marți, 20 iunie 2017

------ CONTRA SPIRITISMULUI

                 
.                 C O N T R A    S P I R I T I S M U L U I                                         
.-----------------------------------------------------------------------        

.                      CUPRINSUL
.                     ------------------
------- Discuții  cu penticostalii din Reghin
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
.                ------ DISCUŢII  cu  PENTICOSTALII  din  Reghin :  
  ---"Penticostali români , de ce ţineţi să le vorbiţi românilor în alte limbi ? Atît de tare urăşte  secta dvs  limba  română ? Înseamnă că sunteţi şovini , ceaace nu e creştinism ! Tatăl ceresc nu e şovin , nici părtinitor ! Vedeţi  cartea Faptele apostolilor 10 : 34 , 35 . 
           Vorbiţi- le ungurilor din Ardeal sau secuilor din Covasna şi Harghita , şi o să aflaţi dacă limbile voastre sunt  autentice , adică folosesc ascultătorilor sau sunt vorbiri în vînt !         
            **********************'''''                 
---  Mă rog lui Dumnezeu în alte limbi !                         
---  De ce ? Nu te ascultă în limba română ? 
  Dacă nu te ascultă în limba română --- cu certitudine nu te ascultă nici în alte limbi ! 
--- E , mă ascultă şi romîneşte . de ce să nu mă asculte ?
 --- Păi atunci de ce să te rogi în altele , în care nu şti ce spui și nu poți zice ” Amin” deoarece
 nu le cunoşti ? ! =  I Corinteni 14  : 16 
.     Și Nu uita regula de bază : darurile spiritului sfînt sunt pentru folosul altora , nu pentru folos personal  =  I  Corintenni  14 : 1-- 6 , 12
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------