mintea și în inima mea . Astfel credința mea este din ce în ce mai puternică .  Pe măsură ce îi vedem pe cei cu care studiem că fac schimbări în viață ca urmare a aplicării principiilor biblice , aprecierea noastră pentru înțelepciunea lui Dumnezeu crește ( Isaia
48 :17 , 18 ) . Iar acest lucru ne întărește hotărîrea de a aplica în continuare principiile biblice în  
propria viață ”. -- w 13  15 /9  5 6 ,7
.      Ce spune Janeen ? Chestii ştiute de la Adam-Babadam Rezum : susţine adevărul proverbului că " Învăţîndu-i pe alţii ---te înveţi ". Spune că adevărurile biblice se întipăresc la fel , mai bine cînd te pregăteşti să fi convingător şi predîndu-le . Zice că astfel progresează în cunoştinţa adevărului o citez : " Credinţa mea e din ce în ce mai puternică ".
      N-ar fi rău ce spune pioniera Janeen dacă aici nu ar apărea o a doua nepotrivire , ceva mai lungă şi de esenţă : dacă este adevărat ce spune --- de ce nu cunoaşte nişte adevăruri elementare referitoare chiar la serviciul ei de  pionieră ? Nu ştie limitele creştinelor în Mărturie ! Conform învăţăturii biblice şi practicii primilor creştini  --- nu e corect ca  femeile să dea mărturie publică , să umble pe străzi şi la case cu Biblia !  I Timotei 2 : 12 - 14Iar în capitolul 5 acelaş apostol Pavel nu face nici
 un îndemn creştinelor să participe la evanghelizare sau să fie pioniere Ba chiar dimpotrivă ! Le recomandă văduvelor tinere să  se căsătorească , să aibe copii , să fie familiste gospodine . Nu le recomandă participare la mărturie şi pionierat nici măcar văduvelor  bătrîne !  I Tim . 5 : 9 10
    Janeen să-şi amintească ce a citit  în Noul Testament : făceau pionerat femeile şi  fetele în secolul I ? Nu !
 .   Nu ştie nici ce a recomandat Pavel pentru mîntuirea femeilor : I Timotei 2 : 15 : să nască şi să- şi crească copii  în credinţă .
      Şi mai e un aspect criticabil : neacoperirea capului ! I Corinteni  cap . 11.  
-     Evanghelizările făcute în felul acesta sunt devieri grave , metode păcătoase Neascultarea costă : se cunosc cazuri de fete şi perechi de fete şi  pioniere --- agresate şi  violate .
  .     Nu e contestabil zelul , altul e reproşul : nerespectarea regulilor , că nu e biblică participarea femeilor la mărturie publică .  Propovăduirea este şi ea o lucrare a lui Dumnezeu şi  trebuie făcută în modul cum vrea Dumnezeu , altfel nu e aprobată ! Se cunoaşte cazul unui popor care nu s-a supus voiei lui Dumnezeu şi au sfîrşit dezaprobaţi  : poporul evreu ;  în  Romani 9 : 1-3 apostolul  Pavel ne explică aceasta .   
   -- Mărturia e jertfă de timp şi energie , dar în  I Samuel 15 : 22 citim că  "Ascultarea  e mai importantă decît jertfa " !  Janeen vorbea de adevăr --- nu se vede ! Vorbea de  credință ---
înțelegem că se fanatizează !
.      În sfîrșit Janeen se autoînșeală . Dar de ce nu respectă bărbații din conducerea sectei aceste norme ? De ce trimite pe teren : copii , adolescenţi , tineret , fete , femei --- în pofida interdicţiilor biblice ? Pentru creşterea , cu orice preţ , a numărului cotizanţilor ! La fel ca religia falsă a mormonilor şi cea păgână , hindusă  = Hara Krişna şi altele .
 .      Scopul comentariului textului e  în acel sens unic să citească pînă la saturație doar manualele cu ideile sectei ; se  vede unde a dus- o această practică : s-a fanatizat și nu cunoaşte învăţăturile elementare ale Bibliei ! a devenit o victimă Halal superioritate !
 .      Janeen , lasă manualele sectei şi aprofundează Biblia !    ___________________________________________________________
.         Textul din 27 iulie 2015 : ANTICRISMUL   LIDERILOR  SECTEI                                                 MARTORILOR - J W . ORG

        Evrei 13 :18 =Dorim să ne purtăm cinstiţi în toate . 
         Lideri ai sectei martorilor În prima propoziţie din comentariu repetaţi aceste cuvinte ale apostolului Pavel.Hai să vă credem că aveţi această intenţie lăudabilă,vreau să vă cred că
iubiţi cinstea , nu vă atribui rele intenţii
       Dar de ce vă purtaţi aşa de mizerabil cu DOMNUL ISUS ? NICI MĂCAR NU ÎL POMENIŢI ÎN VERSETELE ŞI COMENTARIILE ULTIMELOR 10 (ZECE) ZILE DIN LUNA IULIE ! . . . 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 28 , 29 , 30 31 ! ZECE VERSETE ZILNICE ŞI  ZECE COMENTARII FĂRĂ CRISTOS ! PLUS VERSETUL ŞI TEXTUL DIN 1 AUGUST ! ÎN TOTAL = DE UNSPREZECE ORI Vi se pare normal ? Atunci sunteţi anormali ! Iar despre CINSTE --- să nu mai vorbiţi
       În 21 iulie ziua de dinaintea "seriei negre" a celor 11 zile fără Cristos comiteţi altă mojicie :
îi spuneţi doar Isus , de 3 ori ! Susţineţi că e Rege din 1914 , însă nu îi acordaţi nici o formulă de stimă ! Pe undeva e de înţeles : versetul şi comentariul vorbesc despre neghină şi v-aţi molipsit de la ea . . . Credulilor , popiştii  ăştia ce vă trombonesc sunt contaminaţi iremediabil şi vă infectează şi pe voi  cu tupeul lor neruşinat 
       Iar în primul text de după "seria neagră de 11 comentarii sectare , în textul din 2 august --- procedaţi  idem , recidivaţi  : repetaţi iar Isus de 3 ori şi fără nici un cuvînt de omagiu ! Bădărănia v-a devenit obicei !
        Concluzia : plesniţi de atîta cinste , abia mai încăpeţi în limuzine , înşelătorilor 
        Dacă aşa de necinstit vă comportaţi cu Stăpînul casei --- la ce onestitate din partea voastră pot să se aştepte slugile sale ? 
Vă acordam prezumţie de nevinovăţie , ziceam să vă cred că aveţi bune intenţii , că sunteţi cinstiţi . Însă , după această expoziţie de necinstire contra Domnului Cristos şi  de mojicii m-am convins ,a nu ştiu cîta mia oară că numai lauda şi ipocrizia sunt de voi .Fireşte , fiind voi fireşti vi se pare firesc să îl marginalizaţi pe Domnul Isus şi el încă mai permite aceasta dar şi cei ce vă înţelegem duplicitatea anticristică  avem dreptul să v-o demascăm . Spunem răspicat Nu sunteţi cinstiţi --- nici cu Domnul Isus şi nici cu oamenii !
        Nu îl iubiţi pe Domnul Isus Cristos ! Şi în cazul ăsta care ar fi cea mai potrivită încheiere ? Tot cu apostolul Pavel = I Corinteni  16 : 22a : "Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul Isus Cristos ---să fie anatema !"
.      Cititorilor , crestaţi-le şi astea pe răboj .
___________________________________________


                                               
                                         ---- Reghin  27 iulie  2015
                                    ------------------------------
O   C O M E M O R A R E   T R I S T Ă   :  2  6   I U L I E  !
---------------------------------------------------------------------------------
      Am aflat ,cu întîrziere ,de pe site-ul "Martorii lui Iehova raţionali ",că începînd din 2014 , ziua de 26 iulie a fost instituită pentru comemorare internaţională a victimelor dictaturii j w . org
      Această sectă cauzează victime prin
--- şantaje familiale
--- violuri şi pedofilii
--- transfuzii
--- lipsirea tinerilor de studii superioare
--- îndoctrinarea femeilor să suporte pasiv violenţele familiale
şi alte ticăloşii în numele creştinismului
      Duminică 26 iulie 2015 a fost a doua comemorare pentru respectul public al durerilor victimelor acestei secte aberante şi despotice . Şi a fost manifestată pe tot globul , mai puţin în România .
      Stimaţi " Martori ai lui Iehova raţionali " : la tristeţea comemorării adaug regretul meu că  nu am fost anunţaţi din timp  de cei informaţi şi care ştiu englezeşte adică de voi ; poate că întreprindeam ceva însă am aflat tîrziu , după , întîmplător,de la cineva care aflase şi el întîmplător  şi tradus aproximativ! Declaraţi că doriţi concertarea şi amplificarea manifestărilor pentru închinare conform Bibliei,dar nu aţi găsit bunăvoinţă şi timp să comunicaţi în romîneşte,cu litere mari să afle şi cine vrea şi cine nu ! Asta trebuie popularizată  în prim-plan , nu caricaturile 
      Sper că începînd din anul viitor , 2016 , o vom comemora şi noi cum se cuvine .
 -----------------------------------------------------------------------------------------
            
_____________________________________________
 .                                     DEMAGOGIE  BLA -BLA
           __________________________________________________

.         Pentru  24  iulie  2015  ide-ologii  sectei j w org  au  repartizat  Efeseni 6 : ,citez  din cărticica lor cu texte  ce cuvinte au reţinut  din acel verset biblic : "Onorează-i  pe tatăl  tău şi pe mama ta".
  Iar  în  comentariu  îi  sfătuiesc pe  martori să discute preventiv cu părinţii îmbătrîniţi,să-i întrebe cum  preferă  să-i  ajute  cînd  vor ajunge slabi  şi  neputincioşi  şi  vor  avea  nevoie de asistenţă .
Se gîndesc la două variante pentru bătrîni  :- a ) că  rămîn  în locuinţa  lor --- b ) că  se mută  la  fii  sau  la  fiice Însă nu vorbesc despre  variantele  neplăcute des  întîlnite cînd  cei  vîrstnici  au  posibilităţi  foarte  modeste  sau  nu au  Nici  la situaţiile  cînd  cei  mai  tineri :  --- a) nu au posibilităţi  băneşti  să poată  renunţa la locul de muncă pentru ca să  îi îngrijească --- b) nu  pot  face faţă  cheltuielilor dacă se mută la ei Şi nu  se întreabă  nici  dacă nu cumva  are şi  organizaţia vreo responsabilitate faţă de ei  căci s-au  folosit de contribuţiile  lor băneşti de generozitatea lor şi  de energia consumată de aceştia pe teren ani  mulţi ! Nu amintesc nimic  de  acestea  ---  ca nu cumva  să li se ceară să se  implice ! . . .
În primul secol creştinismul  fiind  la  început nu  se ajunsese la  situaţiile de acum,la familii creştine cu  bătrîni  creştini , s-a ajuns doar la  văduve ; şi  apostolii  s-au  implicat  prompt , au  luat această  problemă  în  serios citim în  Fapte 6 -3 că  văduvele erau ajutate  zillnic Iar  în  I Timotei cap6 apostolul  Pavel vorbeşte de "listă de văduve". Se aude la  secta martorilor despre ajutorarea lor ? Niciodată  nimic!
  În primul secol adunarea creştină  îi  ajuta  şi  pe fraţii săraci --- Galateni 2 10  Şi la punctul acesta secta j w org  e restanţieră organizaţia  a desfinţat de  mult  cutia  milei ", existentă pe vremuri pentru săraci!
   Să revenim la complicaţia discutată  în comentariul  textului  zilei : îngrijirea  părinţilor  bătrîni Multe confesiuni  creştine  au  cămine pentru  bătrînii ajunşi  în  aşa situaţii  dificile însă secta  martorilor --- NU ! Clica ei  conducătoare  nu  ştie  decît  să le  ceară  muncă  de propagandă  pe teren  şi  contribuţii  la  cutii şi  donaţii  însă dacă  vreun martor sărman  sau  martoră  sărmană   ajunge  la  ananghie şi  nu se descurcă , nu i  se dă  ajutor , îi  lasă  de  izbelişte  pe oropsiţi    nu spere  vreun  acoperiş  deasupra capului  din  partea  lor de aceea nu  e nici o  aluzie despre aceasta  nici  aici  ! Iubirea creştină  şi  într-ajutorarea  rămîn  doar  la  nivel de  teme pentru oratorie la microfoane la  săli  şi  la  congrese ! Aplicările  de texte biblice sunt  bune dacă  le intră  sume oricît  de consistente  în visteria  lor şi  cu un  singur sens :  dacă  li  se dau Dar dacă ar fi  vorba  să  dea ca  în  situaţiile arătate ---  mult  vehiculata  fraternitate  devine  o vorbă goală şi  tipii  ăştia  rupţi de realitate  apar  la  fel  ca mulţi  alţii  ciocoi  şi  avari  ajunşi  în  fruntea  meselor confirmă  că "Sătulul nu crede flămîndului ". Nu crede deoarece pentru cei  din suprastructură  sunt prevăzute avantaje , indemnizaţii , pensii  şi  locaţii  înzestrate abundent unde  îşi  duc favorizaţi  fiinalul ! Or fi  martorii  fraţi , dar la fel ca peste  tot , unii  sunt  domni  ! Ce actual este şi  aici poetul Grigore Alexandrescu : "vreau egalitate  dar nu pentru căţei " !  
.     Diotrefi  trufaşi , pînă  nu deschideţi  portofelele pentru  fraţii  voştrii  oropsiţi  şi  obidiţi cum făceau apostolii , nu sunteţi  decît  nişte demagogi , recitatori  de lozinci tip "bla-blaşi profitori 
    __________________________________________________________________            

-  T E X T U L d i n 1 6  i u l i e   2 0 1 5  :
CÎTEVA  OBRĂZNICII  TRADIŢIONALE  ale  FIRMEI  MULTINAŢIONALE  JW .ORG !
-------------------------------------------------------------------------------
--- Începem  prin  a  citi  textul  biblic alocat  pentru  această zi  de ide-ologi sectarilor firmei , text  menţionat  şi  comentat  în cartea lor  intitulată : Să examinăm Scripturile în  fiecare zi - 2015 .  
-     Pentru 16  iulie au  repartizat   Efeseni 3 : 14 15 , îl  copiez  exact  cum  îl  citează în  cartea  lor : " Îmi  plec  genunchii  înaintea  Tatălui , căruia  orice  familie  din  cer  şi  de  pe  pămînt  îi  datorează numele ".
       Stimaţi cititori , suntem abia  la început  şi deja se obsearvă  o  incorectitudine gravă  ! Această  mică  lecţie  predată  martorilor aici  începe cît  se poate de urît : cu o mare omisiune Ne aflăm  în  faţa unui  text  cenzurat , jefuit ! Scribalăii  sectei  abia au  început  şi  se şi  grăbesc cu tărăşeniile ! Chiar de  la început ! Să citim din alte traduceri  ale Bibliei  ca să  vedeţi despre ce bădărănie  e  vorba : " Îmi plec genunchii  înaintea Tatălui  Domnului  nostru  Isus  Cristos  din  care  îşi  trage  numele  orice  familie , în  ceruri  şi  pe pămînt ".  Încep bine  : "traducătorii Bibliei  lor au cenzurat cuvintele " DOMNULUI  NOSTRU  ISUS  CRISTOS !" 
        Iar în continuare , în comentariul  textului , ne întîlnim cu a doua obrăznicie a acestor scribi  : rămînînd  consecvenţi  neonorării  poziţiei  unice  şi  rangurilor unice ale  Domnului  Isus  îl  amintesc doar o singură  dată  şi  fără  stimă  deosebită , spunîndu-i doar Isus fără  să  menţioneze vreunul  din  titlurile  sale , dintre  care  cel de Domn fiind cel mai  distins şi  mai  folosit  de  primii creştini --- Vezi  Ioan 4 : 1 ; 20 : 28 Fapte . 2 : 36  I Cor . 8 : 6  Apoc . 22 : 20.
      Procedînd  aşa , duşmăneşte , contra Mîntuitorului  ,de  zeci şi  zeci  de  ani  , au  devenit  iremediabili , sunt  fără  speranţă  de  însănătoşire !  Şi --- fiţi  atenţi ,martorilor , că  înfumurarea  asta  păcătoasă a  scribilor  voştri  e  contagioasă  : suferă de  un sortiment de bădărănie care se ia  foarte uşor , ca  rîia !
        Altă rătăcire , rătăcirea  principală   din  acest  comentariu ,  şi  de care  nu  vă  sezizaţi , martorilor , deşi  este expusă  la  scenă deschisă  apostolul  Pavel a  scris că  îşi  pleacă  GENUNCHII  înaintea Tatălui !  Însă scribii  voştrii  nu scot  nici  un cuvînt  despre aceasta , bădăranii , DEŞI --- atenţie ! --- ACEASTA  ESTE  IDEEA  PRINCIPALĂ  A  VERSETELOR  ! Nici această mojicie  nu e singura , nu e o excepţie ! este un  vechi  obicei al  lor  contra  umilinţei  biblice dintotdeauna  Apostolul Pavel îşi  pleca genunchii  înaintea Tatălui , însă  voi, martorilor, nu vă  rugaţi  niciodată   îngenunchiaţi  , ca  el  !  Atunci  cum  "călcaţipe urmele  apostolilor "Luca 22 : 41 Fapte 20 : 36 ;  21: 5 ; 2 : 42  I Corinteni 11 : 1 
        Atunci de  ce a  publicat oficina  lor  acest  verset cauzator de reproşuri? E  uşor de ghicit  de  acei care  le  cunosc vicleniile : anume  pentru  cei  care  îi  învinovăţesc că  nu  învaţă  şi   nu  practică rugăciunea  în  genunchi  : martorul  îţi  vine cu  cărticica "Să examinăm  Scripturile  în  fiecare  zi" şi   îţi deschide  la  versetul  acestei  zile ( sau  la  alt caz  asemănător) , ţi-l  citeşte  şi  îţi  zice triumfător : "Vezi că  studiem  şi  despre  aceasta ?" ---  cu  toate că vulpoii  sectei  nu scot  nici o vorbă despre această chestiune  importantă  de parcă ar avea "orbul găinilor " !Ce este deci  publicarea versetului ? Un truc ieftin  pentru  derutat  superficiali ."Sunt  mulţi ? întreabă  cineva . Răspuns : Relativ , da , peste şapte  milioane de înşelaţi  şi  de  înşelate .
          Apoi  ide- ologii  sectei   introduc ,  aşa , hodoronc- tronc , netam - nesam ideea  lor fixă ,dezinformarea calificată : îl  pomenesc , în  comentariu  pe  IEHOVA de patru ori ! cu toate că apostolul  Pavel , un  iudeu  expert  în  Lege nu  a folosit  acest  nume cunoscut  şi  glorios  al  lui Dumnezeu în  tot acest  capitol  trei  din  Efeseni ( cuprinzînd  21 de versete) ci  a  folosit  apelativul  TATĂL ! . . . Vai  lor !  Îşi  dezlănţuie blasfemia obişnuită  : folosesc abuziv  numele  Iehova ! păcat  pentru care în vechiul  Israel ar  fi  sfîrşit  de mult  în bătaia pietrelor lui Moise ! Şi  mai  fac o boacănă  se silesc din  răsputeri  contra  adresării  apostolului  către Dumnezeu  cu apelativul  nou - testamentar =  TATĂL ! Se încordează  şi  contra rugăciunii- model  TATĂL  NOSTRU expediind-o în mare grabă şi  neconvingător : nu ne pot  explica de  ce  nu  i-a învăţat  Domnul  Isus pe discipoli  să  se roage ca  martorii  lui  Rutherford + j w . org  , adică  folosind  numele IEHOVA , ci  TATĂL  NOSTRU  CARE  EŞTI  ÎN  CERURI ? Porniţi  pe război total şi  cîştig  cu orice preţ pentru derută şi  aruncare în ceaţă   folosesc  combinaţia de cuvinte  "numele  Tatălui  nostru ceresc " sugerînd  că  TATĂL  CERESC nu  e  nume ! Dar  răspundeţi  la două  întrebări de baraj , sofiştilor sectari  La cîte  persoane din Univers  te  poţi  gîndi  cînd  spui  TATĂL  NOSTRU  CARE EŞTI  ÎN  CERURI  ?  Şi  : Cîte  persoane din Univers  îţi  răspund  cînd  rosteşti  adresarea  acestei  rugăciuni  ? Un singur răspuns :  doar  una singură  =  Dumnezeul  Atotputernic ! Nimeni  altcineva   nu  îndrăzneşte ! Ce reiese  deci  că  este  TATĂL  NOSTRU ? Reiese că e ALT NUME  AL  LUI  DUMNEZEU ! cum  mai  este , de exemplu,  Atotputernicul ; nu pot fi doi atotputernici , deci  e nume Aceasta este valabil şi pentru celălalte nume : Atotţiutorul , Cel ce domneşte între cherubimi , Dumnezeul lui Avraam , Isaac şi Iacov ,
Dumnezeul duhurilor , Dumnezeul întregului pămînt ,Cel ce vorbeşte din ceruri ,Cel Prea Înalt ,
Dreptul judecător , Judecătorul tuturor ,Cel ce judecă fără părrtinire ,Cel ce judecă tot pămîntul
Tatăl duhurilor , Ziditorul , Credinciosul Ziditor şi altele .TATĂL  NOSTRU  este  un  nume
foarte  potrivit  creştinilor  ei  fiind  numiţi " fii  ai  lui  Dumnezeu " --- Ioan 1 :  11--14   
I Corinteni 8 : 6
      În  final  scrieţi , vă  citez : "plin de iubire , Iehova Dumnezeu ne scapă de duşmani  şi ne ocroteşte , pentru ca astfel  poporul său să  nu  fie distrus ". E  bine să  speri  în  bunătatea  lui  Dumnezeu , oricît ai fi de  mizerabil însă  pretindeţi  că vă  ocroteşte ca popor  al  său , ceace este altceva , ceva  superior , special ; însă dacă  ocrotirea  voastră  este pe  măsura  luminii  spirituale  foarte slăbuţe ce  o aveţi : că  nu cunoaşteţi  umilinţa  elementară  în  faţa  sa  şi umblaţi  cu  trucuri şi  răstîlmăciri  apropo de  voia sa vă înşelaţi  mortal  despre  calitatea  relaţiei  cu el !
      Mutaţi- vă  urgent  de  pe şoseaua voastră  largă , pe cealaltă , mai  îngustă şi  mai  puţin  umblată ,căci numai ea duce sigur la  ţintă    
____________________________________________________________
---    M I N C I U N I  L E    T E X T U L U I    d i n   7   i u l i e   2 0 1 5 :.                        
 = CÎTEVA BALIVERNE PENTRU MOTIVAREA EXISTENŢEI  ORGANIZAŢIEI  LOR  
-      
         Textul folosit este unul din fixurile sectei martorilor : Matei 24 : 14 =  "Această veste bună despre Regat va fi predicată ". Un text frumos şi faimos , prevăzînd  evanghelizare mondială  înainte de sfîrşit
 .       Însă  comentariul  ide-ologilor sectei j w . org  e din cale- afară  de părtinitor : declară  solemn că ea  şi numai ea este "partea văzută a organizaţiei lui Iehova şi a fost înfinţată de  el  pentru  împlinirea acestei profeţii  şi  numai  ea o  împlineşte !  Adică spun pe ocolite că  profeţia  nu se poate împlinii fără  lucrarea lor,  că  îi crează obligaţii  lui  Dumnezeu ! Aceasta  e o bădărănie dacă  nu cumva şi mai  mult Să sugerezi că îl îndatorezi  pe Tatăl  Ceresc , că Dumnezeu  nu se descurcă fără braţele  omeneşti de carne ( de fapt , aici de buzele lor ) e un păcat Ne amintim ce i-a spus  lui  Ghedeon :  Poporul  pe care îl ai  cu tine este prea mult . . . . . el ar putea  să se laude  împotriva mea  şi  să  zică : "Mîna mea  m-a izbăvit ! ".  Iehova  Dumnezeu  a  oprit  doar 300  şi  cu  aceia a învins Madianul  ! Judec. cap . 7 .
     Trufaşa j w . org . acolo a ajuns cu aroganţa ei : se laudă neîntrebată  şi  fără de ruşine,  oriunde şi  oricînd  are ocazie !.Se crede unică şi de  neînlocuit : numai  ei  îl iubesc pe Dumnezeu  şi  doresc viaţă  veşnică  ! 
        "Să analizăm trei motive" spun mandarinii  sectei .. Aşa deci : au mai  multe , acestea nu-s toate , dar sunt umani : ne cruţă nu ne canonesc cu tot pomelnicul . Mersi , amigilor !
       Din păcate nu se ţin de cuvînt : urmează o inflaţie de gogoşi de tufă ! Să ne delectăm cu ingeniozitatea mincinoşeniei  lor , veţi  vedea că  îşi merită  banii ( nu am spus "viaţa veşnică"! ) .
      --- 1) Primul motiv tras la rampă : "Isus  a spus  că discipolii săi aveau să predice pînă în cea mai îndepărtată parte a pămîntului " ( Fa . 1 : 8 ) .
    --- Prima observaţie : e singura  dată  că îl  pomeniţi  pe Fiul Unic şi  îi  spuneţi  doar  Isus ! nu  îi  spuneţi  Domnul  E firesc, deoarece sunteţi  fireşti :  mărturisiţi "altă evanghelie ", o evanghelie în care el nu e Domnul  vostru  !
 ----A doua observaţie : Fa . 1 : 8 , trimiterea la evanghelizare internaţională , s- a referit doar la  apostoli , nu  la ceilalţi discipoli  ! Vezi începutul  scenei  , în versetul 6 : "Deci apostolii , pe cînd erau strînşi laolaltă , l-au întrebat . . . ": Apostolii  aşa au  înţeles-o : vezi Fapte 6 : 1- 4 De acea a murit Andrei , fratele lui  Petru , omorît de geţi  în Dobrogea , Pavel a fost trimis  de spiritul sfînt  din Antiohia , în călătorii  misionare , în  Spania şi  în tot Imperiul  roman , iar Petru -- în  Babilon .  Reprezentanţii  nestimatei j w . org  mint în  cunoştinţă de cauză  în exerciţiul  funcţiunii  şi  în  interesul  firmei ! Această  precizare este  pentru "cunoştinţa" lor  "exactă " mult- trîmbiţată , dar inexistentă .     
         Însă  nu citim că apostolii  ar fi organizat campanii de evanghelizări , mărturiile nu erau  organizate , erau  în împrejurimi ,ocazionale spontane  şi  de către cei ce fugeau de prigoane , de cei ce călătoreau  sau pur şi  simplu  de cei  disponibili  şi  dornici  = Fapte 8 :4 ; 11 : 19 , etc . Iar Pavel a scris ceva dificil de imaginat : că unii propovăduiau din invidie ! Filipeni1 :14 -18 .
        Martorilor ,citiţi  mai  atenţi cartea Faptelor  apostolilor şi epistolele --  veţi  fi  surprinşi  că  primii  creştini  nu aveau teritorii  repartizate şi nu dădeau rapoarte , nu participau  femei , fete , copii şi bătrîni  slăbănogi . Mai mult şi uimitor : apostolul Pavel nu i-a trimis "la mărturie " pe tesalonicenii - creştini neserioşi !  II Tes . 3 : 11,12 . Şi  le-a spus văduvelor tinere să se mărite , să aibă copii şi să fie gospodine --- nici o vorbă că să fie "pioniere "! . . .
      Profeţia din Matei 24 :.14  nu spune că vestea despre  Regat va  fi  propovăduită  numai  datorită lucrării  unei grupe de  persoane şi că numai vestirea de către ei  este luată în considerare , cum învaţă  secta  martorilor ! Nu , ci  e primită  a oricui :  în  Apocalipsa 22 17 e făcută invitaţie  tuturor să  o  dea mai  departe : " Şi Duhul şi Mireasa zic : Vino ! Şi  cine aude să zică : " Vino ! " Apostolul Pavel scria  că se bucura de evanghelizarea  invidioşilor , iar  Domnul Isus a spus  că dacă vor tăcea discipolii --- pietrele vor striga ! La  fel  şi Ioan  Botezătorul  : Să  nu credeţi  că  puteţi  zice în voi înşivă : " Avem ca  tată pe  Avraam  !" Căci  vă  spun  că  Dumnezeu  din pietrele acestea poate să ridice  fii  lui Avraam !  Matei 3 : 9 . Concluzia  :  Mărturia nu e  propietatea cuiva !  Jw .org  păcătuieşte exagerîndu-şi  importanţa . Nimeni  nu-l  îndatorează  pe Dumnezeu Cea mai mare mărturie o face lectura Bibliei  şi  împlinirea  profeţiilor ei . Numai Dumnezeu  ştie  cîţi   atei sau  batjocoritori  o citesc în secret , de mii de ani , auzind că profeţeşte sfîrşitul lumii ! Şi nimeni nu se mai  îndoieşte că  lumea o va  sfîrşi  foarte rău  ! Optimismul şi  încrederea  în progres s-au spulberat fără speranţă  de revenire ! Datorită cui se înţeleg aceste  lecţii  dure ? Datorită lucrării vreunei  organizaţii ? Nu ! ci  datorită împlinirii unei profeţii a Domnului despre  efectele trimiterii  spiritului  sfînt în  lume ,o citim în Ioan 16 : 8 =  " Şi cînd va veni el , va dovedi  lumea vinovată , în ce priveşte păcatul , neprihănirea şi judecata ". Iar evenimentele tragice ale  istoriei  dau mărturie şi ele despre deşertăciunea vieţii  fără Dumnezeu . Falimentul omenirii  devine tot  mai evident ! Întrebarea este doar : cînd va  fi  marele faliment global şi  final ! ? Umblă  zvonuri  că  elitele se gîndesc să scape cumva  pe  Lună  sau pe Marte , fac demersuri , investesc , tac şi  fac . . .
     --- 2 ) Al doilea motiv pentru existenţa organizaţiei vizibilezic scribii  sectei  că "este  pentru alimentarea cu hrană  spirituală şi încurajare ". 
      Aceastea sunt  alte  minciuni şi  sunt  jigniri  contra  Biibliei şi  contra  creştinilor  ! Organizaţia  înlocuieşte citirea Bibliei şi discuţiile textelor ei  cu  ceace  numeşte ea "Hrană " spirituală  : improvizaţiile , fanteziile şi speculaţiile  mereu  schimbătoare  ale  unor impostori  şi  anonimi , care  s-au  făcut de  rîsu--plînsu  de-a  lungul timpului . Nu de la  ei  trebuie luate încurajări !    
-----3 ) Al treilea motiv inventat pentru  existenţa  organizaţiei   piramidale globale  : să  poată să se întrunească  pentru închinare lui  Iehova  şi  ca să  înveţe cum să evanghelizeze .
---Minciuni şi  acestea ! Ideeadin Vechiul  Testament , de întrunire într-un loc anume  pentru a  se închina nu mai  e  valabilă  în  creştinism !  S-a  schimbat !  însă  ei  nu-s  dispuşi  să  meargă la  şaibă "..  Domnul  Isus  ne învaţă că  acum  nici măcar Ierusalimul nu mai e loc special pentru închinare Ioan 4 : 20 -24. Iar  învăţarea  evanghelizării se face pe teren , din mers , lucrînd .  
       Concluzia : aceste  trei motive pentru care  , zic ei , că  e  necesară  organizaţia peste congregaţii  sunt   gogoşi  necoapte tari , reci şi  fără zahăr , gogoriţe  şi  palavre : adunările  funcţionează  mai  bine şi  mai  ieftin  fără  dictatorii  lor  sau  a altora  şi  fără  sfaturile  lor  ne -preţioase Ajunge organizarea  locală .
    Altă  gogoriţă  a teoreticienilor sectei :"Fără organizaţie nu ar înainta mărturia". Nu  ar înainta propaganda ereziilor sectei voastre !
-Comentariul se încheie cu întrebarea : "Cum putem arăta că sprijinim organizaţia lui Iehova ? "Dar organizaţia  aceasta  nu  e a  lui  Iehova  , ci   e  "opera"  lui  Rutherford ! Totuşi , să  citim : cum spun  ei  să  o sprijini ? "Să ai încredere în cei pe care Iehova şi Cristos  i-au pus  în  frunte ". Dar nu  i-au  pus ei ! Şi  servesc pentru propaganda ereziilor  lor sectare ! Şi  nu  poate fi vorba  de încredere oarbă cum îşi  doresc  caiafele ! Ieremia 17 : 6  Fapte 17 : 11
         Şi  ce încheiere cu dublă bădărănie :: " Iehova  şi Cristos " --- în loc de "Dumnezeu Iehova  şi Domnul Isus " ! Bădărani şi  dărăbani ! "Amprentele urangutanului" . . .
        Însă  păcăliţii  nu conştientizează că au nimerit  din lac în puţ , în sclavia rătăcirilor şi falsităţilor altor babilonieni , mai rafinaţi : cîntă şi îşi aplaudă voioşi idolii şi fantasmele ca  în vechiul  proverb :"Badea Ion moare defilînd ".
        Se poate şi  aşa ; încă se  mai  poate . Deocamdată .
___________________________________________________

*********************************************************
---- Reghin // iulie  2015
                                           S  C  R  I  S  O  A  R  E   D  E  S  C  H  I  S  Ă 
             C Ă T R E  D O I  M A R T O R I  A I  L U I  I E H O V A -- D A N S A T O R I 
------------------------------------------------------------------------------
       .       R U Ş I N E   ,   M A R T O R I L O R    " M O D E R N I Z A Ţ I "  !
                           L A    D A  N  S U R I  --- V Ă   A R U N C A Ţ I   !   
   Î N S Ă  L A   O N O R A R E A   D O M N U L U I  I S U S --- A B S E N T A Ţ I  ! . . .

.       Domnule  David Cartwright  şi doamnă Gwen , am citit  relatarea voastră  autobiografică  în "Turnul"  din 2015 martie 15 , intitulată " Am găsit o carieră mult mai frumoasă " şi am aflat că sunteţi o pereche de englezi şi simpatici şi  soţ şi soţie  şi  DANSATORI PROFESIONIŞTI   şi  MARTORI  AI  LUI  IEHOVA  
.      Cum aţi reuşit să împăcaţi  DANSURILE  cu evlavia creştină ? Îmi făceam iluzii  că voi afla . Însă  din relatarea voastră  nu reiese că v-ar fi  pus pe gînduri  situaţia contradictorie ,dubioasă , ci  aţi considerat --- şi  consideraţi , în continuare--- DANSUL  o meserie ca oricare alta  Ştiţi  că "jucaţi " într-un "filmprost şi că aveţi , fiecare , două roluri unul "la vedere"  şi altul  dincolo --- sau  dincoace ---  de  biografie , rol  propagandistic ? Ştiţi  cum se numeşte filmul ? cine sunt scenariştii ? şi  ce urmăresc regizorii  şi  sponsorii ? Filmul se intitulează : ŢOPĂIALĂ  PE  BUZA VEZUVIULUI  ! " Şi  trebuie să  îi  cunoaşteţi  dedesubturile Imaginea de la firul ierbii arată invers  decît o văd  cei din vîrful  piramidei  sectei  voastre şi  voi Iată cum se vede situaţia  din acest  colţ  de Europă  :
  .             Aşa cum  bine  ştiţi , preşedintele  Frederic Franz şi Corpul guvernator  au  făcut  LIBERALIZAREA  DANSURILOR ŞI  A  PETRECERILOR  în secta  voastră  înainte de 1989 .  Şi  au  primit  proteste cu duiumul din toate zonele de pe  glob  şi  se mai  protestează  şi  în zilele  noastre contra acestei trădări . Între aceştia --- şi  eu , în  2013 , cam  tîrziu  deoarece  fiind din estul  Europei ,după "Cortina de fier",comunistă , am aflat  abia  în jurul  lui  2000 de acest  compromis  incredibil  şi  mi-a trebuit ceva timp să mă conving şi  să  îl diger ! Drept rezultat ,am publicat  pe Internet  un articol intitulat :"MARTORILOR , CHIAR  DANSURILE  ŞI  PETRECERILE   VĂ   LIPSEAU !" În  el  am  spus  şi  eu  că LIBERALIZAREA  DANSURILOR  ŞI  A PETRECERILOR  e o hotărîre  neînţeleaptă ,  nesfîntă şi iresponsabilă o trădare la nivel  înalt un "cal  troian şi  că va avea  aceleaş  urmări nenorocite  ca  în legenda antică invazia  şi cucerirea  "cetăţii " şi  că  drumul acesta  este calea  largă  şi duce în Moab , în  loc de  Canaan Protestele au stîrnit  ceva nervozitate  la Brooklyn , însă nici un  efect bun  , deoarece clica acelor 8 sau 9 guvernanţi de  la  Centrul mondial  sunt "pro distracţii ",din calcul  lumesc ca să nu  piardă  aprobarea  tinerilor şi  a superficialilor LIBERALIZAREA păcătoasă  merge  înainte neînduplecată Spre  exemplu  cunosc un "bătrîn de  congregaţie"din Tîrgu -Mureş  pe care înainte de 2000 erau  cît  pe ce să  îl excludă  caiafele  locale  ale sectei , findcă  s-a exprimat  insistent  către martori contra dansurilor şi  a petrecerilor şi  a băuturilor --- la  nunţi  şi  la diverse"reuniuni de destindere"! Un naiv şi un neinformat :
 nu ştia că "LINIA " trădătoare , de care s-a  ferit pe timpul lui Ceauşescu a învins şi  v-a  înlocuit sobrietatea creştină  cu noul  curent  modernist ecumenic  şi  senzual sub tutela  firmei  multinaţionale j w . org ..
      Deci  relatarea  voastră autobiografică  nu  e  deloc întîmplătoare : e o "comandă  specială " ;  e rezultatul  inflamării celor 8 sau 9 luciferi  înfumuraţi (nu cu fum de tămîie !) cocoţaţi  pe post de ştabi acolo;   e o replică împotriva  noastră , mister David "Centrul"a răscolit  toată  organizaţia  pînă v-a  găsit ! Şi vă  foloseşte  ca  buzdugan  contra  noastră , dă cu voi  în  noi ! "Centrala de manipulări şi dezinformări" ne  răspunde  sfidător  cu "romanul "vostru , a unei perechi de  DANSATORI  ŞI  BALETIŞTI  -- MARTORI  simpatici ceace  nu e un argument Şi  folosesc metoda  antitezei:cu cît  vă prezentaţi  voi  mai  simpatici mai  agreabili  şi  mai relaxaţi --- cu atît  să apărem  noi ,contestatarii mai  demodaţi şi  mai acri , chiar fanatici  şi  extremişti , nişte antipatici ! Dar  nu  aminteşte  de  noi , de  protestatari , nicăirea , de parcă nu am exista  şi nu am  fi  reacţionat Şi  nu spun că "filmul ", adică  relatarea voastră , este pentru a  contracara  protestele şi  demascările  de pe Internet ! Asta e tactica lor perfidă şi  laşitatea . Răspund  indirect , de parcă nici  nu ar  şti  de protestul  nostru Sunt  nişte  laşi Dar toate aceste viclenii  nu  fac  răspunsul  lor ---  şi  al  vostru ---  mai  convingător şi  nu potolesc indignarea  celor care cunosc glasul  Păstorului  şi  practică   închinarea curată în  spirit  şi  în adevăr ! Nu "Corpul  de guvernare ", care s-a avansat   ieri -alaltăieri , cu  de  la  sine  putere , pe  poziţie de "sclav -generalisim",   neavînd  argumente  biblice  ca  să  răspundă  reproşurilor  despre LIBERALIZAREA   DANSURILOR  ŞI  A  PETRECERILOR  vă  expune  pe voi --- şi  pe alţii ---ca argunente  practice , de parcă  aţi  fi  nişte exponate de circ E ca  şi  cum  ne-ar spune "Ce atîta vorbă ?  Funcţionează ! Vedeţi  că se poate şi  aşa !" Da se poate , diotrefilor însă  nu  cu aprobarea  lui  Dumnezeu ! " Amestecarea  voiei  sale cu  manierele anturajelor lumeşti  este o combinaţie  incompatibilă , cum  nu  se  pot  altoi  salcia  cu salcîmul e o struţocămilă . Actorii simpatici  nu  pot salva filmul slab .         
------------------------------------- 2 ----------------------------------------------      
 .      Aţi  înţeles de ce vă  scriu : deoarece  mă  dezamăgiţi  foarte mult  şi  în multe feluri am pomenit  de DANSURI  şi  voi  reveni  la  ele mai  încolo .
 .     Însă la început doresc să ştiţi că cea mai mare dezamăgire este alta , una şi mai revoltătoare , una   eliminatorie din start  pentru cine doreşte mîntuirea neonorarea Domnului  Isus Davide , te declari impresionat de unele texte biblice din Matei şi Luca , însă te doare gura să  îl numeşti pe autorul acelor cuvinte memorabile ,să audă cititorii şi de la tine ce important este Fiul Unic, Domnul Isus Cristos Aceasta e tragic , deoarece este  eliminatoriu ! Însă  amîndoi  vă  feriţi  ca de  ciumă să  îi  pomeniţi numele scump --- cum atunci să  îl  apreciaţi   şi să  îl  onoraţi ? Nu îl iubiţi pe Cel ce s-a zbătut şi  pentru voi străpuns  de piroanele crucii pe Golgota ! Ştiu nu sunteţi singurii , aşa  nerecunoscători şi  nerespectuoşi cu Domnul Isus sunteţi  toţi martorii şi  martorele , peste 7 milioane Şi  acesta  e unul din păcatele tuturor  relatărilor autobiografice ale misionarilor şi pionerilor sectei  voastre Însă acea  mulţime  nu vă salvează  . Martorii vă  însuşiţi  din mers acest obicei odios al sectei minimalizarea sa ., dispreţuirea sa .Nici voi nu faceţi excepţie , altfel nu vă puneau în gazeta lor de pereteNeonorarea Domnului Isus  a devenit unul din semnele de recunoaştere a sectei voastre ,alături  de  cravate David , eşti cu 3 ani mai  vîrstnic decît  mine , suntem "colegi de generaţie", şti  că pe vremuri martorii nu erau aşa ---cînd ? cum ? şi  de ce te-ai "modernizataşa de păgîneşte  că nu ai suspiciuni despre DANSURI , însă ai problemă cu onorarea Domnului Isus ? Nu îl onoraţi , dar sunteţi  gata oricînd să ţopăiţi  pentru excitarea hormonilor senzualilor ! Aveţi părul alb şi totuşi , la anii ăştia  înaintaţi , giraţi  şi voi , cu desconsiderarea voastră , acum , în ajunul  Armaghedonului , ideea  falsă că  se  poate creştinism  fără Cristos Şi  jucaţi  în  filmul ăsta mizerabil  numit "ŢOPĂIALĂ  PE  BUZA  VEZUVIULUI " ! scenarizat , regizat şi sponsorizat  de Comitetul Guvernator , din donaţiile supuşilor contra intereselor lor eterne ,deoarece le injectaţi  aceste două idei eronate : că Dansul  poate fi o carieră pentru  creştini şi că putem să ne facem retrospectiva vieţii fără să îl pomenim pe Răstignitul Deci aşa  vedeţi  voi "Adevărul  biblic "de pe  treptele celor 70 de ani  şi  după  atîţia  ani  în  credinţă ? Sunteţi  amăgiţi şi amăgitori  şi dezamăgitori 
      David din Anglia secolului XXI  , porţi un nume cu renume biblic . Ai cercetat  viaţa  înaintaşului tău din Israelului antic ? Şti că acel David care era rege îl numea Domn pe Isus Şi  aceasta  cu 1000 de ani înainte de a pogorî din ceruri !  Citim în Psalmul 110 :1 =  Iehova a zis Domnului  meu Stai  la dreapta mea !" Cunoşti textul , dar te-ai gîndit  că  asta înseamnă  ?  Tu şi  soţia  ta , Gwen , cunoaşteţi mult mai multe decît regele David despre Isus Cum de nu te exprimi admirativ ca apostolul Petru , auzi-l , citesc din Fapte 3 15 = " Aţi omorît pe Domnul vieţii , pe care Dumnezeu l-a  înviat din morţi ; noi suntem martori ai lui ". Apostolul Petru , un  iudeu  şi  apostol   a declarat  că Isus  este "Domnul vieţii" şi că discipolii erau martorii săi Ai  cui martori erau ? Ai  lui Iehova ? Nu , Noul Testament nu face caz de numele  Iehova , ci de apelativul  Tatăl Creştnii  erau martori  ai  Domnului Isus , pe el  îl vesteau , de aceea au  fost numiţi  creştini --Luca 24 : 47 Fapte 10 : 42 ; 11 26 Aceasta a însemnat  împlinirea  unei  profeţii  biblice = că închinătorii  Dumnezeului Bibliei vor primi  un  NUME  NOU  Isaia 62  65 15 . Ştiai acestea ? Mă îndoiesc : "sclavul "-- dictator  nu  vă învaţă  aşa ceva 
        Revin , repet şi  insist  despre  onorarea  Domnului  Isus  deoarece în revistele voastre  e  prezentat doar ca un  exemplu  Auzi altă referinţă  a apostolului Petru despre  Fiul  Unic , citez  Fapte 10 : 36 = "el a trimis cuvîntul  său fiilor lui  Israel şi le-a vestit evanghelia păcii prin Isus  Cristos  care este Domnul tuturor "Şi  încă o spusă  în  acest  sens , acum  a apostolului  Pavel din  I Corinteni 2    8  =  "dacă  ar  fi cunoscut- o n-ar  fi  răstignit  pe Domnul  slavei". Ce  este  Isus ? Domnul  gloriei   Deci  el este mult  mai  mult  decît  un  exemplu strălucit Nu e doar  Isus EL  E  DOMNUL  !  Şi  e chiar  şi  mai  mult  :  e UNICUL  DOMN !  citim  aceasta  în  I  CORINTENI  8 6 = " pentru noi  nu  este decît  un singur  Dumnezeu Tatăl de la care  vin  toate lucrurile şi  pentu care  trăim  şi  noi  şi  UN  SINGUR  DOMN : ISUS  CRISTOS prin care  sunt  toate  lucrurile şi  prin el  şi  noi ". Cum  i-a spus alt iudeu şi  apostol Pavel lui Dumnezeu ? Iehova ? Nu ci  Tatăl Şi  ţine seama că îi  învăţa aceasta pe nişte neevrei nişte greci !  Şi  ce a spus  că este Isus ? Şti însă deoarece  eşti  martor nu ţi-a  intrat la inimă !  Repet : "pentru noi nu este decît . . . . . UN  SINGUR  DOMN ISUS  CRISTOS ! " De ce nu a  pomenit de "Domnul  Suveran Iehova ", cum învaţă  ologii  sectei ? Pentru că  aşa vrea Dumnezeu Fapte 2 :  36 = Dumnezeu  a  făcut DOMN  şi  Cristos  pe  acest  Isus pe care l-aţi  răstignit ". David , Isus e singurul  Domn , însă  voi  , MARTORII  NU  ÎI   SPUNEŢI  nici măcar  DOMN  cum  îi  spuneau  apostolii cu  toate  că  are toate  calităţile  şi   prerogativele  unice  pentru  aceasta Să le enumerăm rapid  :  Tatăl   i-a dat  toată  puterea  în cer  şi  pe  pămînt  ( Matei 28 :18 ) , i-a  pus totul  sub  picioare  (I Corinteni 15 :27 a) e  Păstorul  oilor ;  este  şi  Marele  Preot  şi  Judecătorul  numit  de Tatăl ( Ioan 5 : 22 ) ;  e Calea Adevărul  şi Viaţa ( Ioan 14 6) ,    singura  Uşă  spre Tatăl ( Ioan10 : 9 ) ; toate au fost  făcute prin  el  şi  pentru  el (Coloseni 1 16 ) şi  "În nimeni altul nu este mîntuire , căci nu este sub cer nici  un alt  nume dat  oamenilor  în  care trebuie  să fim mîntuiţi " - Fapte 4  12 .  
       Din  păcate secta voastră  a  pierdut  onorarea  sa din cauza  creşterii  onorării  ierarhiei organizaţiei !  . Cu cît  a  crescut idolatrizarea conducerii sectei -- - cu atît  a scăzut onorarea sa !  i-a  falsificat  imaginea ,   îl ignoră , îl marginalizează , îl minimalizează , îl  subapreciază !  ACEASTA  ESTE  ANTICRISM  !
   Şi , din păcate , onorarea  Domnului  Isus nu e singura voastră  problemă  gravă  :  aveţi  probleme  grave  şi  cu  Dumnezeu  Iehova  : -- 1) Îi  pomeniţi  numele într-una  , exagerat  de mult  , ceace este o  blasfemie o  batjocorire , un păcat  !  ---2 )  Altă chestiune  este  că  ,  în  Noul Testament ,  Dumnezeu nu ne cere să  îi  fim martori !  Fugiţi după o"căruţă"care nu vă aşteaptă !  Verificaţi  în  Noul  Testament şi  în   primul  rînd  în  Faptele apostolilor  : vorbeau  apostolii  şi  primii creştini  despre Iehova ? S-a  prezentat  vreunul  că este " martor  al  lui  Iehova" ? Nu !  Ai cui  trimişi  se recomandau  ei  ?  Ai  Domnului Isus De acea au  fost  numiţi  creştini . Îi sunteţi martori ? Nu De aceea  nu sunteţi creştini Ide-ologii  sectei  nu  vă  spun aceste  informaţii  preţioase Cu ce  fel de Iehova  aveţi de-a face ? Nu cu cel autentic , ci  cu  unul   închipuit de fantezia  ide-ologilor  sectei voastre ,care  nu ştiu că Tatăl  Ceresc îl onorează  foarte mult  pe Fiul Unic Isus şi  voieşte să  îl onorăm  şi  noi  foarte  mult !Ioan 5 23 = "Pentru ca  toţi  să cinstească  pe Fiul  cum cinstesc pe  Tatăl . Cine nu cinsteşte  pe Fiul --- nu cinsteşte pe Tatăl , care l-a  trimisGalateni 2 :20 ="Am fost răstignit împreună cu Cristos , şi trăiesc, dar nu mai trăiesc  eu , ci  Cristos  trăieşte  în mine Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup , o  trăiesc  în  credinţa  în  Fiul  lui Dumnezeu care m-a iubit  şi  s-a  dat  pe  sine  însuşi  pentru  mine ". 
 .    Care este primul nume de pe fruntea celor 144 000 în  Apoc 14 1 ? Numele Fiului  Unic ,  nu al  Tatălui De ce ? Findcă  sunt creştini martori ai  lui Isus , nu ai  lui  Iehova Să citim  Fapte 15 : 26 , despre Barnaba şi  Pavel  : " oamenii aceştia , care şi-au pus în joc viaţa  pentru numele Domnului nostru Isus Cristos ". Martiri din  primele  veacuri  au  murit  pentru  Domnul  Isus .  
.    I se cuvine cu prisosinţă  vestire recunoştinţă  şi  loialitate pînă  la  moarte  pentrucă  îi  datorăm incalculabil E adevărat că  bunăvoinţa de salvare a omenirii  şi  planul de răscumpărare  şi  trimiterea  Fiului  Unic  şi Vestea bună  ---  toate  i  le datorăm generosului Tată Ceresc  şi niciodată nu vom putea să îi mulţumim îndeajuns pentru aceasta ! . . . Nu  mai  citez  arhicunoscutul  Ioan 3 16 !  îl  cunoşti  . Da ,oricît de  multe  mulţumiri recunoştinţă  şi  glorificare vom adresa Tatălui --- nu va fi  prea  mult  !
       Însă la  Golgota , pe cruce a  suferit Fiul numai  el , singur , batjocuri  şi dureri indescriptibile , benevol şi  nemeritat  ! El este Răscumpărătorul  care  şi-a dat  viaţa  pentru  noi  păcătoşii  . Fără jertfa  sa  nu s-ar  fi depăşit Căderea din Eden ,am fi  şi acum  condamnaţi  la pierzare  şi  fără posibilitatea viitoarei  restabiliri  prin  înviere şi  celălalte  binecuvîntări  minunate = I Petru 1 18 , 19 = " ştiţi că nu lucruri pieritoare , cu argint sau cu aur , aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire  pe care-l  moşteniserăţi  de la  părinţii  voştrii , ci cu sîngele scump al lui Cristos , Mielul  fără  cusur  şi  fără  prihană ". Dureroasa  jertfă de  pe cruce este cea  mai   iubitoare faptă din  istorie  pentru noi , a  spus  aceasta  chiar  el  --  "Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi "= Ioan:15 :13 .  
    Şi  acestei  mărinimii  şi  acestor dărnicii unice ale  Fiului Unic secta  voastră îi  răspunde prin  minimalizare ! Îi  pronunţă  foarte  rar  numele şi  NU  FOLOSIŢI  EXPRESIA  DOMNUL  ISUS ! Nu e  Domnul  vostru  , cum era pentru psalmistul David pentru apostoli  şi  pentru  primii creştini  ! Aceasta este o eroare  foarte  gravă ! Nu se poate creştinism fără Cristos şi nici mîntuire  fără onorarea sa 
        Domnul  Isus a  profeţit  că  spiritul  sfînt  îl  va  glorifica : Ioan16 :13,14 -- aceasta înseamnă  că o mişcare ce se pretinde creştină  însă  nu  îl  onorează cum i se cuvine = nu are spiritul  sfînt ! gîndeşte- te la aceasta !
       Apostolii  vesteau Răscumpărarea  prin  jertfa  sa de exemplu apostolul Pavel  le spunea  corintenilori  despre "nebunia  propovăduirii crucii I Corinteni 1:18 Acest  verset  nu e  iubit de liderii  organzaţiei  martorilor nu îl  mai citează  pentru că  nu e "pozitiv ", refrenul  lumesc  la  modă !
      Altă minimalizare şi  neonorare este  NEÎMPĂRTĂŞIREA  din  simboluri  la sărbătoarea  Cinei  de Paşte !  I Corinteni  5 : În  Ioan 6 : 53 -56 citim  învăţătura Domnului Isus  : că  ÎMPĂRTĂŞIREA  este o condiţie  pentru  înviere ! În  Biblie  nu scrie că numai unii creştini  au drept  să  ia din simboluri , ceice  interzic  păcătuiesc !   
     Ruşine ,mister David Ruşine , lady  Gwen  !  Ruşine , "martorilor modernizanţi ", în  frunte cu  clica voastră  înşelătoare  de creduli La  DANSURI ---  da însă  la  onorarea Domnului  Isus ---ba Dumnezeu vă va pedepsi  pentru  neonorarea  Fiului  său  şi  pentru  cochetăria cu  spiritul  lumesc  şi  pentru celălalte dezinformări  ce ţin de  acea "altă  evangheliepe care o propagaţi  cu  un  zel  demn  de o  cauză  mai bună cauză  expusă  în Biblie  de  2000 de ani 
      ------------------------3 -----------------------                           
        Din  păcate , NEONORAREA  DOMNULUI  ISUS  şi  BLASFEMIEREA  NUMELUI  IEHOVA  nu sunt  singurele voastre erori  majore Ar trebui să vorbesc despre unele , dar promisesem  că  voi reveni  la  DANSURI  şi  vreau să mă  ţin de  cuvînt De fapt , revin  la ele deoarece aţi  revenit  voi  : ne povestiţi cum aţi rămas fără casă şi  fără loc de muncă , cu 3  fetiţe , una  avînd doar 1 an Grea situaţie Toţi  cititorii  consimt  cu voi , vă  empatizează  şi  unii // unele  se  chiar închipuie  în locul  vostru !  "l-am rugat pe Iehova să ne ajute şi să ne îndrume . . . "  Delicate momente şi  excelentă hotărîre  "Am hotărît  să ne folosim talentul  şi  să deschidem un  STUDIO  DE  DANS  pentru a ne întreţine ", continui  tu  rememorarea  peripeţiilor O , David  începînd de aici cititori ca mine avem rezerve serioase  faţă de hotărîrea voastră şi  faţă  de cum o interpretezi  şi  avem rezerve chiar şi  faţă de  sinceritatea  voastră Nu am  fi procedat ca  voi .
      Observăm că deşi ai  pornit  foarte sigur  pe  tine  la depănarea amintirilor totuşi , acum , ajuns aici ,
pari  nesigur , nu  îndrăzneşti să spui deschis ,cu subiect şi  predicat , că  hotărîrea  voastră să deschideţi  STUDIOUL şi  SĂ PROFESAŢI  CURSURI  de  DANS  şi de BALET , o  consideraţi   îndrumarea lui  Dumnezeu , că reuşita voastră a fost datorită  ajutorului său ; însă ,din ce spui şi mai ales  prin  felul cum  le spui , aceasta  laşi  să se  înţeleagă  sau să se subînţeleagă . Cititorii  simt că aceasta  vrei să  ne sugerezi.  Atunci ,dacă voi credeţi asta , că  ideea  şi  reuşita  voastră cu  STUDIOUL  DE  DANS , a  fost răspunsul lui Dumnezeu  la rugăciunile voastre , de ce nu îndrăzneşti să o spui direct deschis ? Redactorii revistei Turnul " te-au  sfătuit să nu spui chiar aşa să o scalzi  în coadă  de peşte ? Sau poate chiar ţi-au cenzurat  textul ? Întreb deoarece aici nu  eşti  convingător, şovăieşti  şi  în loc să faci  faţă , faci feţe -feţe .
    Interpretezi  că  hotărîrea voastră a fost aprobată de Dumnezeu  findcă  nu  te-a tras de mînă ? Dar nu obişnuieşte aşa ceva ne-a lăsat  în Biblie învăţături  şi exemple edificatoare  ca  să  ştim  decide  şi  tu  şti  aceasta .
        Folosind  expresia "pentru a  ne  întreţine" ne  ceri fără  cuvinte , să  vă  înţelegem că eraţi  într-o situaţie disperată , că se  punea problema supravieţuirii  şi  aţi  revenit la  DANSURI  ca să  vă descurcaţi cititorii să  fie mai  toleranţi  cu  încălcarea  principiului  separării  de lume Dacă aşa  stă treaba înseamnă că undeva în  profunzimile voastre , aveaţi  ---  sau  aveţi ---  o rezervă despre  DANSURILE  LUMEŞTI  , simţiţi că nu  rimează cu spiritualitatea biblică  şi  recunoaşteţi  că a fost  un compromis deci  regretaţi  Totuşi , se pare că  greşesccă vă  atribui sentimentele  mele ,deoarece  nu exprimaţi vreun regret despre acea perioadă din viaţa voastră şi  nu spuneţi că dacă aţi fi găsit altă muncă ,cu care să vă descurcaţi , nu aţi  fi ales DANSURILE Nu spuneţi  aşa  ceva şi  aceasta este lămuritor ! Se pare că nu aţi  găsit altă muncă deoarece nici nu aţi  căutat Cum să  găseşti  ceva ce  nu  cauţi ? Nu se poate .  Aşa a fost ?
-       De ce --- în   loc să  recunoaşteţi  sinceri  acest  adevăr , daţi de  înţeles  că  DANSURILE  sunt o  meserie  ca  oricare  alta ? Nu aveţi  vreo suspiciune  cît  de  mică  despre ele ? V-aţi ocupat atîta timp de ele şi nu le cunoaşteţi  riscurile , pericolele? Nu pot să  vă  cred  şi  refuz  să cred  că vă  crede cineva Le consideraţi inocente , ca mulgerea vacilor şi  hrănirea  porcilor  şi  a  găinilor şi  adunatul ouălor ?  Ştiţi  că  nu  e adevărat Nu se  poate  să  nu  ştiţi că  DANSURILE  conţin  un  foarte mare  potenţial  de riscuri o listă  lungă Deoarece nu vreţi  --- le  voi  creiona  eu în treacăt
    Mai întîi --- vinovăţia  lor este că  atacă  instinctul  moral  cel mai elementar ,  încalcă  prima  regulă generală  a bunului- simţ , buna cuviinţă dintotdeauna interzicerea  prinderii de  mîini sau  în braţe a  altei persoane , gesturi permise doar în situaţii speciale : în  familie  sau  rude ,  în  situaţii  ştiute de mii de ani Nimeni nu are drept să anuleze  aceste reguli morale, scrise  sau  nescrise , însă DANSURILE chiar aceasta fac se desfăşoară  pe"terenul " intimităţii , provoacă ,excită , imită gesturile sexuale , trezesc senzualitatea chiar şi  a  spectatorilor Nu  vă  spun  noutăţi  , căci fiind  voi socrii  şi  profesori  în  branşă  , presupun că  ştiţi  că  una  din definiţiile DANSULUI  este : "invitaţie la dragoste", e un preludiu , deschide uşile către ispite sexuale încalcă  porunca XI  : "Nu ispiti ! " 
       În Israelul antic nu  DANSAU  decît soţul cu soţia sau de unul singur sau de una singură  Însă voi , fiind profesori de specialitate , aţi  DANSAT ,  fiecare , cu  alte persoane şi  aţi  patronat  DANSURI  ale  unora care nu erau soţ  şi soţie Ştiau că sunteţi martori ai lui  Iehova? Aţi  putut da  şi  mărturie în acel  timpAţi putut  prinde  din  acel  timp  în  rapoarte ? Nu cred  DANSURILE  nu-s  munci  agricole ,  zootehnice sau de tîmplărie , ele gîdilă senzualitatea omului trezesc instinctele , le activează hormonii alungă  sobrietatea .
 Deci  nu  DANSUL  în  sine e condamnabil , ci  formele  păgîne  în  care  // duce // conduce // şi  îi  seduce // pe  imprudenţi  şi  imprudente  la pagube ca  : decăderea  moralităţii  în  faţa  instinctelor şi   păcatele  specifice  încălcării  intimităţii !
-      În  I  Corinteni  10  : 31 citim Deci , fie că mîncaţi , fie că beţi , fie că faceţi altceva să faceţi  totul  pentru  slava lui Dumnezeu " .  Îndeplinnesc  DANSURILE  acest  sfat  al  apostolului ?  Hotărît  NU !  Atunci ?  Nu vă  spun  noutăţi :  alţii   creştini  gîndind  la sfatul  apostolului  Pavel  preţuind VESTEA  BUNĂ  şi   nevrînd  să  îşi  păteze ÎNCHINAREA au  făcut  schimbări  radicale  în viaţa  lor  încă  de la  botez !  Iar  unii şi unele  şi-au schimbat  nu  numai  năravuri ,ci  au  părăsit  locuri  de  muncă  foarte bine  plătite , ajungînd  la  concluzia  că  sunt profesii  nepotrivite ,ocupaţii  incompatibile  tovărăşii  rele  şi  mediu  poluant imoral , corupător Însă voi , David ,  nu   aţi  fost  dispuşi  să  renunţaţi  la comoditate şi  confort aţi  preferat  compromisul .  Schimbările lor au  fost  radicale , dar  a  voastră --- ridicolă .    
------------------------------------- 4 -----------------------
 .     Între  timp  decăderea morală  a sectanţilor  voştri  continuă neabătută  : dansuri  în stil  lumesc , manele , imoralităţi  , excluderi ş .a..    
.    Una din cele mai  revoltătoare  sfidări  a apărut  în  două turnuri"  din 1991 din  ianuarie 15  şi  din septembrie 15 : o  poză  lumească  pe coperţile din spate :  un martor cu  un  ghiul  pe deget , la mărturie, pe stradă : aceiaş  poză  în ambele  ediţii  .  Cu toate că  au luat  ca "umbrelă " mărturia  stradală totuşi nu au îndrăznit să pună nici  măcar a doua poză , cea din septembrie pe prima copertă din faţă ? De ce ? Asta spune că  ştiau că fac ceva incorect şi  că "testau  piaţa ", reacţia  martorilor ticăloşii  Dar s-au  temut degeaba martorii"au ochi dar nu văd ". De ce ? Deoarece sunt roboţi roboţi  sectari !  "Martorul  cu ghiulul din poză  avea şi cravată care e obligatorie la voi , sunteţi  cravatişti  înverşunaţi , deşi  la origine cravata  era simbol  sexual , mărimea  ei  sugera despre potenţa  masculului  . . . Ghiulul  este pe inelarul mîinii drepte Cravată , ghiul şi dansuri  şi  manele ! . . . ce au  acestea comun cu dulgherul  din Nazaret ? Şti cît ? Cît  am eu cu zborul americanilor pe Lună !  Isus s-a născut într-un grajd , a trăit  în cea mai umilă  simplitate şi  a sfîrşit  pironit  pe cruce Dar "martorii  moderni nu pot fără  cravate şi  fără aplauze ! Poţi  să ţi-i  închipui pe apostoli cu ghiulul  acela ? Şi  se potriveşte cu  timpul  nostru  plin  de crize , nesiguranţă  şi  violenţe  afişarea aceea nepotrivită ? Un creştin  împodobit --- în loc să fie  umil  Domnul Isus ne-a învăţat să avem " ochiul  simplu " aşa spune în Biblia  tradusă de voi  de ce nu şi  " gîtul simplu " şi  "degetele simple ? Nu se  împopoţonează  nici bărbaţii  serioşi  ai  lumii aşa  ca filfizonul acela plus  că Biblia descurajează şi creştinele Se potriveşte cu creştinismul "ca zăpada vara"! (Proverbe 26 : 1 ) Şti proverbul : " La ce îi trebuie măgarului  clopoţei ? Dar  ce înţelepciune  poate avea "Corpul "acela  aiurit  care l-a promovat în revistă ? Zero E  un "corpfără cap Nu se poate ca Domnul  Isus  să  fie capul  acelui "corpde  bătrîni  fără  minte 
    În  Eclesiastul 7 2 -5  citim : "Mai bine să te duci într-o casă de jale decît să te duci într-o casă de petrecere , căci acolo îţi aduci aminte de sfîrşitul  oricărui  om  şi cine trăieşte îşi pune la inimă lucrul acesta Mai  bună  este  întristarea decît  rîsul , căci  prin  întristarea  feţei  inima  se face mai bună .Inima înţelepţilor este în casa de jale , iar inima celor fără minte este în casa petrecerii.Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului  decît să asculţi la cîntecul celor fără minte .
   Eclesiastul  3 : 4 b  = bocitul îşi are  vremea lui şi jucatul îşi are vremea lui .Chiar neţinînd seama  că trăim  în timpuri  atît de  periculoase ,  în  epoca  sfîrşitului  , cînd e  recomandabilă sobrietatea cum îţi  aduci  trupul  jertfă cum ne sfătuieşte apostolul  Pavel ?  Rom12 : 1, 2  Şi  cum îţi jertfeşti  firea  pămîntească  --- DANSÎND ? Galateni  5 : 24 ?
.      Domnul Isus ne-a chemat să ne purtăm crucea ( Luca 9 : 23 ) şi să luăm jugul său ( Matei 11 : 29 ) Şi a vorbit despre POST şi  rugăciune , citim în Matei 17 : 21 = " Acest soi de draci nu iese afară decît  cu rugăciune  ş i cu POST ". David şi  Gwen , cînd  aţi  auzit  ultima oară la  Sală despre POST  ? Ştiu :  la  întrunirile   sectei  martorilor  nu  se  studiază NICIODATĂ  despre  POST   Şi  martorii  nu  postesc ! Aceasta se  plăteşte  : deoarece  DANSAŢI  în  loc să  POSTIŢI să  jertfiţi  poftele  firii  pămînteşti  să  vă  purtaţi  crucea şi  să  luaţi  jugul  Domnului  Isus --- organizaţia  exclude în fiecare an sute de mii de imorali ( mai ales din  caza  beţiei şi curviei ) ; şi  are procese  ruşinoase  pentru  violuri şi  pedofilii  şi  plăteşte  despăgubiri  consistente pentru  ele  plus că  pierde stima  pe tot globul  ! Cine a făptuit  acele infracţiuni  scîrboase ? Unii " bătrîni " şi  călători - misionari  odihniţi  şi bine hrăniţi  şi  cu chef  de  dansuri  în  loc să  postească ! Plesnesc de presiunea  hormonilor , de confort  şi de trai epicurian şi de pofte păcătoase ! De ce s-a ajuns acolo ? Deoarece au  fost  învăţaţi  în "turnurile de  ne- veghere" editate  de "sclavul ne-înţelept  şi ne-prevăzător " că  se  poate  spiritualitate fără POST ! Toţi aceştia  , în  frunte
cu  "sclavul nu jertfesc nimic şi  au  numai  drepturi  şi  nici o datorie ! Aşa au  ajuns  să  repete  situaţia  din Ieremia 5 : 8 =  "Ca nişte  cai  bine  hrăniţi , care aleargă  încoace  şi  încolo , fiecare  nechează după nevasta aproapelui  său". "Sclavul "a  batjocorit  postul  călugărilor  şi  acuma  rîde  Dracu  şi  lumea  de căderea  sectei  voastre  şi  de "sclavul " vostru  ne-înţelept  care  nu  a  prevăzut  că  LIBERALIZAREA  DANSURILOR  ŞI   PETRECERILOR  COMBINATĂ  CU  LIPSA  POSTURILOR  vă  vor  duce  în   rîpă  ! O  SINUCIDERE  SPIRITUALĂ Nişte  POSTuri acompaniate cu rugăcuni  v-ar  fi  alungat  pofta de  DANSuri  şi  ispitele lor  însoţitoare adică  expulzau  demonii , cum  a  spus  Domnul  Isus . În  lipsa lor --- " veţi   plăti  pînă   la  ultimul  bănuţ ! " Totul se plăteşte , mai  devreme sau mai tîrziu ,  şi  iată  că  v-a venit scadenţa  şi  vouă  !          
.         Martorilor - dansatori  , vă conştientizaţi  de păcatul duplicităţii ? David asumă-ţi  concluzia  :  schimbă-ţi numele căci  nu eşti demn  să porţi  numele psalmistului  ! Dacă nu o vei face , undeva  totuşi ni se contorizează  toate  şi  de consecinţe  nu  scapă  nimeni . Totuşi  ar  fi  mai  bine  să   îţi  schimbi  concepţia  greşită  despre  PETRECERILE  şi  DANSURILE  LUMEŞTI  Imită  exemplul  profetului  Ieremia , căci  trăim vremuri   asemănătoare =  capitolul  15 , versetul 17 = " N-am  şezut  în adunarea celor ce  petrec , ca să mă veselesc cu ei de frica puterii tale am stat singur la o parte , căci mă umplusei  de mînie ". 
  II Petru  3  11 -14 = Deci findcă toate aceste lucruri au să se strice , ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi , printr-o purtare sfîntă şi evlavioasă , aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu , în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile  cereşti se vor topi de căldura focului ? Dar noi , după  făgăduinţa lui , aşteptăm ceruri noi şi un pămînt nou , în care va locui  neprihănirea De acea ,preaiubiţilor ,fiindcă  aşteptaţi  aceste  lucruri  siliţi-vă  să fiţi  găsiţi  înaintea lui  fără prihană , fără  vină  şi  în  pace . "  
--------------------------------------5 ----------------------------------------
   La  sfîrşitul  relatării  simţi  şi  tu  ( sau  scribii  de  la  Centru  , care  v-au  consiliat ) că  prezentarea voastră scîrţîie evident ,că prea  se vede lucrătura la comandă ("Scrie aşa !") Şi , stresat de disconfort spiritual  , îţi  dai  în  petec : foloseşti  argumente artificiale , cusute cu aţă albă . Sau  ţi  le-au  impus funcţionarii  "sclavului" ? Oricum o  fi  fost , ţi  le- ai  asumat  şi de  acea , te  citez : " Biblia  ne spune că  Miriam , regele David şi  alţi  slujitori  ai lui Iehova  şi-au  exprimat bucuria  prin dans ".
    Mister David , mai  întîi  şi întîi  --- exemplele tale de  dansatori  nu sunt de creştini  ! Dă un  aşa  exemplu ! Nu  poţi  ! Domnul Isus a profeţit  că discipolii  săi  vor posti  ! Matei 9 : 15 Luca  5  : 35  Or  POSTUL este invers  cu DANSUL !  Întîmpinarea  ta  e nepotrivită  şi  în alte privinţe :  De ce au  dansat ? Ce bucurii exprimau ei  ? ---a ) Motivul lui  Miriam a fost trecerea  Mării  Roşii  şi  eliberarea din  Egipt !  --- b ) David --pentru mutarea chivotului  ! Aceste exemple  din  Antichitate  nu au legături cu voi  şi  cursanţii  voştrii  : ei  dansau  din  alte  motive , motive sfinte , exprimau  bucurii  sfinte , nu  senzuale , însă  DANSatorii  actuali   activează  pentru aţîţarea  senzualităţii ! Situaţiile acestea nu  se compară  şi  nici  persoanele  !  Şi  mai  este  întrebarea : cum  dansau  ei ? Răspunsul îl  ştiţi  : nici evreii , nici  Miriam şi  nici  David  nu au dansat  ca lumea  de  atunci  şi  ca lumea  din  zilele  noastre şi  ca  voi ! 
         "Dovezile"tale ( da , da ,  între ghilimele) dovedesc , în  varianta  cea  mai   puţin vinovată ,doar că  suferiţi  de"deformaţie  profesională ". Însă e cel mai  plauzibil că  aţi devenit complici  senzualităţii  dezlănţuite a generaţiei "martorilor" moderni , fără spirit  sfînt , şi  ai  balaamilor care îi tutelează ! Ei au plănuit relatarea  voastră  înşelătoare  ca vîrf de lance . Nici  în ceasul  al doisprezecelea  nu  se umilesc  să-şi  regrete rătăcirile ! Din  punct  de vedere  teoretic --- sunt  pierduţi , însă au de partea lor aprobarea miilioanelor de intimidaţi . Tatăl ceresc vă îngăduie rătăcirea .  Iar voi  le  faceţi  jocul ! Vă  exploatează şi  vă  lăsaţi  manipulaţi  ! Oare gratuit ?
       Nu vreau să spun că nu sunteţi  credincioşi , chiar  bine intenţionaţi şi  zeloşi .desigur doriţi  viaţă  veşnică Însă  nu faceţi voia lui Dumnezeu cum vrea  Dumnezeu ! Or  voia  sa  trebuie  făcută  cum vrea el  Ce poate fi mai  lămuritor decît  ticăloşiile acestea  : că  nu  puteţi  renunţa  la DANSURI  şi  NU  ÎL  ONORAŢI  PE  DOMNUL  ISUS  ? Nu sunteţi  nici  primii , nici singurii  şi  nici ultimii  care  fac voia lui  Dumnezeu  conform  propriei  reţete  , iată cazul  israeliţilor :  Romani 10 : 1--3  = Fraţilor , dorinţa  inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mîntuiţi .Le mărturisesc că au rîvnă pentru Dumnezeu , dar fără pricepere pentrucă  întrucît  n-au  cunoscut  neprihănirea pe care o dă Dumnezeu , au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi  şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă  Dumnezeu ."Care a  fost  finalitatea acestei  neascultări ? Dezaprobarea !
     Aşa este şi  cu reţeta voastră  :  e "o formă de evlavie ", între  multe  altele greşite , o formă
fără fond ,o reţetă după gustul lumii , cu dansuri  lumeşti  şi  fără Domnul  Isus ! Dar nu  se  poate aprobare  fără  despărţire de lume deci  şi de DANSURILE  ei  şi  să  nu  promovezi  ONORAREA  DOMNULUI  ISUS ! Acestea  nu au loc în reţeta Tatălui  Ceresc ! Şi nu se poate ajunge  la  spiritualitate biblică  fără POSTURI ! Or fi vechi , dar nu-s învechite , nu-s înapoiate ! Ai  auzit că , mai nou , medicii  le-au  redescoperit benefice pentru sănătate ? 
       Auziţi concluzia : I Petru  4 : 1- 5 = " Astfel  dar, fiindcă Cristos  a  pătimit în  trup , înarmaţi-vă  şi  voi cu acelaş  fel de gîndire . Căci Cel ce a  pătimit  în  trup --- a  sfîrşit-o  cu păcatul .  Pentru ca în vremea  care-i mai rămîne de trăit în trup  să nu mai trăiască după poftele oamenilor , ci după  voia lui Dumnezeu . Ajunge , în adevăr , că în trecut  aţi făcut voia  naţiunilor   şi aţi trăit în desfrînări , în pofte , în beţii , în ospeţe în chefuri  şi  în slujiri  idoleşti neîngăduite .  De aceea se miră ei că nu alergaţi  împreună cu ei  la acelaş  potop de desfrîu şi vă batjocoresc Dar au să dea socoteală înaintea Celuice  este gata să judece vii şi  morţii . "
--------------*---------------------------*----------------------------------*----------------------
  David ,  drept  încheiere dă-mi  voie să-mi  închipui un schimb de replici între  noi :
--- ( Voi ) " Am găsit o carieră mult mai  frumoasă ! " 
--- ( Eu : ) Fără Domnul  Isus ? Şi  DANSÎND  LUMEŞTE  pe buza Vezuviului ? Nu se poate , mister  David  şi  lady Gwen !  Vă  înşelaţi  însă  vă  priveşte ce  faceţi  cu  viaţa voastră  .  Dar  vreţi  să înşelaţi  cititorii ! Şi aceasta e  grav ! Trebuie înfierat !
-----------------------------------------------------------------------

   .                   MINCIUNILE  TEXTULUI  ZILEI  din  1 iulie 2015 --- 
                                  NIŞTE CLĂTINAŢI ÎN GÎNDIRE   
                   --------------------------------------------------------------    
        Şi acest comentariu  conţine o diversitate de abureli , răsuceli  şi  vicleşuguri , ca  oricare alt text de zi al acestei  secte . Poţi alege la întîmplare , rezultatul e aproximativ acelaş . Am ales ziua de întîi  iulie  anume , ca să vedem  cum  încep o lună oarecare aceşti  mari  lăudători de sine  : o încep ţinînd sus stindardul minciunilor ! Şi  după ce  încep aşa , adică  strîmb , continuă  idem , şi  ajung  cum a spus Goethe : "Dacă primul nasture l-ai încheiat greşit --- toată haina o vei încheia - o  greşit ". Aşa  e  şi  în lumea ideilor , ca  într-a  hainelor . . 
        Să  începem vizita  în  garderoba  lor de falsificări..
        Primul "nasture" e chiar textul biblic indicat : II Tes :.1,2 . În Biblia tradusă de ei"sună"astfel : "Totuşi , fraţilor , în ce priveşte prezenţa Domnului nostru Isus Cristos şi strîngerea noastră la el , vă rugăm să nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gîndire , nici tulburaţi de nişte declaraţii inspirate de vreun mesaj verbal sau de vreo scrisoare ,despre care se spune că ar fi de la noi şi  potrivit căreia ziua lui Iehova a venit.". Însă din cuvintele acestor două versete biblice , în textul  lor de zi din 1 iulie  scribii citează doar  :"Vă rugăm să nu vă lăsaţi repede clătinaţi  în gîndire "Doar atît . Le citează forfecat Atunci de ce le anunţă  integrale ? Cititorul rămîne perplex  făcînd  comparaţie  între "reclamă "şi  realitate  , se simte clar păcălit de diferenţa  nejustificată , cînd  citeşte din ele doar această  atenţionare  mult prea generală :"clătinare în gîndire" ! Şi se întreabă confuz : după ce reguli  "funcţionează "oamenii ăştia  şi  dacă au  vreo regulă  înafară de toane , capricii şi  mofturi? Au voie să  ciopîrţească  astfel textele biblice ? Şi din acest abuz  al  lor apare paguba : adevărata  problemă , spirituală : "La ce s-o fi referit apostolul ?" ,  rămîne în planul  doi sau chiar  trei !  În  prim- plan  se  impune iluzionistul , Mafalda , scamatorul , manipulatorul  de  texte ,  în  locul  apostolului  Pavel : e  mai tare decît  apostolul Pavel deoarece îl  manevrează  cum  îi  place lui şi îl foloseşte doar ca pretext  ! Şi cititorul rămîne derutat de  tupeul acestei  maltratări .
          Şi o să vedeţi că vor analiza la fel : mutilînd în continuare ! După ce au tăiat referinţele profetice despre venirea  Domnului  şi  au aruncat  bustul  profeţiei --- mai departe  se ocupă  numai de soclu , de piedestal ! Asistăm la un jaf  al textului , la o bădărănie cu sclipici de sclifosiţi  care denaturează mesajul  apostolului  Mesajul apostolului era că tesalonicenii să nu  fie preocupaţi de a doua venire a  Domnului Isus ,dar  ide-ologii  sectei  martorilor au alungat  toate  cuvintele  referitoare la aceasta , obsedaţi  de două îngrijorări sectare  : -- 1) că supuşii lor să nu se îndoiască de învăţăturile sectei --- Şi : 2 ) Să  nu se vadă atenţionarea  apostolului  contra preocupării exagerate de timpul sfîrşitului De ce ? Deoarece ei chiar aceasta au făcut  timp de peste o sută de ani de cînd au apărut : s- au obsedat  de calcule cronologice  şi s-au făcut  de rîsu - plînsu  global , anunţînd  sfîrşitul  lumii de mai multe ori !    
  ----  Şi  acum auziţi- le prima  frază din comentariul de înfricoşaţi că vor rămîne o cloşcă fără de pui :  "Ceace ne poate ajuta să rămînem vigilenţi  şi să nu ne lăsăm clătinaţi în gîndire este participarea cu regularitate la predicarea veştii bune despre Regat ". Corp de Guvernare care ziceţi că nu conduceţi ( în cartea " Mărturie temeinică ", din 2009 ) , două întrebări : --- 1) De unde aţi  pescuit minciuna  cu mărturia ? Apostolul Pavel nu pomeneşte de mărturie aici !  Şi ---2 ) Pavel nu a spus că cine participă consecvent  la mărturie  rămîne vigilent şi  ferm în convingeri Nu aveţi nici o dovadă  biblică în acest sens Pentrucă vigilenţa  şi  stabilitatea gîndirii nu depind de participarea cu regularitate  la predicare Fermitatea convingerii  depinde de altceva ! Şi  voi ştiţi aceasta , mincinoşilor ! ştiţi că foarte mulţi martori au slăbit  în credinţă  participînd  la mărturie  Dezinformaţi Aceasta se numeşte burtologie  , nu  instruire biblică !
       De ce trimit la mărturie-non-stop? Deoarece"Cine munceşte ---nu are timp să  gîndească "(Goethe), spus pe romîneşte  : "Noi muncim --- nu gîndim ". Îi  trimit pe teren ca să se epuizeze , să nu mai aibă  timp şi  energie să  cerceteze ! Rezultatul  zelului orb : bieţii  pălmaşi ajung  ignoranţi , creduli , intimidaţi  , idolatrii  , superstiţioşi  , fanatici  şi  înghit orice naivităţi Pot fi  bineintenţionaţi , dar sunt greşit  orientaţi . Pe timpul lui  Ceauşescu , securiştii din Reghin  tot  aşa  l-au  sfătuit  pe  soţul  nemartor al  unei martore  care nu lucra la vreo întreprindere : "Are prea mult  timp liber . Dă-i de lucru fă-i  vreun copil !" Tipul  i-a ascultat " cu asupra  de măsură " : i -a făcut  doi Şi  s-a bucurat de rezultatul  scontat Tot aşa de parşiv calculează şi psihologii  organizaţiei JW.ORGcu zelul orb !
-      Finalul  acestei  prime fraze necesită şi el  sancţionat  cu o bilă  neagră : "predicarea veştii bune despre Regat ". Ide-ologi  sectari , a  pomenit aicea apostolul Pavel ceva despre Regat ? Nu Nici  în aceste două versete , nici în capitol  şi nici în contextul apropiat  Aceasta e rupere de context , o deturnare pe arătură  şi  arată spaima că vă scad  într-una  cifrele Pavel a pomenit  despre "Domnul nostru  Isus Cristos pe care  vă doare gura să îl amintiţi şi să îl onoraţi cum i se cuvine ! Cîteva  referinţe : Ioan 5 23 = pentru ca toţi să cinstească pe Fiul  cum cinstesc pe Tatăl . Cine nu cinsteşte pe Fiul --- nu cinsteşte pe Tatăl care l-a trimis ".  Pe el  îl  propovăduiau  primii  creştini Pentru primii creştini Vestea bună nu era despre Iehova sau despre Regat , ci despre Domnul Isus : ce a făcut  şi ce va mai face Fapte 20 : 21   " Să vestesc iudeilor şi grecilor : pocăinţa faţă de Dumnezeu  şi credinţa în Domnul  nostru  Isus Cristos ".  I Corinteni 1 : 2 = " către biserica lui Dumnezeu care este în Corint , către  cei ce au fost sfinţiţi în Cristos Isus , chemaţi să fie sfinţi  şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc  numele lui Isus Cristos , Domnul lor şi al nostru " . I Corinteni 1 : 23 = " noi propovăduim pe Cristos cel răstignit , care pentru iudei este o pricină de poticnire şi pentru popoare o nebunie " .  I Corinteni  2 : 2 = "Căci n-am avut de gînd  să ştiu între voi altceva decît pe Isus Cristos  şi pe el răstignit ". 
       Acum  a doua  frază : " Astfel , cînd  Isus Cristos , Capul congregaţiei  ,  le-a  poruncit continuatorilor săi să facă discipoli . . . . . " Le întrerup  clişeul  ca să observ că nici acum  nu-i  spun DOMN --- Mîntuitorului !
   -Alt  fragment din comentariul  scribilor sectei  , de un sentimentalism  greţos  că  l-ar respinge şi regele minciunoşilor , baronul  Muncchaussen ". . . trebuie să fim  zeloşi în lucrarea de predicare Credeţi că fraţii noştrii din Tesalonic s-au mulţumit să predice şi să-i înveţe pe alţii în mod superficial şi  fără  enntuziasm , ca şi cum s-ar fi achitat de o simplă  obligaţie ? "Ide-ologii ăştia  vorbesc despre tesaloniceni  în bloc, îi privesc la grămadă  ,ca  pe nişte saci de cartofi  şi  le spun cititorilor că  erau o trupă de entuziaşti ! Însă după cîte ne povesteşte apostolul Pavel unii  dintre ei nu erau deloc aşa .  Să-l auzim :  II Tes 3 : 11, 12 = Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială , nu lucrează nimic ci  se  ţin  de nimicuri .Îndemnăm pe oamenii aceştia  şi-i  sfătuim , în Domnul nostru Isus Cristos , să-şi mînînce  pînea în linlşte ". " în linişte "--- ce reproş  ascunde acest sfat al  apostolului  ? Tesalonicienii  aceia  creştinaţi  erau certăreţi ? Oricum  , erau  contrar prezentării elogioase a  scribilor j w . org  , mulţi din balcanicii aceia  din Antichitate erau  mai grav decît superficiali erau flecari , erau  neserioşi , erau slăbuţi Şi  apropo de  ei  avem o dovadă supremă  că nu oricine  este  demn  să  participe  la  campanii  de  evaghelizare : aţi  observat  că  apostolul Pavel nu-i trimite pe acei "pierde--vară "de creştini slăbuţi  la propovăduire ? Îi îndeamnă să lucreze şi îi sfătuieşte să fie liniştiţi .  Cum procedează suprastructura organizaţiei  martorilor ? Chiar  invers ! " Toţi  şi  toate ---  la  "mărturie" ! Vino ,să-ţi  repartizăm "teren", materiale , un tovarăş  de lucru  şi o fişă de Raport ! " La grămadă ! "Cu căţel şi cu purcel !" Şi fete şi liceeni  şi copii şi  femei şi  bătrîni  slăbănogi  şi bîrfitori  şi  terchea- berchea ! "Unii încarcă , alţii descarcă --- treaba să meargă ! " Şi "Cu sentimentul  urgenţei " şi fără  oprire ! De ce proceda deosebit  apostolul Pavel ? E uşor de ghicit : pentru  nu a  fost  îndoctrinat de  ide-ologii sectei  j w . org , care ide-ologi  nu  ştiu  că  EVANGHELIZAREA  ESTE  UN DAR  şi  nu ţin cont de maturitate spirituală şi de aptitudini ,de talente . Iată învăţătura apostolului Pavel despre  aceasta : II Timotei  2 : 1, 2 = " Tu dar , copilul meu ,întăreşte-te în harul care este în Cristos Isus . Şi ce ai auzit de la mine , în faţa multor martori,încredinţează  la oameni de încredere , care  să  fie  în stare să  înveţe  şi  pe  alţii ." E  vorba  de bărbaţi  ( nu de femei ! ) capabili , însă  pisălogilor sectei  nu  le  pasă  că  această  lucrare nobilă  pretinde o demnitate  şi  o ţinută  pe măsură ! O degradează !
    Ultimele două fraze, de la sfîrşitul comentariului , rotunjesc ghemul de minciuni  din acest  masacru // al  textului  sacru  // , cu aspecte ce îi lipseau , ca să fie un ansamblu  premiat  la  expoziţiile de manipulare şi  demagogie .    
   ---  Prima făcătură  stă să plesnească pe la încheieturi de tupeu şi  de făţărnicie !  Auziţi  ce scriu "Să ne amintim ce le-a scris Pavel : "Nu stingeţi focul spiritului !"Băgaţi de seamă , făţarnicilor , că în "turnul"  din 15 martie le-aţi  spus supuşilor  să nu caute  explicaţii profetice , să rămînă la înţelesul simplu , la exemple  de credinţă , adică  să stingă spiritul Şi acum tot voi scrieţi "Să ne amintim "!Perfect Vouă v-aţi spus-o Amintiţi-vă  că le "stingeţi focul spiritului şi veţi răspunde pentru aceasta Dar nu  vă  pasă  că vă  contraziceţi , ci continuaţi , inconştienţi  ca nişte iresponsabili , să  le citaţi  supuşilor din I Tes . 5  20  = "Nu dispreţuiţi cuvintele profetice !" Stimaţi  cititori , le spun martorilor să nu dispreţuiască "cuvintele profetice "după ce i-au descurajat să nu se ocupe de ele , dîndu-le şi  un exemplu  : negînd  şi  dispreţuind  paralelele  profetice din  istoria  lui  Nabot ! // findcă  le dau peste bot ! Mari  neruşinaţi !             
-       Şi  ultima frază musteşte de ipocrizie ! "Nu-i aşa că profeţiile pe care le studiem şi despre care le vorbim altora sunt cu adevărat impresionante ? "Care profeţii ? Chiar aici , sub ochii  lor şi  ai  noştri , apostolul vorbeşte  despre două  profeţii  foarte importante:despre venirea Domnului Isus  şi  despre venirea Zilei Domnului ", în ambele versete - însă  ei  nu  scot o vorbă despre ele !Şi după ce i-au descurajat să nu se ocupe de profeţii , acum  se laudă că le studiază  şi  le vorbesc altora despre ele Vedeţi ? Cum deschid gura --- cum debitează  o minciună 
       "Textele de zi sunt  doar  pretexte  folosite de "Crocodilii --Alfa "ai  sectei  pentru a  obţine  foloase  necuvenite biblic Clica dirijistă  îşi  propagă în ele ambiţiile  repetînd  sloganele  tradiţionale 
Munciţi ! Nu gîndiţi ,căci  gîndim  noi pentru voi !
Studiaţi  presupusurile noastre ca "Hrană spirituală "!     
 Cotizaţi !  Şi idolatrizaţi-ne "
Astea îi preocupă confortul şi aplauzele , idolatrizarea  !
Nu sunt spirituali , ci intrighează !  
Nu sunt treji  şi nu veghează !
 Membrii lor sunt activişti pentru organizaţie , nu discipoli  pentru Domnul Isus , căci  se botează pentru  organizaţie Nu sunt îngrijoraţi pentru "fraţii " lor , ci  geloşi  pentru  faima  firmei  lor ! Nişte clătinaţi în gîndire !
      Dar văd că sporeşte  densitatea de minciuni  pe centimetrii  pătraţi  şi  se lungeşte  inutil  tableta E cazul să  mă opresc Ajungă- i  zilei . . .  minciunile lor 
                                         ***************************************************************************

S E N Z A Ţ I O N A L  !
  IDE--OLOGII  BIBLIEI  MARTORILOR  
AU CENZURAT REFERINŢELE  DESPRE  POST  DIN  CONCORDANŢĂ  ! . .

Pe vremuri , cînd erau folosiţi bani de aur şi de argint , falsificatorii de monede le făceau din aramă(cupru) şi  le acopereau cu o pojghiţă de metal preţios Şi după un timp de folosire , cînd se rodea poleiala ,apărea privirilor arama În acel moment  moneda  falsă ieşea din circulaţie , spre supărarea  deţinătorilor ei înşelaţi  !  De atunci şi de  acolo  provin expresiile : "Şi-a dat arama pe faţă ", aplicată cui  îşi  trădează ipocrizia , cît  şi expresia "Nu tot ce sclipeşte  este aur " .
         Ei bine --  e rău  Veţi vedea că păcălelile acelea din vechime ,cu ARAMA din monezile falsificate , se potrivesc cu suceala  ide-ologilor sectei martorilor / j org . --- despre POST . "Istoria se repetă " cu altă  păcăleală cu alţi păcăliţi  şi  în alte contexte .         Cunoscîndu-le atîtea cazuri grave de  incorectitudini  liderilor sectei martorilor , ştiind că nu se dau în lături de la nici o viclenie ca "să strîmbe căile drepte ale Domnului ", că îi spun albului -- negru şi negrului -- alb fără să clipească , mărturisesc că am pornit la cercetare , în  Biblia lor, despre POST cu  ipoteza vinovăţiei lor nu cu prezumţia de nevinovăţie ! Îmi ziceam:: Ar fi   mare lucru să nu fi făcut vreo strîmbătate  şi aici , deoarece se  observă de la o poştă că SUNT DUŞMANI  hotărîţi  AI  POSTULUI Nu m-am înşelat veţi vedea ce am descoperit . 
           Să nu mi se spună de prejudecată contra lor şi  că-s prea suspicios Suspiciunea mea este concluzia a peste 40 de ani de erori în cadrul  lor, din care am ieşit  greu , a fost rezonabilă  şi  s-a confirmat !  Repet : nu m-am înşelat !  Cercetarea le-a ros poleiala li se vede ARAMA   Ba chiar şi mai mult decît  atîta : am  satisfacţia că nu au putut să înşele cititorul experimentat , nu le-a mers ! S-a confirmat că îmi  cunosc bine "clienţii " , iar 
victoria s-a adaos ca un mic bonus lîngă  satisfacţia descoperirii  ticăloşiei .
       Stimaţi cititori , iată ce am descoperit ! Vă rog să  verificaţi ce spun , căci  noi , exmartorii , nu suntem  ca  Robimea sa brooklyniană  , care se supără dacă e verificată  luaţi  Biblia tradusă de ei , de elita sectei  martorilor  şi  deschideţi-o  la sfîrşit , la " Indexul cuvintelor biblice ", aşa  titlu  i-au dat Concordanţei , ca să nu fie ca la alţii deschideţi la cuvintele  POST  şi  POSTI .
-    Oricine cercetează o chestiune sau o întrebare biblică  în Concordanţă caută  nu numai referinţele biblice ci încearcă să le identifice pe cele principale 
      În Noul Testament  REFERINŢELE  PRINCIPALE  DESPRE  POST  PENTRU  CREŞTINI  sunt  următoarele :  
--- Matei 9 : 15  şi  Luca 5 : 35 = ". .vor veni zile cînd Mirele va fi luat de la ei şi atunci VOR  POSTI ."    
--- Fapte 13 : versetul 2 a = "Pe cînd slujeau Domnului şi POSTEAU . . .
--- Fapte  13 : versetul 3 a = Atunci,după ce AU POSTIT  şi  s-au rugat . . . "  
--- Fapte 14 : 23 = " Au  rînduit  prezbiteri  în  fiecare adunare,şi după ce s-au rugat şi AU POSTIT  . . . " 
--- I Corinteni 7:5 ="Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi , decît doar prin bună învoială,pentru un timp , ca să vă îndeletniciţi cu POSTUL şi cu rugăciunea . . ."
       Repet aceste referinţe biblice despre POST nu sunt toate cîte  conţine  Noul Testament , dar sunt principalele Ele arată că primii crştinii , în frunte cu  apostolii , preţuiau foarte mult POSTUL De aceea  ele figurează în carnetele cu trimiteri ale tuturor cercetătorilor Bibliei  şi  în toate concordanţele biblice Singura confesiune religioasă care NU  A TIPĂRIT  ACESTE VERSETE  IMPORTANTE  DESPRE POST   ÎN CONCORDANŢĂ  este --- aţi ghicit ! -----  secta autointitulată martorii  lui  Iehova sau , mai  nou  jw.org.! Verificaţi  : nu  le-au inclus  în concordanţă  , însă au inclus  trimiteri din Vechiul Testament  şi trimiteri din  Noul Testament neprincipale , de mîna a doua , ca să le  ia ochii superficialilor .
        Priviţi  iar la REFERINŢELE  DESPRE  POST DIN BIBLIA  LOR , că merită ! Vom " admira " cazul cel mai evident--revoltător: trişorii citează  Luca 5 : 33 şi Luca 5 : 34 , dar se feresc  ca Dracu  de tămîie de continuarea normală din  Biblie :  Luca 5 : 35 = " Vor veni  zile cînd Mirele va fi luat de la ei şi atunci , în zilele acelea ,VOR POSTI ".Ce au făcut ?   AU TĂIAT CONCLUZIA : cuvintele  Domnului Isus  că  discipolii  urmau  să postească ! . . . Mai e nevoie  de  vreo  altă dovadă de rea- voinţă  şi lucrătură diabolică ?   
        Ceace fac şarlatanii ăştia babillonici este de neiertat ! CENZUREAZĂ  brutal şi  făţiş  învăţătura  creştină  despre POST Este o dezinformare , o prezentare falsificată a POSTULUI  în Noul Testament ! E o continuare , pe altă cale , a luptei elitei ide-ologilor sectei "j w org "contra sobrietăţii  şi  înfrînării trupului !  În literatura lor  nu publică articole despre POST ! Nu îndrăznesc să contrazică  frontal  ideea actualităţii  POSTULUI în creştinism --- însă îl  trec sub tăcere şi  îl subminează  treptat , un exemplu e aici  cum fac în concordanţa Bibliei  lor omiţînd  dovezile esenţiale ! Asta e tactica Diavolului  : politica paşilor mărunţi , "ciupeli  mici sau mari " ,"Dacă nu curge -- pică " ,"Strop cu strop / fac un potop" : ide-ologii sectei  nu postesc şi  cu toate că nu  pot  satisface nici primul  nivel de post , cu toate că  nu sunt capabili de postul literal , obişnuit , vorbesc despre "post spiritual şi  numai despre el .  
          Aceasta este o  nouă  trădare în traseul  lor către "platforma "ecumenică , viitoarea religie mondială a Babilonului Sloganul  ei  : "Să ne iubim Şi să fim veseli ! Dă-le în pustie de doctrine , că învrăjbesc"! "Martorii "s-au " modernizat " :  nu postesc  şi nu văd nimic îngrijorător în toate acestea  dorm cu " Treziţi-vă "  în  mîini în "singura religie adevărată " !
         Degeaba ! N-au decît să dispreţuiască POSTUL --- şi martorii  , şi ecumenicii , şi Lumea Valoarea şi foloasele lui nu depind de oameni . Practicarea POSTULui  a ţinut totdeauna de spiritualitatea biblică Martorilor , deoarece vă incomodează şi îndepărtează  publicul , îl  trataţi cu dispreţ ? Auziţi cuvintele Domnului Isus " Cine este credincios în cele mai mici lucruri , este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri , este nedrept şi  în cele mari "( Luca 16 10 ) .
      Dirijorii ai  sectei martorilor : AŢI  LIBERALIZAT  DANSURILE  ŞI  PETRECERILE  ŞI  SUBMINAŢI  PRACTICAREA  POSTULUI ! Şi  faceţi turism şi  poze de grup cu păstorii  ale căror turme de capre pasc pe Vezuviu ! Elită trădătoare , ţi se văd ghiarele prin sac !

***************************                           
---------------------------------
------------------------. ÎN  CE  CONSTĂ  VESTEA  BUNĂ ? 
-----------------------------------------------------------------------------   
-1Cor 1:23-NOI PROPOVĂDUIM PE CRISTOS CEL RĂSTIGNIT.
-Pe cine propovăduiau primii creştini?Pe Iehova?Nu,ci pe Fiul său, Domnul Isus Cristos!
-Pavel numea evanghelia în multe feluri:Evanghelia lui Dumnezeu,Evanghelia lui Cristos,Evanghelia mea(Romani 2:16),Evanghelia noastră(2Cor.4:3,4);da totdeauna Evanghelia este despre Isus Cristos şi moartea sa şi învierea sa!---Rom 1:5
-1Cor.2:2-Căci n-am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe Isus Cristos şi pe el răstignit.
     Pe cine voia apostolul Pavel să-l ştie foştii păgîni,corintenii creştinaţi?Pe Iehova?El nu spunea aşa,ci spune că pe Isus Cristos răstîgnit!Aceasta era conţinutul propovăduirii apostolului .
     Această afirmaţie categorică ale lui Pavel nu lasă nici un loc pentru mult-trînbiţata şi inexistenta chiflă mucegăită a martorilor lui Iehova numită pompos cunoştinţă exactă ”.
-1Cor 8:6-Pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu:TATĂL,de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi un singur DOMN:Isus Cristos,prin care sunt toate lucrurile şi prin el şi noi.
    Pavel,scriitorul acestui text,era un fost mozaic şi rabin,şîn acel timp Scriptura era Vechiul Testament,prea-plin de cuvîntul Iehova.Atunci de ce Pavel îi spune lui Dumnezeu---Tatăl?De ce nu îi spunea Iehova,ca ceilalţi evrei?Pentru că Pavel devenise creştin şi proclama acum marea  noutate pentru evrei,una din marile noutăţi proclamate de Domnul Isus,începînd cu Tatăl nostru:că începuse o eră nouă,era creştină şi adresarea în cadrul ei,către Dumnezeu,esteTatăl,nu Iehova!
     Dacă ar fi fost martor a lui Iehova,nu l-ar fi numit aşa pe Dumnezeu!Şi un martor al lui Iehova,din zilele noastre,nu ar rata ocazia să spună Iehova,nu Tatăl!Dar începînd de la revelaţia de pe drumul Damascului,Pavel se”încăpăţineazăsistematic,cu îndărătnicie,să nu-l pomenească pe Iehova,îi spune mereu lui Dumnezeu---Tatăl!!Spune de Iehova cînd citează din Vechiul Testament,în rest numele Iehova e rarisim în scrisorile  sale.
Şîl numeşte pe Isus Cristos---Domn!!Mai mult chiar decît atît:îl numeşte singurul Domn!Nu pomeneşte de Domnul Suveran Iehova!De ce?Pentru că Pavel era martor al lui Cristos,nu era martor al lui Iehova,era creştin, nu mozaic!Şi aşa trebuie să se refere creştinii despre Dumnezeu şi despre Fiul său Unic:ca Pavel!1Cor 11:1
    -Martori al lui Iehova,Pavel ăsta e suspect,nu vorbeşte ca voi,nu e de-al vostru!Felul ăsta,cum se exprimă el, nu vă miroase a apostazie?Luaţi nişte măsuri contra lui,căci vă face greutăţi
-----------------------------------
---------------------------------- 
.--------------------------Autoritatea  congregației  
-2Cor 2:6-10- Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi;
aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l m
ângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
 De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
 căci v-am scris şi cu g
ândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi ascultători în totul.
Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu.
În adevăr, ce am iertat eu  dacă am iertat ceva  am iertat pentru voi, î
n faţa lui Hristos,
   Ce aflăm din acest text?Cine l-a exclus pe curvarul acela din Corint?Congregaţia,ei,toţi creştinii din Corint!
    Şi către cine a scris apostolul Pavel să-l ierte,să-l mîngîie,să-i arate iubire deci să-l reprimească?Către vreun “comitet judiciar”,pe care la inventat Corpul de guvernare al martorilor,care judecă în secret,în spatele uşilor închise,în”camere obscure”?Sau a scris comitetului de bătrîni?Pe atunci nu exista aşa ceva!Atunci nu se formau comitete judiciare!Pavel a scris către toţi creştinii din Corint,se adresează întregii congregaţii,nu doar unor anumite persoane alese---2Cor 1:1Pentru că ei l-au exclus,toţi,”cei mai mulţi”.
    -“Comitetelor judiciare” ale martorilor lui Iehova,aveţi o problemă gravă,de legitimitate:nu aveţi voie să vă formaţi!Nici Pavel,nici Petru şi nici alţi apostoli nu i-au învăţat pe primii creştini aşa ceva!Pentru ei nu existaţi,nu sunteţi nici măcar fantome!
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

.                  SCRIBI AI SECTEI  MARTORILOR  : LĂSAŢI  DEZINFORMĂRILE !  
                            ÎN  EXCLUDERE  NU  E  VORBA  DE  IUBIRE  ! . . . 
                        '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
       E sigur peste îndoială : revistele din anul ăsta ale sectei martorilor se întrec în concurs de braşoave ! Credeam că numărul din 15 martie va cîştiga " Premiul I pentru dezastru" , cînd colo s-a ivit altă enormitate şi  i  l-a "suflat "!  Auziţi-o cum se lăfăie în toată splendoarea ei de handicapată : în "turnul " ( aflat la . . . subsol ! ) din 2015 aprilie 15 / pag . 29- 31 ---"De  ce  este excluderea o măsură  iubitoare ".. Teza este expusă la pagina 29 ,coloana 2 , ultimul paragraf , citez din ultima propoziţie : "Cuvîntul lui Iehova ne dă motive întemeiate să credem că această decizie este o dovadă de iubire ".
      Mai întîi o binevenită evocare : tot aşa le spunea şi "ereticilor"  Inchiziţia , în "întunecatul ev mediu "catolic : că  le chinuieşte trupul  ca să le salveze sufletul . Le-aţi scos zaharina mucegăită din naftalină şi le-o vindeţi credulilor ca produs nou ! Nu , scribi perfizi , puteţi pleca , nu achiziţionăm "produse"alterate 
     Cercetătorii creştinismului au alt interes : nu ce spun inchizitorii ca alde voi despre excludere , ci apostolii  Domnului . Care şi cum au considerat-o ?
      Iată cum considera apostolul Pavel  excluderea , citim  I Corinteni 5 : versetul 5 : "am hotărît ca un astfel de om să fie dat pe mîna Satanei " şi  versetul 13 : "Daţi afară din mijlocul vostru pe răul acela ". Şi  I Timotei 1 : 19 , 20  : "să păstreze credinţa şi un cuget curat , pe care unii l-au pierdut şi au căzut de la credinţă . Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru , pe cari i-am dat pe mîna Satanei , ca să înveţe să nu hulească " .   
      Nici discipolul Iuda nu foloseşte amabilităţi , în versetul  23 scrie " urînd  pînă  şi cămaşa mînjită de carne ".  
       Şi  acestea nu sunt toate referinţele biblice în acest sens .
       Înainte de Domnul Isus asemenea persoane nu mai aveau nici o şansă : pietrele " lui Moise îi eliminau concret . Dar în Noul Testament  exclusul continuă să trăiască , evident : înafara adunării  creştine ; şi  excluderea nu este condamnare la moarte veşnică  , mai e speranţă , dacă se întoarce . Totuşi rămîne acest fapt : apostolul Pavel i-a  trimis pe excluşi la Dracu ! Iar Iuda vorbea  de ură Aici nu încap vorbe despre "o dovadă de iubire"şi  nici  floricele retorice : ambii i-au  considerat , pe bună dreptate , nedemni de asociere cu adevăraţii creştini , primejdioşi , lumeşti  şi  mizerabili . Dar Pavel  îi aştepta să revină  : curvarului din Corint îi spunea de " nimicirea cărnii " , iar despre Imeneu şi Alexandru zicea " să înveţe să nu hulească " .
       " Nu urîm omul , ci păcatul ! " Cunosc sloganul , l-am  rostit şi îl mai repet ; însă nu poţi merge cu el prea departe ia spuneţi  : Ce excludeţi  ? Oare nu omul ? Nu sunt ei ( omul  şi păcatul , păcatul şi omul ) totuna ? nu formează un tot ? un " corp comun ? Poţi face separaţie ?  
        Ide-ologi ai  sectei martorilor , de ce nu ţineţi seama de aceste calificative date de apostolul Pavel excluderii ? Spusele lui nu fac parte din " Cuvîntul lui Iehova "? Aha , am înţeles :: fac parte numai cînd vă convine ! Or aici şi acum nu vă convin pe motiv că vă scade într-una numărul .   
       Scribi dezinformatori , nu mai daţi ca " Hrană spirituală " ignoranţa  voastră ! În excludere nu e vorba de iubire ci de ură .
**************************************************************************
                                                     GOG  --- CARE NU EXISTĂ 
                                                 *****************************
.     În  "Turnul de veghe din 2014  novembrie 15 pag 27 în paragrafele 16- 18 , ide-ologii sectei martorilor susţin că : ” După distrugerea Babilonului cel mare , poporul lui Dummnezeu va fi atacat de Gog , la începutul Armaghedonului .   
.    Este o explicaţie falsă ar însemna că atacul lui Gog ar fi în epoca noastră Or atacul lui Gog e profeţit , în ambele testamente , că va fi DUPĂ MILENIU !  În Vechiul Testament , în Ezechiel 38 : 8 16 este scris că Gog va apărea și va ataca în zilele de apoi ”. Trăim în acea epocă ? sau acele zile , ” zilele de apoi ”,  vor fi în epoca  noastră , evanghelică ? Nu ! Epoca noastră se va sfîrși cu zilele din urmă ” = II Timotei 3 : 1 . Or astea nu-s  totuna , ” zilele de apoi sunt diferite de  zilele din urmă ” , sunt epoci diferite . În  Apocalipsa e profețit că atacul lui Gog va avea loc după Mileniu , în capitolul 20 cu  versetele 7 - 9 = ” Cînd se vor împlini cei o mie de ani Satana va fi deslegat ; și va ieși din temnița lui , ca să înșele națiunile care sunt în cele patru colțuri ale pămîntului , pe Gog și pe Magog , ca să-i adune pentru război ” ; mai departe e profețită  şi nimicirea lor . Deci acele evenimente nu vor avea loc în epoca noastră și nici măcar în Mileniu ci DUPĂ MILENIU .   
     Scribi ai sectei JW . ORG ---  de ce nu citaţi versetele profeţiei din Apoc 2o care se referă  la  Gog ? Deoarece vă contrazic teoria falsă ? Chiar aşa cenzură brutală  este acolo ? Şi  vă complaceţi în ea ? Preferați  lașitatea --- pentru  un ” blid cu linte” . Atunci , pînă  vă  veţi  primi marea sentinţă , cea veşnică  , ascultaţi-vi-o pe cea  pe care v- o  pronunţă , pentru prezent poetul Dimitrie Bolintineanu
"Ce e viaţa noastră în sclavie oare ?  
Noapte fără stele , ziuă fără soare .     
Cei ce rabdă jugul şi- a- l răbda mai vor 
merită să-l  rabde spre ruşinea lor ! "

****************************************************************************
****************************************************************************
                                                ---marţi 02 iunie 2015 ---                                                            

                       " ACEIAŞ  CAUZĂ   PRODUCE  ACELAŞ   EFECT  "
     
.     Mărturisesc că  nu intenţionam să deschid această rubrică , în care să mă ocup special doar de ultimele trădări , năzbîtii , răstîlmăciri , aberaţii , năzdrăvănii şi alte sărituri peste cal , direct în şanţ , ale scribalăilor sectei autointitulată  grandilocvent " martorii lui  rutherford ", iar de cînd  s-au mutat " " j w org " deoarece  pasămite "organele" responsabile cu evidenţa  populaţiei de acolo nu au vrut să le facă  mutaţie la noua adresă decît dacă îşi schimbă denumirea  firmei ! . . . o condiţie anume pentru ei , că tot se fălesc că-s unici Îmi ziceam ca replica aceea finală  dintr-un film prost şi care se termină prost : " Să ne vedem mai rar , către deloc ! " Nu numai deoarece nu le simt lipsa ci şi findcă asemenea ocupaţie nu-i lipsită de primejdii , cum spune proverbul : "Spune-mi cu ce te ocupi şi-ţi voi spune cum o să ajungi " . Şi altul : " Cu şchiopu-ntr-un loc de şezi / te înveţi să şchiopătezi ". Asta-mi  lipseşte mie acuma : să mă expun la noxe fără spor de toxicitate
.    Însă are dreptate cronicarul  : " Nu sunt vremile sub om  ci bietul om sub vremuri ". Duminică  31 mai mi-a telefonat un" corespondent " din Transilvania : " Ai citit " turnul " din  15 martie , ultimul " studiat " de sectanţii  martori ? " ---  Nu , că nu am timp de maculaturi !  El : " Vorba cuiva : " Nu şti ce pierzi "! Nişte perle de tupeu  şi manipulări angro cum rar se mai vede ! Citeşte-l şi o să mai vorbim ".
   Avea dreptate : l-am citit şi m-am umplut de indignare sfîntă ! Închipuiţii ăştia sunt iremediabili ! " Hrană " spirituală ?  Ei , aş ! Da de unde ? " Din nimic -- nimic " ! Ciorba de alaltăieri reîncălzită ! Imnuri şi serenade dedicate  Robimii sale , celor 8 sau 9 luciferi ce parazitează  în Turnul  Dezamăgirilor de pe strada "Apostolii Răzgîndelilor " ! Îşi repetă vechile păcate tradiţionale Iehova  pomenit în exces , o blasfemie impardonabilă ! iar glorificarea Domnului  Isus străluceşte prin absenţă ! altă bădărănie eliminatorie ! Clica clicoasă luptă din greu să-şi ducă la perfecţiune vechile sofisme şi răstîlmăciri  , fără jenă  : schimbă nasturii , batista din buzunarul de la piept , cravata , tonsura  , spray- ul , iar glasul e acum mieros , dar traista e tot a lui  Păcală Contează  pe faptul că memoria publicului e  scurtă şi  pe zicala lui  Hitler : " Repetă  mereu o  minciună şi  publicul va ajunge să o creadă " !
     M-am convins că nu avea dreptate domnul acela necunoscut din Luduş , Mureşan , un exmartor , cînd  mi-a scris , printre altele : " Dă-i  încolo de prăpădiţi ! " Şi la fel m-a îndemnat şi  Alin Isfa din Arad :  " Nu- ţi pierde timpul cu mizerabilii spiritual ! " Însă nici el nu are dreptate ! Şi la fel nu aveam dreptate nici eu că i-am lăsat  atîta timp pe aceşti prăpădiţi  să facă . . .  prăpăd ,  să mintă în voie fără  să le dau vreo replică ! Ba încă l-am descurajat pe fratele  Emilian Cismaru din Brăila , îl cicăleam :  De ce te ocupi în fiecare articol de " martorii " lui  rutherford ? Lasă-i  în  plata  Domnului  de prăpădiţi ! Sunt atîtea lucrări mai bune de făcut ! Scrie şi despre ei ,dar aşa , printre altele .   
---  Frate Emilian , omul cît trăieşte tot învaţă ai dreptate ! şi  te rog să mă ierţi ! Aşa cum ei  îşi continuă neabătuţi  înşelăciunile :scornelile , momelile, mormăielile şi învîrtelile  --- e necesar să le demascăm  perfecţionarea  minciunilor din ultimele lor năpîrliri  --- Tit 1: 9,10
    Scribalăi ce v-aţi vîndut conştinţele şi  pixurile acelei Societăţii pe acţiuni  de dezinformare ! Există limite la orice ! dar voi aţi pierdut de mult simţul măsurii !  Sunteţi  lipsiţi  de bune-intenţii şi de bunăvoinţă  ! Nu ştiţi ce înseamnă obraz  subţire , nici cavalerism şi nici bun-gust ! Profitaţi de ignoranţa gloatei pe care aţi intimidat-o şi fanatizat-o . Aţi ajuns nişte papagali  sectari , nişte fripturişti  oarecare , în pierdere rapidă  de credibilitate . Elita restrînsă a conducătorilor voştri huzureşte în privilegii  unice , însă nu are legitimitate şi nici identitate --- iar voi nu aveţi demnitate ,de aceea nu vă semnaţi  articolele , anonimilor ! Mă voi ţine şi eu de voi mai atent :  pînă veţi continua să minţiţi  --- voi continua şi eu să vă demasc ritmic , la zi , fără pauze şi pas cu pas ", cum a zis cineva . Pînă-n pînzele albe , prăpădiţilor !
 ---Ştiu : adevăratul tratament este al cauzei ,  nu al efectului . Însă întrucît  Dumnezeu  vă îngăduie , ca pe atîţia alţi şarlatani şi carierişti babilonici --- asta e : îl imităm ,în timp ce vă"amendăm "avertizîndu-vă ,un gest creştinesc ce nu  ne face mare plăcere nici nouă , însă va fi  răsplătit cu prisosinţă de generosul Tată ceresc .  
---De aceea am deschis această rubrică  de dezminţiri ,contra dezinformărilor , răstîlmăcirilor  şi calomniilor voastre ; ticăloşii trebuie să audă protestul cuvenit --- Iov 11 : 2 , 3
--- Încăpăţînarea voastră de a continua să vă rostogoliţi gălăgia butoaielor goale ne arată care ne este datoria şi că nu este cale de  mijloc şi  nici  momentul să abandonăm . A tăcea înseamnă a face jocul  păgubitor al mincinoşilor ! Isaia 62 : 10
 ---Şi aici funcţionează legea cauzei şi efectului : cît va ţine cauza --- va ţine şi efectul .  Cît timp veţi continua minciunile --- vor continua demascările !  conform zicalei veche de cînd e lumea : " ACEIAŞ  CAUZĂ  PRODUCE  ACELAŞ  EFECT ".  Sau efecte . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
.                           ------- 20 ianuarie 2015 ---           .    -- - SPIRTUL  ÎNAINTEA  SPIRITULUI !...
------------------------------------------------------------------------------------------ 
MARTORILOR ! NICI  ACUMA  NU  VI  SE   APRINDE  LUMINA  ROŞIE      
LA SEMAFOR ?  DERAPAJUL  ĂSTA  O  SĂ  SE "LASE"  CU "ACCIDENTE " !
----Una din ultimele apostazii ale îngîmfaţilor din ” turnul dezamăgirilor   :
--------------------------------------------------------
ÎNCEPÎND  DIN 2015 --  în  secta "martorii lui  Rutherford ( j .w.org .)"
S P I R T U L  T R E C E   Î N A I N T E A   S P I R I T U L U I   !
---------------------------------------------------------------
Duminică 18 ianuarie 2015  sectanţii  lui  J W.ORG  (martorii lui  Iehova)  au  "studiat " din revista Turnul  de veghe  ediţia  2o14 novembrie  15 ,articolul „Trebuie să fim sfinţi  în  toată  purtarea noastră „ ,bazat pe IPetru1:15 . Iată paragraful cu bucluc :
" Pentru a fi sfinţi trebuie să  examinăm  cu atenţie Scripturile şi să facem ce ne cere  Dumnezeu.Să ne gîndim la Nadab şi Abihu,fii lui Aaron care au fost omorîţi  pentru că au adus înaintea lui Jehova„foc  nepermis”,probabil sub influenţa alcoolului Lev .1o : 1-2. să observăm ce  i-a spus Dumnezeu  lui  Aaron.Citeşte  Levitic 1o : 8- 11 :„ Iehova  i-a  vorbit lui Aaron şi i-a zis:Tu şi fii tăi împreună cu tine , să nu beţi vin , nici băutură ameţitoare  cînd veţi  intra în cortul  întîlnirii  ca să nu muriţi . Aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri , ca să puteţi  deosebi  ce este sfînt  de ce nu este  sfînt , ce este  necurat  de ce este  curat şi  să puteţi  învăţa pe copii lui Israel  toate legile pe care ţi le-a dat Iehova prin Moise.”Se înţelege oare din acest  pasaj  că nu trebuie  să consumăm  nici un fel de  băutură  alcoolică înainte de  a merge la întruniri?Să ne gîndim la următoarele aspecte :noi nu ne aflăm sub Lege (Rom.1o:4).În unele ţări  fraţii noştri  de credinţă  consumă  cu moderaţie  băuturi alcoolice la masă  înainte  să meargă la  întruniri . Cu ocazia  Paştelui evreii  foloseau  patru pahare de vin .Cînd  a instituit Comemorarea,Isus le-adat discipolilor săi să bea vin,care reprezenta  sîngele său( Matei 26:27).Biblia condamnă  consumul excesiv de  alcool  şi beţia (ICor.6:1o ITim.3:8).Conştiinţa îi îndeamnă  pe  mulţi  dintre    fraţii noştri  să nu  consume  deloc   băuturi  alcoolice înainte  de a participa la activităţile creştine. Însă  împrejurările variază de la ţară  la ţară . 
  De aceea este  important„să  facem  deosebire  între ce este  sfînt  şi ce este  nesfînt„astfel încît să rămînem sfinţi şi să –i fim plăcuţi lui Dumnezeu "
     - Anul  2o15  începe neînţelept pentru martorii lui Rutherford: cu această  nouă toleranţă  libertină din acest  paragraf  : că  martorii  pot să  participe  la întruniri biblice  după  ce au băut„cu moderaţie„.Dar  cine stabileşte „moderaţia  „? Nu se spune.La fel cum„într-un  bob de   rouă   se  reflectă  tot universul   dimprejurul  lui „  acest paragraf  conţinînd " hrana " alcoolizată produsă  de  noul " sclav "  este  o   colecţie  de erori  şi vedem cum scribii lui caută pretexte să scuze neseriozitatea  unor martori  din nu ştim care locuri de pe glob.
     Auziţi hal de exprimare:„Se înţelege oare din acest pasaj...„Scribii sectei numesc textul biblic ce conţine  poruncile lui Dumnezeu  către Aaron şi preoţilor  contra folosirii de băuturi  tari  în  timpul  activităţilor de închinare  : „pasaj „!„Pasaj” înseamnă„loc de trecere„.Însă  acele instrucţiuni  nu au fost date  pentru a fi trecute superficial,ci destinate ca  loc de popas  pentru  reflecţii  şi respectate  cu atenţie . Dumnezeu  i-a  vorbit  lui Aaron în  pustiu , cuvîntul „pasaj„ nu are ce să caute  aici !
     Scrieţi:„că nu trebuie  să consumăm „.Ce exprimare alandala ! Corect:„că trebuie să nu consumăm”!
În continuare,auzim,în revista  martorilor lui  Rutherfoord , sîsîitul unui anumit şarpe cunoscut şi detestat universal: „Se înţelege  OARE  din acest  pasaj  că nu trebuie să consumăm  nici  un fel de băuturi  alcoolice înainte de a merge  la  întruniri?”   Întrebarea  aceasta  e  soră cu aceea  din Eden,este  ecoul  ei : „OARE  a zis Dumnezeu  cu adevărat : ? „OARE „  atunci ---„OARE„ acuma ; OARE ---  şarpele , OARE -- voi ! Aceiaşi  sîsîială otrăvitoare :„OARE „ ?! adică, tradusă : „OARE  n-am  putea  să trişăm ceva, să ne strecurăm printre versete ?
     Întrebarea : „nici un fel de băuturi alcoolice înainte de a merge la întruniri „? rimează  perfect(în imperfecţiunea ei!) cu „a zis Dumnezeu cu adevărat:"Să nu mîncaţi din toţi  pomii din grădină„ ? Ambele  sugerează un gînd nemernic nespus:„Chiar aşa dur e Dumnezeu ?„ O ticăloşie gîndită, însă nespusă.Martorilor,chiar asta vă lipsea : să studiaţi, acest  paragraf  instructiv ! Ce „hrană spirituală potrivită  şi la timp”!Halal...
      Propuneţi: „Să ne gîndim  la  următoarele  aspecte„ . Nu, ipocriţilor, băutorii nu se gîndesc la  acele „aspecte”ci  se gîndesc  la  unul  singur aspect :  la pofta, neînfrînată, de băutură !  Şi nu la şpriţuri,ci la vin sec,tare„ de la buturugă„că doar ei„sunt  bărbaţi,nu tufe„!Sobrietatea   şchioapătează   cînd  şi unde  intervin  alcoolicele , o dovadă e chiar încercarea voastră neîndemînatică  , stîngace  de a--i  scuza ! Lăsaţi  demagogia . 
„Noi nu suntem  sub  Lege„ .Da, ştim , nu spuneţi  noutăţi . Însă nu se vede legătura ! Ce vreţi să spuneţi  cu asta ? Că  puteţi  să  vă faceţi  de cap? De ce nu vă duceţi  gîndul  pînă  la capăt ? Deoarece  vă daţi seama  că nu puteţi  scoate  nimic  din  el ? Atunci  de ce l--aţi  început  ? Ca  să puteţi sugera  toleranţa  ,libertinajul  pe  care  nu îndrăzniţi  să le  afirmaţi  deschis  ?
       Apoi veniţi  cu : „în unele  ţări martorii consumă, cu moderaţie , băuturi   alcoolice înainte de  a merge  la  întruniri„.Nici acesta nu e un  argument  !   Ba poate mai repede  e  chiar  un contra argument! Ce ne pasă  cum obişnuiesc  să se abereze  unii ? Îi  priveşte personal , e riscul lor. Creştinii  trebuie  să fim atenţi  la Biblie, nu la amatorii de spirtoase, nu  credeţi?
O întrebare de baraj : Ce face Poliţia dacă te găseşte la volan  mergînd   la  Sală  după ce ai  consumat „ cu  moderaţie , băuturi  alcoolice  înainte  de a merge  la întruniri „  cum tolerează  revista  Turnul  de  veghe ? Te lasă   nesancţionat  , impresionată  profund  de informaţia  instructivă  că „ în unele ţări  martorii  consumă  , cu moderaţie , băuturi  alcoolice  înainte de a merge la întruniri„ ?  Îi spui poliţistului că ai băut moderat,cum scrie în revista voastră -  şi situaţia va  fi  OK ? 
        Dîndu-vă seama că nu sunteţi convingători --- veniţi  cu altă trimitere aiurea : „ Cu ocazia  Paştelui  --- evreii  foloseau patru pahare de vin „ . De ce aduceţi  în discuţie sărbătoarea  Paştelui la evrei ? Nu  puteţi  să o comparaţi cu   întrunirile !  În timpul  întrunirilor  creştine  nu se bea! Nu au nici o  legătură! Şi de ce număraţi  cîte pahare  goleau evreii  la  sărbătoarea  de Paşti acum 2ooo - -3ooo  de  ani ---  într-un articol despre  sfinţenie ? Ideologilor  sectari  , ce importanţă  are ? Cui  îi  pasă  că goleau  4  pahare ? Era treaba  lor ,o tradiţie  eveiască , nu le-a  stabilit  Dumnezeu  numărul, nu  sunt scrise  în cărţile lui Moise.Şi creştinii nu  avem  poruncă să le ţinem socoteala , să  golim  vreodată 4 pahare, ca ei --- obiceiul  lor nu are  nici  o legătură  cu  întrunirile   creştine ! Atunci  de  ce le  aduceţi în  discuţie ? Ce imbold  vă mînă în luptă ? Vreţi  să  motivaţi  pofta  unor  băutori  care nu  se pot  înfrîna  nici  în preajma  întrunirilor , să aştepte  să  bea  după ce se  întorc acasă ; ca să nu vă scadă   numărul  --- vă  tîrguiţi  în  contul   acelor  epicurieni  moderni ,însă  aici nu e nimic  de negociat. Şi nu e o  chestiune  de  conştiinţă . 
       Acelor  pătimaşi alcoolul le  influenţează  discernămîntul  , nu  pot veghea   spiritual ! Unii vor aţipi  cu  „ Treziţi- vă „ în  mîini , iar alţii  vor fi  mai  bine dispuşi , cu bună  dispoziţie  fabricată , artificială şi   uşor de manevrat  :  vor accepta  uşor orice  improvizaţi , aplaudînd  orice , ca  de  exemplu  paragraful  acesta. 
      Am cunoscut martore  din Reghin  şi  din Sighişoara  care înainte de a porni  „ la mărturie „  gustau  vin  ca să capete curaj  , să spargă  gheaţa ,   să  fie mai îndrăzneţe,  pe teren, din casă în casă,iar apoi odată lucrul pornit  
treaba mergea;  sunt discret, nu dau nume ; le-am  compătimit  ştiind  că mersul din casă în casă nu e pentru ele, că cerinţa aceasta  e  o  invenţie a ideologilor sectei voastre . 
     Explicaţia paragrafului şi toleranţei sunt simple:„Centrul„ a primit rapoarte  că în unele zone de pe glob unii martori  trag  frecvent  la  măsea  înainte de  programe şi unii  trag vîrtos ! Cum ar fi  trebuit  să reacţioneze  Corpul de   guvernare ? Nu le-a  fost  uşor să  hotărască  . Să  îi atenţioneze  cu  excluderea   dacă nu  renunţă la  nărav ? Dar li s-a  spus  că  aceia nu  vor renunţa! "Centrul " putea acţiona  principial , însă la ce ar duce asta? La scăderea  numărului   (numărul  adepţilor  sectei  , nu al  celor care se  aghiazmuiesc ) !  Absolut inadmisibil , căci  şi  aşa  numărul  le  e în scădere. Orice, dar asta nu !  Ce  "soluţie "au ales? Să îi tolereze, un mic compromis,acolo, pentru că „şi  ei sunt de-ai noştri„ cum a  zis papa, despre  alţi  băieţi  veseli  şi  debordanţi  de hormoni ; paragraful acesta din revista " săraca veghere " asta spune: că  merge  şi  aşa  . . .
         Citez , în continuare  din paragraf:„Cînd  a  instituit  Comemorarea   Isus le-a  dat discipolilor săi  să bea  vin , care reprezenta  sîngele său ( Matei    26:27)„.
Şi în fraza aceasta  aţi presărat cîteva incorectitudini ! Unele  chiar  grave !
---a ) De ce  nu respectaţi  rapoartele evangheliilor ? Folosiţi  cuvîntul„ discipoli „ pentru a   îi coborî  pe  apostoli ! Da , şi  apostolii erau  discipoli , însă superiori  tuturor   celorlalţi  care s-au  creştinat ! Ei sunt  o  ceată  specială , sunt  „turma  mică „ , sunt " temeliile  Noului  Ierusalim " !  Efeseni  2  : 2o Apocalipsa  21 : 14
Domnul  Isus  numai  pe  ei  i-a chemat la Paşti!Voi,răstîlmăcitorilor,folosiţi cuvîntul  general „discipoli  „ pentru  a crea confuzie  în  mintea cititorilor , ca să  îi confunde cu cei 144.ooo. Dar sunt două grupe diferite ! Apostolii nu fac parte din cei 144. ooo şi le sunt superiori. 
---b)„le-a  dat  să bea vin „ scrieţi . Da. Şi? Nu are nici o legătură  cu consumul  de alcoolice înainte de întruniri şi nu îl îndreptăţeşte!Întrunirile nu-s sărbători  de Paşti! 
-- c ) Scrieţi„vin „ ?  Sunteţi  siguri că foloseau „vin „ ? Nu zic că nu  a  fost  vin, dar arătaţi-mi cuvîntul  "vin"  în cele  4  evanghelii   şi  în  I Corinteni  capitolul 11----  şi . . . îl beau . N-o să  puteţi ,  deoarece scrie  doar „rodul viţei  „!Asta  pentru „cunoştinţă  exactă„ cu  care  vă  lăudaţi degeaba .
---d) Scriind „ le-a  dat vin „ sugeraţi  o cantitate mare , veniţi cu  alt neadevăr.Isus le-a oferit  un singur  pahar  spunîndu-le:„Beţi toţi din el„!„ Beţi  --- " din el„nu„din ele„!  Completaţi  şi aceasta  la  inexistenta  voastră  „ cunoştinţă  exactă " dezinformatorilor ! ---e) Scribii vînduţi , respectaţi tradiţia odioasă  a sectei : vă încăpăţînaţi  să-i  spuneţi  doar „ Isus „ Mîntuitorului ! Fireşte : doar el nu e Domnul vostru ! 
          Continui să vă citez : „Biblia  condamnă  consumul  excesiv   de alcool şi  beţia„.Ce legătură  are aceasta  cu discuţia ?  Discutăm  că aţi  dat   „lumină  verde„consumului  de băuturi   alcoolice înainte  de întruniri , nu  despre  sugativii voştri alcoolici !  Discutăm despre  profanare  şi  voi veniţi  cu vorbe  de umplutură , pentru derută  !
      Scrieţi:„Conştiinţa îi îndeamnă pe mulţi martori să nu bea deloc băuturi  alcoolice înainte de a  participa la  activităţi  creştine „ . Excelent  ! Bravo  lor ! Dar de  ce îi  daţi  ca  reper  ? De ce nu daţi  hrana  spirituală  din  Biblie ? De  exemplu  Romani   14 : 21:„ Bine  este să nu mănînci  carne , să  nu bei  vin „.Puteaţi  face apel  şi  la  bunul  simţ  luminat  de duhul sfînt,cum se referea  apostolul  Pavel:Romani 9 : 1. Şi ţineţi  cont  că nici un conducător religios , chiar păgîn , idolatru , nu ar admite  să  vi  la  închinare mirosind  a spirtoase  şi  nici unui  evlavios  păgîn  nu i--ar trece prin minte să facă aşa obrăznicie!Aţi decăzut sub nivelul  lor! Aţi  citat  că   Iehova  Dumnezeu nu  le-a  dat  voie  preoţilor  să  slujească  la Cortul  întîlnirii cu  alcool în cap!  Credeţi  că  la  sinagogi  era  admis ? Ziceţi  că „sala „ e „loc de închinare „ şi  îi faceţi  ceremonie  de dedicare , deşi  Ioan  4 : 2o—24   vă   contrazice  . Credeţi  că  la sinagogi  nu era  voie  însă  e   corect  la   programele  creştine?  Credeţi că  Dumnezeu  aprobă la Săli ceaace nu permitea  la Cortul  întîlnirii şi la sinagogi? Şi credeţi că  Poliţia spune să nu bei cînd urci la volan însă e corect la un program biblic ? 
  Scrieţi:„împrejurările variază de la  ţară la  ţară „ .Da, aşa este .Dar de  ce
folosiţi un limbaj  nedemn de o dezbatere despre un aspect al închinării ? Cuvîntul " variază " are conotaţii sexuale ! ... folosirea lui aici vă trădează  ca  obsedaţi sexuali incurabili ! De ce nu aţi putut scrie " împrejurările diferă " ? E uşor de ghicit de ce  : deoarece " Obiceiul este  a doua natură " !  Din  boabele de ovăz  nu  poate să răsară  grîu . . . Fiind voi senzuali posedaţi de obsesii nebiblice --- nu  puteaţi  gîndi altă expresie .  Scribi superficiali , lucrătura voastră e logică , însă , din păcate , e logica  răului !  locul vostru nu e în faţa  leptopului , ci printre ţapinari şi la săpat  şanţuri  pentru irigaţii , la  normă ! Acolo v- aţi lecui să nu mai zburdaţi / neînfrînaţi de obsesii  carnale , nu  i-aţi mai otrăvi spiritual pe creduli .Răspundeţi : ce legătură au împrejurările diverse  de  pe  glob cu liberalizarea  dată de  voi consumului  de alcoolice înainte  de programe ? Niciuna !  Ce vreţi  să sugeraţi ?  Daţi  de înţeles  despre creştinism  că   poate fi  diferit  de  la o ţară la alta ! Haideţi , spuneţi--vă  gîndul pervers pînă  la  capăt ! De ce v-aţi  oprit ?  Vă îngroziţi şi voi , în sfîrşit, de apostazia ce vă trece prin cap ? ! Şi  numiţi  această   bălmăjeală  „ hrană spirituală„!?Pentru nebunii de--astea m-am dezasociat  de  voi  şi  sunt  exmartor  !  Şi cu prăpăstiile  noi  ce le faceţi  îmi  confirmaţi  justeţea  hotărîrii.
       Concluzia : niciunul  din  acele  „ următoarele  aspecte „ anunţate  pompos , la  începutul  paragrafului , nu are consistenţă  ! Scribilor sectari  din  " turnul  dezamăgirilor " , mînuiţi   ideile  cu furca şi folosiţi  cuvintele  nepotrivit!
Se vede de la o poştă că lucraţi la comandă,că nu  credeţi  nici  voi ceace  scrieţi ! Lucraţi la comanda „capului răutăţilor„ ,Corpul  de  guvernare , trădătorul . Vă plăteşte, însă nu poate să vă dea viaţă veşnică şi nici talent. Paragraful  acesta este o  dublă  lucrătură de impostori : atît  antibiblică  cît  şi antiliterară ! Nimic nu  se leagă , cum  nu  se  încheiau ciubotele  lui Ion Creangă deoarece lucrătorul nu îi făcuse nod aţei!
Cu această  nouă  toleranţă libertină turnul vostru s-a transformat,pe faţă,într-o revistă de toleranţe şi de libertinaje!
                          Dacă  tăceaţi  --teologi  rămîneaţi  ! 

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

 -----------------CÎNTAREA  VECHE  NUMĂRUL 111
.                     -------------------------------------------------------
.                MÎNDRĂ  CORABIA  , MEȘTER  CÎRMACIUL” 
.               -------------------------------------------------------------------

.      PRIN 1996 ÎN TIMP  CE CÎNTAM CU MARTORII DIN REGHIN LA UN PROGRAM  AL SECTEI CÎNTAREA NUMĂRUL 111 DIN CARTEA APĂRUTĂ ÎN 1992 AM AVUT O MICĂ  REVELAȚIE .
.     VERSURILE CÎNTĂRII EXPRIMĂ O ÎNCREDERE NEȚĂRMUITĂ ÎN SUPERIORITATEA SECTEI ȘI APROBAREA LOR DE DUMNEZEU ȘI MARTORII CÎNTAU CU MARE CONVINGERE ÎNSĂ EU TRECEAM PRINTR-O PERIOADĂ SPIRITUALĂ DIFICILĂ FĂCUSEM NIȘTE CONSTATĂRI NELINIȘTITOARECHIAR ALARMANTE DESPRE ÎNVĂȚĂTURILE SECTEI ȘI DE ACEEA DEVENISEM MULT MAI ATENT LA ORICE EXPRIMĂRI LA TEXTELE CÎNTĂRILOR ȘI LA AFIRMAȚIILE VORBITORILOR ȘI ACEASTĂ CÎNTARE CÎNTAREA VECHE NUMĂRUL 111 M-A SERVIT DIN PLIN ÎN ACEST SENS // PE CONTRASENS . . .       
.    IAT--O :

.    LUMINA DEVINE TOT MAI STRĂLUCITOARE 
.   ---------------------------------------------------------------------- 

.  1. ” Viu din Scripturi lumina strălucește
și-n strălucire crește  marea Zi vestind .
Dezvăluit Regatu-i prin lumină ,
la Dumnezeu să vină toți , chemați fiind .
Mult timp falsa închinare
ne-a ținut ca-ntr-o -nchisoare .
Timpul sosi ,
e-a   Domnului Zi ”.
Pur adevăr țîșni ca razele-n zori ,
cei drepți fiind scăldați toți în divine lumini ,
divine lumini .
.
  2 Crește acum lumina spre dreptate ,  
Iehova o împarte , grijă el purtînd .
Sens pur și clar acum el revelează ,
poporu-și modelează cu-adevărul sfînt .  
Imperfecți fiind ni se pare
uneori  că-i vreo eroare .
Clarificări
vin prin adevăr .
În ajutor ne dă lumină multă ,
lumină glorioasă dă , mai viu strălucind ,
mai viu strălucind .  

.-----  AȘA CÎNTAM CĂ NU SUNT ERORI  ÎN ” HRANA SPIRITUALĂ DOAR ” NI SE PĂREA ” DEOARECE  SUNTEM  IMPERFECȚI . ADICĂ DACĂ AM FI PERFECȚI AM VEDEA CĂ TOTUL ERA EXCELENT ERORILE  ERAU NUMAI  ÎN  CAPUL NOSTRU UNDE MAI AUZEAM  AȘA DEMAGOGIE ȘI TUPEU ? LA COMUNIȘTI ȘI LA CLERICII ORTODOCȘI DIFERAU DOAR COSTUMELE 
.     MERSIWTS  DAR CE FACEȚI CU STRIGAREA VOASTRĂ DEGEABA SĂRIȚI LUPUL !”=  AȘTEPTAREA PENIBILĂ DIN 1975 ? PESTE 600. 000 AU PĂRĂSIT SECTA  DEOARECE PROFEȚIA CĂ VA VENI ARMAGHEDONUL S-A DOVEDIT MINCINOASĂ AȚI FOST NUMIȚI MARTORI MINCINOȘI  ȘI PROFEȚI FALȘI ” ȘI VI S-A APLICAT  Deuteronom 18 : 22 Proverbe 19 : 5 ȘI SUNTEȚI  NUMIȚI  CAMPIONII  RATANGIILOR ” ȘI APOSTOLI  AI DEZICERII ” DEOARECE NU A FOST PRIMA ISPRAVĂ DE ACEST FEL. PE LÎNGĂ MULTE ALTE  NĂZBÎTII .
.      TOTUȘI MARTORII CÎNTAU INCONȘTIENȚI :  

.  3 Pe-al nostru drum lumina luminează
ca soarele -n amiază pe un cer senin .
E Dumnezeu cel ce iluminează ,
 motive -ndepărtează de plîns  și suspin .
Griji nicicînd noi nu ne facem ,
prompt spre adevăr ne-ntoarcem .
Calea-i urmăm ,
n-o abandonăm .
Căci a țîșnit lumina și va crește .
Cei drepți tresaltă că-i lumina clară mereu 
mai clară mereu ”.

.-------- ” motive ndepărtează de plîns  și suspin ” .  ERAM  FERIȚI MIRACULOS DE ÎNGRIJORĂRI MINCIUNĂ !
.-------  Griji nicicînd noi nu ne facem ”.  ALTĂ  GOGONATĂ SE APROPIA  ANUL 2000 ȘI
GRIJILE VENEAU MAI MULTE DECÎT ORICÎND CREȘTEAU ÎN CASCADĂ .
.-------MĂ ÎNTREBAM Lumină mai clară  ÎN  SECTA MARTORILOR CUM AR PUTEA FI CÎT TIMP NU ÎL MENȚIONEAZĂ ÎN CÎNTARE  PE DOMNUL ISUS LUMINA  LUMII  ? IOAN  8 : 12  ACESTA ESTE CEL MAI PROST OBICEI  ALCASEI” WTS O LOVITURĂ DE COPITĂ DE MĂGAR DEJA ȘTIUTĂ ÎN LUNGUL ȘI  ÎN LATUL  PLANETEI O VEȘNICĂ RUȘINE SĂ NU ÎL MENȚIONEZI PE MÎNTUITORUL ÎNTR-O CÎNTARE  DE JUBILARE  ESTE O BĂDĂRĂNIE DE NEIERTAT A ACESTEI SECTE TRUFAȘĂ !
.    APOI CÎNTAREA SECTANȚILOR MI-A ADUS ÎN URECHI  POEZIA” ȚARA” PUBLICATĂ CU PESTE 20 DE ANI ÎNAINTE , ÎN 1970 , DE POETUL ROMÂN  ZAHARIA STANCU ÎN VOLUMUL ” CÎNTEC ȘOPTIT ”, O POEZIE PE CARE O ÎNCHEIA LA FEL DE OPTIMIST , DE MINCINOS ȘI DE GREȚOS IATĂ FINALUL POEZIEI COMUNISTE CARE FĂCEA ȘI FACE ÎN CONTINUARE PERECHE CU DEMAGOGIA ȘI  NAUFRAGIUL SECTEI  MARTORILOR ȘI A CÂNTĂRII  LOR  MINCINOASE   :  

” SUB CER ALBASTRU PE ALBASTRU OCEAN 
CORABIA NOASTRĂ ALEARGĂ - NAINTE  
MÎNDRĂ ALEARGĂ- NAINTE 
SPRE VIITOR , SPRE COMUNISM ALEARGĂ . . . 
.               ---------------------
PRIELNIC E VÎNTUL MEȘTER  CÎRMACIUL  .
MÎNDRĂ CORABIA . . .MEȘTER  CÎRMACIUL .”

.-----  VERSURILE POEZIEI LUI STANCU MI-AU RĂSUNAT BRUSC ȘI CLAR ÎN
URECHI NECHEMATE DEODATĂ CU ALE CÎNTĂRII  SECTEI MARTORILOR !
DE CE ? DIN CAUZA ASEMĂNĂRII DEMAGOGIEI LOR EA , LĂUDĂROȘENIA
AMBELOR , MI-AU IMPUS PARALELA POETUL VORBEA PRĂPĂSTII  DE
INCONȘTIENT ȘI LA FEL DE INCONȘTIENȚI ERAU ȘI TEXTIERII SECTEI
 MARTORILOR EXPRIMÎNDU-SE  LA FEL DE OPTIMIȘTI IN POFIDA REALITĂȚII
DE PE TEREN CARE ÎI CONTRAZICEA      
.------ SPRE VIITOR ALEARGĂ ” =  ÎN 1996 COMUNISMUL NU MAI ALEARGA 
FUSESE ELIMINAT DIN CONCURS DAR ORGANIZAȚIA MARTORILOR MAI SPERA
 CĂ VA DREGE CUMVA TĂRĂȘENIA  ÎN JURUL LUI 2000 CĂ  GENERAȚIA DIN
1914 VA VEDEA ARMAGHEDONUL ȘI VA FI RĂPITĂ NU S-AU ÎMPLINIT NICIUNA
DIN ACESTE AȘTEPTĂRI ȘI ACUM SE TÎRĂȘTE ÎMPLETICITĂ  SCHIMBĂ IAR
TOATE EXPLICAȚIILE  DEOARECE NU CORESPUND AU SCHIMBAT DOGMA LUI  RUTHERFORD CĂ ÎN 1935 S-A TERMINAT ALEGEREA CELOR 144000 CARE SUNT
” UNȘI CU SPIRIT SFÎNT ”, AU SCHIMBAT-O DEOARECE NU MAI AVEAU UNȘI ” PENTRU PREDAREA ȘTAFETEI .
    ------ PRIELNIC E VÎNTUL ” ? TOCMAI DIMPOTRIVĂ A VENIT URAGANUL DESFINȚĂRII COMUNISMULUI ÎN 1989 POETUL ERA MORT ȘI
REVOLUȚIONARII” CÎND I-AU GĂSIT PORTRETUL ÎN TABLOURILE DE PE PEREȚII  PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI --- L-AU ÎNTORS CU FAȚA LA  PERETE ! . . .  
.     IAR PENTRU SECTA MARTORILOR  A URMAT ÎNCĂ UN FÎS  : DEZAMĂGIREA AȘTEPTĂRII DESPRE GENERAȚIA 1914 AU RĂMAS IAR MINCINOȘI GENERAȚIA 
 DIN ELASTIC  LI S-A TRANSFORMAT  ÎN GENERAȚIE DIN BUCĂȚI ” !  
.------ MÎNDRĂ  CORABIA MEȘTER CÎRMACIUL CEAUȘESCU ERA UN ORBETE , 
UN PARANOIC RUPT DE REALITATE CARE A SFÎRȘIT ÎMPUȘCAT CA UN ANIMAL SĂLBATIC” IAR CORABIA A AJUNS DE JAF .    
.       LA FEL SITUAȚIA SECTEI  MARTORILOR TINDE SĂ IASĂ DE SUB CONTROL 
CREȘTE NUMĂRUL  CELOR CARE SE ÎMPĂRTĂȘESC FĂRĂ ACORDUL CLICII DICTATORIALE SE INSTALEAZĂ SPIRITUL LUMESC CONFUZIA DERUTA 
PANICA VIITORUL CAPĂTĂ CONTUR DE  FUNDĂTURĂ NEAGRĂ .
.     AM RĂMAS UIMIT CĂ NICI UN MARTOR  NU TRESĂREA NU SE SEZIZA .
ÎNSĂ ISTORIA S-A DESFĂȘURAT ȘI CONTINUĂ SĂ SE  DEPENE LA FEL DE TRIST PENTRU AMBELE  ENTITĂȚI .  
.                                            ---------------------------------------
.    SECTANȚILOR PĂCAT DE MELODIA FRUMOASĂ DAR EA NU VĂ VA SALVA CORABIA DIN DERIVĂ VÎNTUL NU VĂ E PRIELNIC MINCIUNILE --- TOT MAI INSUPORTABILE CÎRMACIUL E UN NEPRICEPUT PATENTAT ȘI REPETAȚI NAUFRAGIUL TITANICULUI  ȘI AL COMUNISMULUI ȘI VEȚI  PĂȚI CA ACEL POET  COMUNIST VEȚI FI  ÎNTORȘI CU FAȚA LA  PERETE !      
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
----------- O GLUMĂ ÎN  FINAL :                 ************************
              Un . . . apostat 
               a  postat .
*********************************************************************
*********************************************************************